Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1189

Bruksela, dnia 23 lipca 2008 r.

Komisja Europejska przyjmuje czwarte sprawozdanie w sprawie braku wzajemności w znoszeniu wiz w stosunkach z krajami trzecimi

Komisja Europejska przyjęła czwarte sprawozdanie dotyczące utrzymywania przez niektóre kraje trzecie obowiązku wizowego naruszającego zasadę wzajemności. Ze sprawozdania wynika, że osiągnięto dalsze postępy na drodze do pełnej wzajemności wizowej.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Barrot, komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo, podkreślił użyteczność mechanizmu wzajemności: „Sprawozdanie pokazuje wyraźnie, że dialog z krajami trzecimi prowadzony w ramach nowego mechanizmu wzajemności wizowej ponownie okazał się skuteczny, dzięki czemu nasi obywatele mogą podróżować bez wiz do kolejnych 3 krajów. W sprawozdaniu proponuje się jednak także podjęcie działań retorsyjnych tam, gdzie nie osiągnięto wystarczających postępów. Nie można zgodzić się na to, żeby obywatele niektórych krajów trzecich podróżowali do UE bez wiz, a niektórzy obywatele UE nie mogli podróżować bez wiz do tych krajów. Problem ten jest kluczowy z punktu widzenia mechanizmu wzajemności wizowej i będę podejmował działania, aby zagwarantować, że zasada ta jest w pełni szanowana”.

Z najważniejszych ustaleń, które znalazły się w raporcie, wynika, że pełną wzajemność wizową osiągnięto w stosunkach z Izraelem, Malezją i Paragwajem. Komisja osiągnęła znaczne postępy w dialogu z Kanadą, która w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy zniosła obowiązek wizowy wobec sześciu państw członkowskich . W ramach dialogu z Australią Komisja uzyskała dla wszystkich obywateli wszystkich państw członkowskich dostęp do uproszczonego mechanizmu wydawania wiz („autogrant facility”) oraz zagwarantowała równe traktowanie obywateli wszystkich państw członkowskich od października 2008 r., kiedy zostanie wprowadzony australijski system „eVisitors”. Wdrażanie australijskiego systemu „eVisitors” będzie starannie monitorowane. Co się tyczy Brazylii, rozpoczęły się negocjacje pomiędzy Wspólnotą Europejską a Brazylią w sprawie umowy o zniesieniu wiz krótkoterminowych.

Nie odnotowano postępów w dialogu z Japonią, Panamą, Singapurem i Stanami Zjednoczonymi. Komisja przyjmuje z zadowoleniem, że Japonia analizuje w tej chwili możliwość objęcia obywateli Rumunii porozumieniem o zniesieniu wiz krótkoterminowych, ale ponawia swoją prośbę o wprowadzenie pełnej wzajemnej rezygnacji z obowiązku wizowego wobec obywateli wszystkich państw członkowskich UE. Komisja sprawdzi, czy Panama spełni swoją deklarację i zniesie obowiązek wizowy wobec obywateli Bułgarii i Rumunii. Co się tyczy Singapuru, Komisja sugeruje, iż należy wziąć pod uwagę wprowadzenie działań retorsyjnych, jeżeli w rozsądnym okresie nie zostanie osiągnięta pełna wzajemność w zakresie obowiązku wizowego.

W stosunkach z USA nie osiągnięto istotnych postępów mimo wszelkich wysiłków Komisji i poszczególnych państw członkowskich. Obywatele dwunastu państw członkowskich UE nadal potrzebują wiz, aby móc wjechać do USA. Stany Zjednoczone zobowiązały się w trakcie szczytu UE-USA w czerwcu 2008 r. włączyć w tym roku dodatkowe państwa członkowskie UE do swojego programu znoszenia wiz. Dlatego jeżeli nie dojdzie do żadnych zmian Komisja zaproponuje od 1 stycznia 2009 r. działania retorsyjne – np. tymczasowe przywrócenie obowiązku wizowego wobec obywateli USA korzystających z paszportów dyplomatycznych i służbowych/urzędowych.

Komisja przedstawi swoje następne sprawozdanie przed dniem 30 czerwca 2009 r.
Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa:

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/visa/doc_freetravel_visa_en.htm.


Side Bar