Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1189

Briselē 2008. gada 23 jūlijā

Eiropas Komisija pieņem ceturto ziņojumu par savstarpības trūkumu, atceļot vīzu režīmu ar trešām valstīm

Eiropas Komisija ir pieņēmusi ceturto ziņojumu par vīzas prasības spēkā uzturēšanu, ko, pārkāpjot savstarpības principu, veic atsevišķas trešās valstis. Ziņojumā parādīts, ka ir sasniegts zināms progress, virzoties uz pilnīgu vīzu režīma savstarpību.

Priekšsēdētāja vietnieks un par brīvību, drošību un tiesiskumu atbildīgais komisārs Žaks Barro norādīja uz to, cik noderīgs ir bijis savstarpības mehānisms: „Šis ziņojums skaidri parāda, ka dialogs ar trešām valstīm jaunā savstarpības mehānisma ietvaros atkal ir apliecinājis savu efektivitāti, jo tā rezultātā visi mūsu pilsoņi var doties bez vīzām uz vēl 3 valstīm. Ziņojumā ir ierosināti arī atbildes pasākumi gadījumos, kad nav sasniegts pietiekams progress. Nav pieņemams, ka dažu trešo valstu pilsoņi var ceļot bez vīzām uz ES, bet tai pat laikā daudzi ES pilsoņi nevar bez vīzas ieceļot šajās valstīs. Tas ir mūsu vīzu savstarpības mehānisma pamatprincips, un es esmu apņēmies nodrošināt tā pilnīgu ievērošanu.”

Galvenie ziņojuma secinājumi parāda, ka pilnīga vīzu režīma savstarpība ir panākta ar Izraēlu, Malaiziju un Paragvaju. Komisija ir sasniegusi ievērojamu progresu dialogā ar Kanādu, kas pēdējo desmit mēnešu laikā ir atcēlusi vīzu prasību sešām dalībvalstīm. Dialogā ar Austrāliju Komisija ir panākusi visu dalībvalstu pilsoņiem piekļuvi automātiskās piešķiršanas mehānismam un nodrošinājusi, ka no 2008. gada oktobra attieksme pret visu dalībvalstu pilsoņiem būs vienāda. Austrālijas eCeļotāju sistēmas īstenošana tiks rūpīgi uzraudzīta. Attiecībā uz Brazīliju ir uzsāktas sarunas par īstermiņa uzturēšanās vīzu atcelšanas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Brazīliju.

Nav panākts progress attiecībā uz Japānu, Panamu, Singapūru un Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV). Komisija norāda, ka Japāna pašlaik izpēta iespēju īstermiņa vīzu prasības atcelšanu attiecināt arī uz Rumānijas pilsoņiem, taču Komisija atkārtoti izsaka savu lūgumu ieviest pilnīgu vīzu režīma atcelšanas savstarpību visiem ES dalībvalstu pilsoņiem. Komisija uzraudzīs, kā Panama īsteno savus plānus atcelt vīzu prasību Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem. Attiecībā uz Singapūru Komisija ierosina apsvērt atbildes pasākumu ieviešanu, ja saprātīgā laikposmā netiks panākta pilnīga savstarpība.

Neskatoties uz visiem Komisijas un atsevišķu dalībvalstu centieniem, attiecībā uz ASV jūtams progress nav panākts. Divpadsmit dalībvalstu pilsoņiem joprojām ir nepieciešama vīza, ceļojot uz ASV. ASV 2008. gada jūnija ES un ASV samita laikā apņēmās vēl šogad tās vīzu režīma atcelšanas programmā (VWP) iekļaut jaunas ES dalībvalstis. Tāpēc, ja netiks panākts progress, Komisija ierosinās atbildes pasākumus – piemēram, vīzu prasības pagaidu atjaunošanu no 2009. gada 1. janvāra ASV pilsoņiem, kuri ir diplomātisko un dienesta/oficiālo pasu turētāji.

Nākamo ziņojumu Komisija sniegs līdz 2009. gada 30. jūnijam.
JLS tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/visa/doc_freetravel_visa_en.htm


Side Bar