Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1189

Briuselis, 2008 m. liepos 23 d.

Europos Komisija priima ketvirtąją ataskaitą dėl trečiųjų šalių bevizio režimo abipusiškumo principo nesilaikymo

Europos Komisija priėmė ketvirtąją ataskaitą, kurioje teigiama, kad tam tikros trečiosios šalys toliau taiko vizų režimą pažeisdamos abipusiškumo principą. Ataskaitoje nurodoma, kad siekiant visapusiškai įgyvendinti minėtąjį principą padaryta pažanga.

Už teisingumą, laisvę ir saugumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacques‘as Barrot pabrėžė abipusiškumo mechanizmo naudą: „Šioje ataskaitoje aiškiai nurodoma, kad dar kartą patvirtinta, jog dialogas su trečiosiomis šalimis, vedamas taikant abipusiškumo mechanizmą, yra veiksmingas. Jo rezultatas – dar 3 šalys mūsų piliečiams taiko bevizį režimą. Vis dėlto ataskaitoje taip pat siūloma, kad tais atvejais, kai padaryta nepakankama pažanga, būtų imamasi atsakomųjų priemonių. Nepriimtina, kad tam tikrų trečiųjų šalių piliečiams, vykstantiems į ES, taikomas bevizis režimas, nors kai kurių ES valstybių piliečiai į tas šalis negali vykti be vizos. Tai yra svarbiausias mūsų bevizio režimo abipusiškumo mechanizmo aspektas, todėl sieksiu užtikrinti, kad šio principo būtų visapusiškai laikomasi.“

Pagrindinėse ataskaitos išvadose nurodoma, kad dabar bevizio režimo abipusiškumo principo visapusiškai laikosi Izraelis, Malaizija ir Paragvajus. Komisija padarė didelę pažangą vesdama dialogą su Kanada, kuri per pastaruosius dešimt mėnesių panaikino vizų režimą šešioms valstybėms narėms. Vesdama dialogą su Australija, Komisija pasiekė, kad visų valstybių narių piliečiams būtų taikoma supaprastinta vizų išdavimo („automatinio leidimo“) tvarka ir užtikrinta, kad nuo 2008 m. spalio, kai pradės veikti Australijos sistema e-Visitors, visų valstybių narių piliečiams būtų taikomos vienodos sąlygos. Australijos sistemos e-Visitors įgyvendinimas bus atidžiai stebimas. Kiek tai susiję su Brazilija, pradėtos derybos dėl Europos bendrijos ir Brazilijos susitarimo dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo.

Kalbant apie Japoniją, Panamą, Singapūrą ir Jungtines Amerikos Valstijas (JAV), pažangos nepadaryta. Komisija pažymi, kad šiuo metu Japonija nagrinėja galimybę panaikinti trumpalaikių vizų režimą Rumunijos piliečiams, ir dar kartą prašo, kad visiems ES valstybių narių piliečiams būtų taikomas visiško bevizio režimo abipusiškumo principas. Komisija stebės, kaip Panama įgyvendina savo ketinimą panaikinti vizų režimą Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams. Dėl Singapūro – Komisija siūlo apsvarstyti galimybę imtis atsakomųjų priemonių, jeigu per pagrįstą laiką visiško abipusiškumo principo dar nebus laikomasi.

Dėl JAV – nors Komisijos ir atskirų valstybių narių pastangos buvo didelės, tačiau apčiuopiamos pažangos nepadaryta. Dvylikos ES valstybių narių piliečiams, vykstantiems į JAV, taikomas vizų režimas. 2008 m. birželį ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikime JAV įsipareigojo į savo Bevizio režimo programą šiais metais įtraukti daugiau ES valstybių narių. Todėl, jeigu nebus padaryta pažangos, Komisija siūlys nuo 2009 m. sausio 1 d. taikyti atsakomąsias priemones, pavyzdžiui, laikinai atnaujinti vizų režimą JAV piliečiams, turintiems diplomatinius bei tarnybinius ir (arba) oficialius pasus.

Kitą ataskaitą Komisija pateiks ne vėliau kaip 2009 m. birželio 30 d.
Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato svetainė

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/visa/doc_freetravel_visa_en.htm.


Side Bar