Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1189

Bryssel 23. heinäkuuta 2008

Euroopan komissio antaa neljännen kertomuksensa kolmansien maiden vastavuoroisuusperiaatteen vastaisesta viisumipakosta

Euroopan komissio on antanut neljännen kertomuksensa eräiden kolmansien maiden vastavuoroisuusperiaatteen vastaisesti ylläpitämästä viisumivaatimuksesta. Kertomuksesta ilmenee, että viisumikohtelun täysimääräisen vastavuoroisuuden saavuttamisessa on edistytty.

Varapuheenjohtaja Jacques Barrot, joka on oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioista vastaava komissaari, korosti vastavuoroisuusmekanismin hyödyllisyyttä. Hän toteaa kertomuksen osoittavan, että ”uuden vastavuoroisuusmekanismin puitteissa kolmansien maiden kanssa käyty vuoropuhelu on jälleen osoittautunut tulokselliseksi ja kaikki EU:n kansalaiset voivat matkustaa viisumitta kolmeen uuteen maahan.” ”Kertomuksessa ehdotetaan kuitenkin myös vastatoimenpiteitä tapauksissa, joissa ei ole edistytty riittävästi. Ei voida hyväksyä sitä, että eräiden kolmansien maiden kansalaiset voivat matkustaa EU:hun viisumitta kun taas eräillä EU:n kansalaisilla ei ole samaa oikeutta kyseisten maiden suhteen. Tämä on keskeistä viisumikohtelun vastavuoroisuudessa ja pyrin varmistamaan, että kyseistä periaatetta noudatetaan täysimääräisesti”, hän jatkaa.

Kertomuksesta käy ilmi, että viisumikohtelun täysimääräinen vastavuoroisuus on nyt toteutunut Israelin, Malesian ja Paraguayn kanssa. Komissio on edistynyt huomattavasti Kanadan kanssa käydyssä vuoropuhelussa, ja Kanada on kymmenen viime kuukauden aikana poistanut viisumivaatimuksen kuudelta jäsenvaltiolta. Australian kanssa käydyn vuoropuhelun ansiosta komissio on onnistunut turvaamaan kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisille pääsyn itsepalvelujärjestelyyn ja varmistanut kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisille tasavertaisen kohtelun lokakuusta 2008, jolloin Australian e-Visitors-järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön. Komissio seuraa tarkasti e-Visitors järjestelmän täytäntöönpanoa. Brasilian kanssa Euroopan yhteisö on aloittanut neuvottelut lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaussopimuksesta.

Viisumikohtelun vastavuoroisuudessa ei ole edistytty Japanin, Panaman, Singaporen ja Yhdysvaltojen kanssa. Komissio huomauttaa, että Japani tutkii parhaillaan mahdollisuutta ulottaa lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaus Romanian kansalaisiin, mutta toistaa pyyntönsä täysimääräisen vastavuoroisen viisumivapauden toteuttamiseksi kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten osalta. Komissio seuraa Panaman aikomusta poistaa viisumipakko Bulgarian ja Romanian kansalaisilta. Singaporen osalta komissio ehdottaa, että olisi harkittava vastatoimenpiteitä, jos täysimääräistä viisumikohtelun vastavuoroisuutta ei saavuteta kohtuullisessa ajassa.

Yhdysvaltojen kanssa ei ole saavutettu konkreettisia tuloksia komission ja yksittäisten jäsenvaltioiden ponnisteluista huolimatta. Kahdentoista EU:n jäsenvaltion kansalaisilta vaaditaan edelleen viisumi Yhdysvaltoihin matkustettaessa. Yhdysvallat sitoutui kesäkuussa 2008 pidetyssä EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa ottamaan tänä vuonna uusia EU:n jäsenvaltioita viisumivapausohjelmansa piiriin. Tämän johdosta komissio aikoo ehdottaa vastatoimenpiteitä – esimerkiksi väliaikaisen viisumipakon palauttamista niille Yhdysvaltojen kansalaisille, joilla on diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassi – 1. tammikuuta 2009 alkaen, jos vastavuoroisuudessa ei edistytä.

Komissio antaa seuraavan kertomuksensa ennen 30. kesäkuuta 2009.
Oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston verkkosivut:

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/visa/doc_freetravel_visa_en.htm


Side Bar