Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1189

V Bruselu dne 23. července 2008

Evropská komise přijala čtvrtou zprávu o neuplatňování zásady vzájemnosti ve věcech bezvízového styku se třetími zeměmi

Evropská komise přijala čtvrtou zprávu o určitých třetích zemích, jež zachovávají vízovou povinnost v rozporu se zásadou vzájemnosti. Ze zprávy je zřejmé, že bylo dosaženo dalšího pokroku na cestě k úplnému uplatňování zásady vzájemnosti v oblasti víz.

Místopředseda Jacques Barrot, komisař odpovědný za spravedlnost, svobodu a bezpečnost, zdůraznil prospěšnost mechanismu vzájemnosti: „Tato zpráva jasně prokazuje, že dialog se třetími zeměmi v rámci nového mechanismu vzájemnosti v oblasti víz je účinný a vedl k bezvízovému styku pro všechny naše občany s dalšími 3 zeměmi. Zpráva rovněž navrhuje odvetná opatření v případech, kdy bylo dosaženo pouze nedostatečného pokroku. Je nepřijatelné, aby státní občané některých třetích zemí požívali výhod bezvízového styku s EU, zatímco někteří naši evropští spoluobčané nemohou do těchto zemí cestovat bez víz. Tento postoj je základem našeho mechanismu vzájemnosti v oblasti víz a já jsem odhodlán zaručit, aby tato zásada byla plně dodržována.“

Hlavními závěry zprávy je, že plného provádění zásady vzájemnosti bylo dosaženo s Izraelem, Malajsií a Paraguají. Komise nyní dosáhla významného pokroku v dialogu s Kanadou, jež zrušila vízovou povinnost pro šest členských států během posledních deseti měsíců. V rámci dialogu s Austrálií dosáhla Komise toho, že státní občané všech členských států mají přístup k „mechanismu zjednodušeného vydávání“, a dále bylo zaručeno, že od října 2008 – okamžiku spuštění australského systému e-Visitors – bude s příslušníky všech členských států zacházeno stejně. Fungování australského systému eVisitors bude pečlivě monitorováno. Pokud jde o Brazílii, zahájilo s ní Evropské společenství jednání o dohodě o bezvízovém styku pro krátkodobé pobyty.

Žádného pokroku nebylo dosaženo s Japonskem, Panamou, SingapuremSpojenými státy americkými (USA). Komise upozorňuje, že Japonsko v současnosti zvažuje možnost rozšíření zrušení vízového požadavku pro krátkodobé pobyty pro občany Rumunska, avšak znovu zdůrazňuje požadavek plného uplatňování vzájemnosti vůči občanům všech členských států EU. Komise bude sledovat záměr Panamy zrušit vízovou povinnost pro občany Bulharska a Rumunska. S ohledem na Singapur Komise navrhuje, že by bylo vhodné zvážit použití odvetných opatření, pokud během přiměřené doby nebude dosaženo plného uplatňování zásady vzájemnosti.

I přes veškeré úsilí Komise a jednotlivých členských států nebylo ve vztahu k USA dosaženo žádného hmatatelného pokroku. Občané dvanácti členských států EU i nadále potřebují při svých cestách do USA víza. USA se na summitu EU-USA v červnu 2008 zavázaly, že tento rok do programu bezvízového styku (Visa Waiver Program) zahrnou další členské státy. Komise proto navrhne odvetná opatření – např. dočasné obnovení vízové povinnosti pro státní občany USA, jež jsou držiteli diplomatických a služebních / úředních pasů – od 1. ledna 2009, pokud nebude dosaženo žádného pokroku.

Komise předloží další zprávu do 30. června 2009.
Internetová stránka GŘ JLS:

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/visa/doc_freetravel_visa_en.htm


Side Bar