Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1169

Bryssel den 17 juli 2008

Konsumentskydd: EU tar hårdare tag mot ringsignalsskojare

I dag tillkännagav Meglena Kuneva, EU-kommissionär med ansvar för konsumentskydd, resultatet av en granskning av webbplatser som erbjuder mobiltelefontjänster som ringsignaler och bakgrundsbilder. Mer än 500 webbplatser i de 27 EU-länderna, Norge och Island granskades, och man konstaterade att 80 % av dessa sidor måste kontrolleras noggrannare eftersom de misstänks bryta mot EU:s regler för konsumentskydd. Många av webbplatserna riktar sig mot barn och ungdomar. Ett problem var otydlig prisinformation, t.ex. att priserna är ofullständiga eller inte omfattar skatt eller att kunderna inte är medvetna om att de tecknar ett abonnemang. På många webbplatser anges inte alla kontaktuppgifter för handlaren som krävs. Andra problem rör vilseledande information, t.ex. att viktiga uppgifter göms i mycket finstilt text eller är svåra att hitta eller att ordet ”gratis” används för att lura konsumenterna att teckna långa avtal. Överträdelserna är olika allvarliga. I Europa finns mer än 495 miljoner mobiltelefoner. Man uppskattar att bara ringsignaler 2007 stod för 29 % av den totala marknaden för mobilt innehåll i Europa (ca 10 % mer än 2006). Försäljningen av ringsignaler i Europa under 2007 uppskattas till 691 miljoner euro. Sju länder – Sverige, Finland, Grekland, Island, Lettland, Norge och Rumänien – tänker offentliggöra namnen på de webbplatser där de hittade brister (MEMO/08/516).

– Denna insats över hela EU är en direkt reaktion på de hundratals klagomål från konsumenter som kommit in till de nationella myndigheterna. Alltför många människor utsätts för dyra överraskningar i form av mystiska avgifter och abonnemang på ringsignaler som de får reda på först när de ser sin mobiltelefonräkning. I hela Europa kommer åtgärder att vidtas för att spåra upp varenda en av dessa handlare. Men vi måste också få ut ett tydligt budskap, särskilt till tonåringar och barn: Var vaksam! Det finstilta är viktigt! Det finns många seriösa handlare, men för att vara säker när man köper dessa tjänster ska man alltid läsa det finstilta och kontrollera att man inte tecknar sig för tjänster man inte vill ha.

Granskningen

Detta är en ny typ av gransknings- och tillsynsåtgärd på EU-nivå. Medlemsstaterna utför samtidiga och samordnade kontroller av webbplatser för att upptäcka eventuella överträdelser av konsumentskyddslagstiftningen i en viss bransch. Man kontaktar de aktörer som misstänks överträda bestämmelserna och uppmanar dem att ta ställning till misstankarna och/eller vidta åtgärder.

Granskningen av mobiltelefontjänsterna utfördes den 2–6 juni. Tillsynsmyndigheter i hela Europa kontrollerade om webbplatser som erbjuder mobiltelefontjänster bryter mot EU:s konsumentskyddsregler, t.ex. direktivet om otillbörliga affärsmetoder (2005/29/EG), distansförsäljningsdirektivet (97/7/EG) och direktivet om elektronisk handel (2000/31/EG).

Resultatet

Granskningen koncentrerades på tre typer av metoder i branschen för mobiltelefontjänster som äventyrar konsumenternas rättigheter, nämligen otydlig prisinformation, uppgifter om handlaren och vilseledande reklam.

  • 80 % av webbplatserna ska kontrolleras noggrannare. Totalt kontrollerades 558 webbplatser, och av dem måste 466 kontrolleras noggrannare. Sammanlagt 76 fall kan komma att kräva gränsöverskridande samarbete mellan flera nationella myndigheter inom ramen för nätverket för konsumentskyddssamarbete. Se (MEMO/08/516) för uppdelningen efter land.
  • 50 % (279 av 558) av webbplatserna riktade sig mot barn. Dessa webbplatser använde sig av tecknade figurer för barn eller kända tv-karaktärer eller krävde samtycke från föräldrarna. Även på dessa sidor hittade man brister i 80 % av fallen.
  • På många webbplatser hittade man flera brister (se MEMO/08/516 för närmare upplysningar):
  • På nästan 50 % (268 av 558) av alla webbplatser konstaterade man brister i prisinformationen. På många webbplatser anges inte priser och relaterade kostnader och avgifter tydligt eller så anges de inte alls – tills konsumenten faktureras via sin telefonräkning. Priserna omfattar inte alla skatter, och när det gäller abonnemang nämns inte ordet ”abonnemang” tydligt eller så är det inte klart hur lång abonnemangstiden är.
  • På mer än 70 % (399 av 558) av webbplatserna saknades vissa uppgifter som krävs för att kunna kontakta handlaren – handlarens namn, geografiska adress eller kontaktuppgifter var ofullständiga. Detta bryter mot EU:s lagstiftning: enligt direktivet om elektronisk handel (2000/31/EG) krävs att uppgifter om tjänsteleverantören, inklusive en e-postadress, anges.
  • På mer än 60 % (344 av 558) av de kontrollerade webbplatserna angavs uppgifterna på ett vilseledande sätt. Information om avtalet finns på sidan men är gömd i det finstilta eller svår att hitta. Varor och tjänster annonseras som ”gratis”, men kunderna luras och upptäcker senare att det förekommer avgifter eller att de tecknat ett avtal.

Vad blir nästa steg?
De nationella myndigheterna kommer att kontakta företagen och uppmana dem att förtydliga eller rätta till de problem som konstaterats. Om företagen inte gör det kan man vidta rättsliga åtgärder som leder till att de döms till böter eller att deras webbplatser stängs. Vid gränsöverskridande fall kommer de nationella myndigheterna att samarbeta med kolleger från andra myndigheter i EU. Myndigheterna ska rapportera om framstegen under första halvåret 2009.


Side Bar