Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1169

Bruselj, 17. julija 2008

Potrošniki: strožji ukrepi EU proti sleparijam z melodijami za mobilne telefone

Meglena Kuneva, komisarka EU za varstvo potrošnikov, je danes predstavila rezultate preiskave spletnih strani po vsej EU, ki ponujajo storitve mobilne telefonije, kot so melodije in ozadja za mobilne telefone. Preiskava več kot 500 spletnih strani v vseh 27 državah članicah, na Norveškem in v Islandiji je pokazala, da je treba nadalje preiskati 80 % preverjenih spletnih strani zaradi suma kršitve pravil EU o varstvu potrošnikov. Tarče številnih spletnih strani so otroci in mladina. Med ugotovljenimi težavami so nejasne informacije o ceni, in sicer je navedba cen nepopolna, ne vključuje davkov ali pa se potrošniki ne zavedajo, da sklepajo pogodbo o naročnini. Veliko število spletnih strani ne zagotavlja nekaterih zahtevanih kontaktnih informacij o trgovcu. Druge težave so povezane z zavajajočimi informacijami, pri čemer so ključne informacije skrite v drobnem tisku ali jih je na spletni strani težko najti ali pa beseda „brezplačno“ potrošnike zvabi v dolgoročne pogodbe. Stopnja resnosti kršitev je različna. Evropejci imajo več kot 495 milijonov mobilnih telefonov. Po ocenah so samo melodije za mobilne telefone leta 2007 predstavljale 29 % celotnega trga „mobilnih vsebin“ v Evropi (okrog 10 % več kot leta 2006). Vrednost evropske prodaje melodij za mobilne telefone leta 2007 je bila ocenjena na 691 milijonov EUR. Sedem držav (Norveška, Finska, Švedska, Latvija, Islandija, Romunija, Grčija) objavlja naslove spletnih strani, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti (MEME/08/516).

„Ti ukrepi po vsej EU so neposreden odziv na stotine pritožb, ki so jih potrošniki poslali nacionalnim organom. Vse preveč ljudi je žrtev presenetljivo visokih skrivnostnih stroškov, pristojbin in naročnin na melodije za mobilne telefone, o katerih so obveščeni šele, ko dobijo račun za mobilni telefon. Po vsej Evropi bodo sprejeti izvršilni ukrepi za izsleditev vsakega od teh trgovcev. Vendar moramo zlasti najstnike in otroke jasno opozoriti, naj bodo previdni. Vse je v drobnem tisku! Veliko je poštenih trgovcev, vendar za vsak slučaj ob nakupu teh storitev vsakič preverite drobni tisk in se prepričajte, da ne boste kupili več, kot ste se dogovorili.“

Preiskava „sweep“

„Sweep“ je nova vrsta preiskovalnega in izvršilnega ukrepa EU. Države članice sočasno in usklajeno preverjajo spletne strani, da ne prihaja do kršitev na področju prava varstva potrošnikov v določenem sektorju. Stopijo v stik z nosilci dejavnosti, pri katerih sumijo nepravilnosti in jih pozovejo, da razjasnijo svoja stališča in/ali sprejmejo korektivne ukrepe.

Preiskava „sweep“ mobilnih storitev se je izvajala med 2. in 6. junijem. Izvršilni organi po vsej Evropi so preverjali spletne strani mobilnih storitev zaradi suma kršitve prava varstva potrošnikov EU, in sicer Direktivo o nepoštenem poslovnem ravnanju (2005/29/ES), Direktivo o prodaji na daljavo (1997/7/ES) in Direktivo o e-poslovanju (2000/31/ES).

Rezultati

Preiskava „sweep“ se je osredotočila na 3 vrste praks v sektorju mobilnih storitev, ki ogrožajo pravice potrošnikov (nejasne informacije o ceni ponudbe, informacije o trgovcu, zavajajoče oglaševanje).

- Izvajajo se nadaljnje preiskave 80 % preverjenih spletnih strani. Skupaj je bilo preverjenih 558 spletnih strani, nadalje pa je treba preiskati 466 spletnih strani. Število primerov, za katere bo morda potrebno čezmejno sodelovanje med različnimi nacionalnimi organi, tj. primeri CPC (Consumer Protection Co-operation Network/Mreža za sodelovanje pri varstvu potrošnikov), je 76. Za razčlenitev po državah glej (MEMO/08/516).

- Tarče 50 % preverjenih spletnih strani so otroci (279 od 558 spletnih strani). Te spletne strani uporabljajo otroške junake iz risank, znane televizijske like ali zahtevajo soglasje staršev. Pri teh spletnih straneh se prav tako pojavlja enako visoko število nepravilnosti (80 %).

- Pri mnogih spletnih straneh je bilo ugotovljenih več nepravilnosti. Številke so v nadaljnjem besedilu (za podrobnosti glej MEMO/08/516).

- Pri skoraj 50 % vseh preverjenih spletnih strani je bila ugotovljena nepravilnost v zvezi z informacijami o ceni ponudbe (268 od 558 spletnih strani). Na mnogih spletnih straneh cene ter povezani stroški in pristojbine niso jasno navedeni ali sploh niso navedeni, dokler potrošnik ne prejme računa za telefon. Cene ne vključujejo vseh davkov, v primeru naročnin pa beseda naročnina ali obdobje naročnine nista jasno navedena.

- Pri več kot 70 % vseh preverjenih spletnih strani so kontaktne informacije trgovca pomanjkljive, in sicer so nepopolni ime trgovca, geografski naslov ali kontaktne podrobnosti (399 od 558 spletnih strani). To je v nasprotju s pravom EU, saj Direktiva o e-poslovanju 2000/31/ES zahteva navedbo podrobnosti o ponudniku storitve, vključno z elektronskim naslovom.

- Več kot 60 % preverjenih spletnih strani navaja zavajajoče informacije (344 od 558). Informacije o pogodbi so na voljo na spletni strani, vendar so skrite v drobnem tisku ali pa jih je težko najti. Blago in storitve, ki se oglašujejo kot „brezplačni“, trgovca zavajajo in le-ta šele kasneje ugotovi, da so vključeni stroški ali da so sklenili pogodbo.

Kakšni so naslednji koraki?

Nacionalni organi bodo stopili v stik z družbami in jih pozvali, da pojasnijo ali popravijo opredeljene težave. Če tega ne bodo storile, se lahko proti njim sproži sodni postopek, ki lahko vodi do finančnih kazni ali zaprtja spletišča. V čezmejnih primerih bodo nacionalni organi sodelovali z drugimi organi EU. Organi so pozvani, da o svojem napredku poročajo v prvi polovici leta 2009.


Side Bar