Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1169

Brussell, is-17 ta' Lulju 2008

Konsumaturi: L-UE tissikka fuq l-intrigu diżonest bir-ring-tones tal-mowbajls

Il-Kummissarju għall-Konsumaturi ta' l-UE EU Meglena Kuneva llum ħabbret ir-riżultati ta' investigazzjoni ma' l-UE kollha f'websajts li joffru servizzi għall-mowbajls bħal ring-tones u stampi għall-iskrin. L-istħarriġ, li twettaq fuq aktar minn 500 websajt mas-27 Stat Membru, in-Norveġja u l-Iżlanda, żvela li 80 % tas-siti li ġew iċċekkjati jeħtieġ li jkomplu jiġu investigati għal suspett ta' ksur tar-regoli tal-konsumatur ta' l-UE. Ħafna mill-websajts huma mmirati għat-tfal u ż-żgħażagħ. Fost il-problemi li nstabu kien hemm: tagħrif mhux ċar ta' prezzijiet mhux kompluti, li ma jinkludux jew il-konsumaturi ma jafux li qed jiffirmaw għal abbonament. Għadd kbir ta' websajts ma jipprovdux xi tagħrif ta' kuntatt meħtieġ dwar il-kummerċjant. Problemi oħra huma marbuta ma' tagħrif qarrieqi fejn il-qofol tat-tagħrif jinħeba fil-kliem irqiq jew li jkun diffiċli biex jinstab fuq il-websajt jew il-kelma "bla ħlas" tintuża biex tqarraq bil-konsumaturi li jidħlu f'kuntratti fit-tul. Il-gravità tal-ksur mhux dejjem xorta. Hemm fl-idejn aktar minn 495 miljun mowbajl fost l-Ewropej. Ir-ring-tones waħedhom biss huwa stmat li jikkostitwixxu 29 % tas-suq ġenerali tal-"kontenut tal-mowbajls" fl-Ewropa fl-2007 (madwar 10 % iktar mill-2006). Il-valur tal-bejgħ tar-ring-tones fl-Ewropa fl-2007 kien stmat għal € 691 miljun. Seba' pajjiżi, in-Norveġja, il-Finlandja, l-Iżvezja, il-Latvja, l-Iżlanda, ir-Rumanija, il-Greċja) qed jippubblikaw l-ismijiet tal-websajts li sabu li kellhom irregolaritajiet (MEMO/08/516).

"Din l-azzjoni ma' l-UE kollha hija tweġiba diretta għal mijjiet ta' lmenti minn konsumaturi li waslu għand l-awtoritajiet nazzjonali. Bil-kbir ħafna nies isibu ruħhom vittmi ta' sorpriżi ta' ħlas misterjuż, miżati u abbonamenti li jiskopru għall-ewwel darba meta jaraw il-kont tal-mowbajl. Se jkun hemm azzjoni ta' infurzar ma' l-Ewropa kollha biex jinstab kull wieħed minn dawn il-kummerċjanti. Iżda jeħtieġ li nibagħtu messaġġ ċar partikolarment lill-adolexxenti u lit-tfal – iftħu għajnejkom! L-aktar ħaġa importanti huma l-ittri rqaq! Hemm ħafna kummerċjanti ta' reputazzjoni fuq l-internet, iżda biex tkun ċert int u tħallas għal dawn is-servizzi, iċċekkja l-ittri rqaq kull darba u ara li ma tiffirmax għal xi ħaġa li hija ogħla minn li ħsibt."

L-Investigazzjoni għall-għarrieda

L-"investigazzjonji għall-għarrieda" hija tip ġdid ta' azzjoni ta' investigazzjoni u infurzar ta' l-UE. L-Istati Membri jwettqu kontrolli simultanji u kkoordinati ta' paġni tal-web għal ksur tal-liġi tal-konsumatur f'settur partikolari. Jagħmlu kuntatt ma' l-operaturi li jkollhom dawn l-irregolaritajiet allegati u jitolbuhom jiċċaraw il-pożizzjoni tagħhom u/jew jieħdu azzjoni ta' korrezzjoni.

L-investigazzjoni għall-għarrieda tas-servizzi tal-mowbajl seħħet bejn it-2 u s-6 ta' Ġunju. L-awtoritajiet ta' l-infurzar ma' l-Ewropa kollha ċċekkjaw il-websajts tas-servizz tal-mowbajls għal ksur issuspettat tal-liġi tal-konsumatur ta' l-UE – id-Direttiva tal-Prassi Kummerċjali mhux ġusta (2005/29/KE); id-Direttiva dwar il-Bejgħ mill-bogħod (1997/7/KE), id-Direttiva dwar l-E-kummerċ (2000/31/KE).

Ir-Riżultati

L-investigazzjoni għall-għarrieda ffukat fuq tliet tipi ta' prassi fis-settur tas-servizzi tal-mowbajls li jikkompromettu d-drittijiet tal-konsumatur (tagħrif mhux ċar dwar il-prezz ta' l-offerta, tagħrif dwar id-ditta, reklamar qarrieqi).

  • 80 % tal-websajts li ġew iċċekkjati qed jiġu investigati aktar. L-għadd totali ta' websajts iċċekkjati 558, l-għadd totali ta' websajts li jeħtieġu aktar investigazzjoni huwa 466. L-għadd ta' każijiet li potenzjalment jeħtieġu kooperazzjoni transkonfinali bejn l-awtoritajiet nazzjonali differenti, il-każijiet KPK (Netwerk ta' Kooperazzjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumatur) huma 76. Ara (MEMO/08/516) għal analiżi skond il-pajjiż.
  • 50 % tal-websajts li ġew iċċekkjati kienu mmirati għat-tfal (279 websajt minn 558). Dawn il-websajts użaw karattri mill-kartuns tat-tfal, persunaġġi magħrufa sewwa tat-TV jew talbu l-kunsens ta' ġenitur. L-istess livell għoli ta' irregolaritajiet (80 %) kien japplika wkoll għal dawn is-siti.
  • Ħafna websajts urew irregolaritajiet multipli. Iċ-ċifri huma kif ġejjin (ara MEMO/08/516 għad-dettalji):
  • Madwar 50 % tas-siti kollha li ġew iċċekkjati kellhom xi irregolarità marbuta mat-tagħrif dwar il-prezz ta' l-offerta (268 websajt minn 558). F'ħafna websajts, il-prezzijiet u ħlas u miżati marbuta mhumiex indikati b'mod ċar jew ma jissemmew xejn – sakemm il-konsumatur tintbagħatlu l-fattura permezz tal-kont tat-telefon. Il-prezzijiet ma jinkludux it-taxxi kollha, fil-każ ta' abbonament, il-kelma abbonament ma tissemmhiex b'mod ċar jew il-perjodu ta' l-abbonament mhux ċar.
  • Aktar minn 70 % tal-websajts kollha li ġew iċċekkjati kellhom xi tagħrif meħtieġ nieqes li bih tikkuntattja lill-kummerċjant - isem il-kummerċjant, l-indirizz ġeografiku jew id-dettalji biex isir il-kuntatt ma kinux kompluti (399 websajt minn 558). Dan huwa kontra l-liġi ta' l-UE - id-Direttiva eKummerċ 2000/31/KE titlob li għandhom jidhru d-dettalji ta' min jipprovdi s-servizz, inkluż l-indirizz elettroniku.
  • Aktar minn 60 % tal-websajts iċċekkjati ppreżentaw it-tagħrif b'mod qarrieqi (344 minn 558). It-tagħrif dwar il-kuntratt huwa disponibbli fuq is-sit iżda moħbi fi kliem irqiq jew b'mod li huwa diffiċli li jinstab. Prodotti u servizzi jiġu reklamati bħala "mingħajr ħlas", iżda l-konsumatur jiġi mqarraq u wara jsib li hemm il-ħlas jew li huma marbuta ma' kuntratt.

X'jmiss issa?

Il-kumpaniji se jiġu kkuntattjati mill-awtoritajiet nazzjonali u jintalbu jiċċaraw jew isewwu l-problemi identifikati. F'każ li dan ma jsirx tista' tittieħed azzjoni legali li twassal għal multi jew l-għeluq tal-websajt tagħhom. Għall-każijiet transkonfinali, l-awtoritajiet nazzjonali se jaħdmu flimkien mal-kollegi minn awtoritajiet oħrajn ta' l-UE. L-awtoritajiet jintalbu jibagħtu rapport dwar dak li kisbu fl-ewwel nofs ta' l-2009.


Side Bar