Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1169

Briselē, 2008. gada 17. jūlijā

Lai aizsargātu patērētājus, ES īsteno stingrus pasākumus pret krāpšanu mobilo tālruņu zvanu melodiju tirdzniecībā

ES Patērētāju tiesību aizsardzības komisāre Meglena Kuneva šodien paziņoja rezultātus, kas gūti, veicot ES mēroga izmeklēšanu tīmekļa vietnēs, kurās piedāvā tādus mobilo tālruņu pakalpojumus kā zvanu melodijas un ekrāntapetes. Izmeklēšanā, kas aptvēra vairāk nekā 500 tīmekļa vietnes 27 dalībvalstīs, Norvēģijā un Īslandē, konstatēja, ka 80 % pārbaudīto tīmekļa vietņu jāizpēta sīkāk, jo ir aizdomas par tajās esošiem ES patērētāju tiesību pārkāpumiem. Daudzu tīmekļa vietņu mērķauditorija ir bērni un jaunieši. Tika konstatētas šādas problēmas: neskaidra informācija par cenām (proti, cenās nebija iekļauti nodokļi vai arī patērētāji nezināja, ka viņi parakstās uz abonēšanu). Daudzās tīmekļa vietnēs nav sniegta vajadzīgā kontaktinformācija par pakalpojuma sniedzēju. Problēmas rada arī maldinoša informācija, kur pamatinformācija ir uzrakstīta ļoti sīkiem burtiņiem, tīmekļa vietnē to ir grūti atrast vai arī tiek lietots vārds „bezmaksas”, lai, patērētāju maldinot, panāktu ilgtermiņa līguma noslēgšanu. Pārkāpumu nopietnība ir dažāda. Eiropas iedzīvotājiem pieder vairāk nekā 495 miljoni mobilo tālruņu. Tiek lēsts, ka 2007. gadā zvanu melodiju tirdzniecība veidoja 29 % no kopējā mobilā satura pakalpojumu tirgus Eiropā (kas bija par 10 % vairāk nekā 2006. gadā). Savukārt tika lēsts, ka 2007. gadā zvanu melodiju pārdošanas apjomi Eiropā bija €691 miljons. Septiņas valstis (Norvēģija, Somija, Zviedrija, Latvija, Īslande, Rumānija un Grieķija) publicē to tīmekļa vietņu nosaukumus, kurās ir konstatēti pārkāpumi (MEMO/08/516).

“Šī Eiropas mēroga rīcība ir tieša atbilde simtiem patērētāju sūdzību, ko saņēmušas valstu iestādes. Pārāk daudzi cilvēki ir piedzīvojuši tādus dārgi izmaksājošus pārsteigumus, kā neizprotami maksājumi, maksas un zvanu melodiju abonēšana, par ko viņi pirmo reizi uzzina no saviem mobilā tālruņa rēķiniem. Visu šo pakalpojumu sniedzēju atrašanai tiks veikti Eiropas mēroga tiesību aizsardzības pasākumi. Bet īpaši skaidri jāatgādina bērniem un pusaudžiem – uzmanieties! Pievērsiet uzmanību ar sīkiem burtiņiem rakstītajam! Daudzi pakalpojumu sniedzēji ir godīgi, bet, lai varētu droši pirkt šos pakalpojumus, vienmēr pārbaudiet sīkiem burtiņiem rakstīto un pārliecinieties, ka neesat parakstījies par pakalpojumu, kuru nevēlaties saņemt.”

Vērienīgais pārbaudes pasākums Sweep

Sweep ir jauna veida ES mēroga izmeklēšanas un aizsardzības pasākums. Dalībvalstis vienlaikus koordinēti pārbauda, vai tīmekļa vietnēs kādā konkrētā jomā nav vērojami patērētāju tiesību pārkāpumi. Tās sazinās ar operatoriem, uz kuriem krīt aizdomas par iespējamiem pārkāpumiem, un pieprasa tiem izskaidrot savu nostāju un/vai novērst pārkāpumus.

Minētais pasākums norisinājās no 2. līdz 6. jūnijam. Tiesību aizsardzības iestādes visā Eiropā pārbaudīja mobilo pakalpojumu tīmekļa vietnes, par kurām ir aizdomas, ka tajās vērojami ES tiesību aktu, proti, Negodīgas komercprakses direktīvas 2005/29/EK, Tālākpārdošanas direktīvas 1997/7/EK un Elektroniskās tirdzniecības direktīvas 2000/31/EK, pārkāpumi patērētāju tiesību jomā.

Rezultāti

Īstenojot Sweep, tika pievērsta uzmanība trim izplatītākajiem patērētāju tiesību pārkāpumu veidiem mobilo sakaru jomā – neskaidrai informācijai par piedāvājuma cenu, informācijai par pakalpojuma sniedzēju un maldinošai reklāmai.

  • 80 % pārbaudīto tīmekļa vietņu tiek pārbaudītas sīkāk. 466 no 558 pārbaudītajām tīmekļa vietnēm ir vajadzīga turpmāka izmeklēšana. 76 lietās, iespējams, būs nepieciešama pārrobežu sadarbība starp dažādām valstu iestādēm, izmantojot CPC jeb sadarbības tīklu patērētāju aizsardzībai. Sadalījumu pa valstīm skatīt MEMO/08/516.
  • 50 % pārbaudīto tīmekļa vietņu mērķauditorija bija bērni (279 no 558 tīmekļa vietnēm). Tajās bija izmantoti bērnu multiplikācijas filmu varoņi, labi pazīstami TV varoņi vai bija prasīta vecāku piekrišana. Tikpat liels skaits pārkāpumu (80 %) bija arī šajās tīmekļa vietnēs.
  • Daudzās tīmekļa vietnēs tika konstatēti vairāki pārkāpumi vienlaikus. Šie skaitļi ir šādi (sīkāk skatīt MEMO/08/516).
  • Gandrīz 50 % pārbaudīto tīmekļa vietņu tika konstatēti pārkāpumi saistībā ar informāciju par piedāvājuma cenu (268 no 558 tīmekļa vietnēm). Daudzās tīmekļa vietnēs cenas un saistītās maksas un maksājumi nebija skaidri norādīti vai arī nebija minēti līdz brīdim, kamēr patērētājs nesaņēma mobilā tālruņa rēķinu. Cenās nebija ietverti visi nodokļi, savukārt abonēšanas gadījumā nebija skaidri norādīts vārds „abonēšana” vai abonēšanas periods.
  • Vairāk nekā 70 % pārbaudīto tīmekļa vietņu trūka informācijas, kas ļautu patērētājam sazināties ar pakalpojuma sniedzēju, proti, bija nepilnīgi norādīts pakalpojuma sniedzēja nosaukums, ģeogrāfiskā adrese vai kontaktinformācija (399 no 558 tīmekļa vietnēm). Tas ir pretrunā ES tiesību aktam – Elektroniskās tirdzniecības Direktīvai 2000/31/EK, saskaņā ar kuru ir jānorāda informācija par pakalpojuma sniedzēju, tostarp e-pasta adrese.
  • Vairāk nekā 60 % pārbaudīto tīmekļa vietņu informācija bija izklāstīta maldinošā veidā (344 no 558 tīmekļa vietnēm). Lai gan informācija par līgumu tīmekļa vietnē ir pieejama, tā ir uzrakstīta sīkiem burtiņiem vai arī ir grūti atrodama. Preces un pakalpojumus reklamējot kā "bezmaksas”, patērētājs tiek maldināts un vēlāk konstatē, ka par tiem ir noteiktas atsevišķas maksas vai arī tās ir ietvertas līgumā.

Turpmākie pasākumi

Valsts iestādes sazināsies ar uzņēmumiem un prasīs izskaidrot vai novērst atklātās problēmas. Ja tas netiks darīts, var uzsākt tiesvedību, kuras rezultātā var piespriest soda naudu vai attiecīgo tīmekļa vietņu slēgšanu. Pārrobežu lietu gadījumos valsts iestādes sadarbosies ar citu ES iestāžu kolēģiem. Iestādēm 2009. gada pirmajā pusē jāziņo par paveikto.


Side Bar