Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1169

Briuselis, 2008 m. liepos 17 d.

Vartotojų politika. ES imasi griežtų priemonių prieš sukčiavimą, susijusį su papildomomis judriojo ryšio paslaugomis

Už vartotojų apsaugą atsakinga Komisijos narė Meglena Kuneva šiandien paskelbė visoje ES vykdyto svetainių, kuriose mobiliųjų telefonų savininkams siūloma įvairių paslaugų, pvz., melodijų ir ekranų paveikslėlių, tyrimo rezultatus. 27 valstybėse narėse, Norvegijoje ir Islandijoje tirta daugiau nei 500 svetainių ir nustatyta, kad 80 % svetainių reikia tirti nuodugniau, nes įtarta, kad pažeidžiamos ES vartotojų apsaugos taisyklės. Daugelis patikrintų svetainių skirtos vaikams ir jaunimui. Nustatyta įvairių problemų. Viena iš jų – neaiški kaina: nurodoma nevisa kaina, be mokesčių arba vartotojui nepranešama, kad jis užsisako prenumeruojamąsias paslaugas. Daugelyje svetainių nenurodyta tam tikra būtina informacija apie pardavėją. Kitos problemos susijusios su klaidinančia informacija, pvz., svarbūs duomenys pateikiami labai mažu šriftu arba juos svetainėje sudėtinga rasti, arba klaidinamai vartojamas žodis „nemokamai“, todėl vartotojas sutinka pasirašyti ilgalaikę sutartį. Nustatyta įvairaus sunkumo pažeidimų. Europos gyventojams priklauso daugiau nei 495 mln. mobiliųjų telefonų. Manoma, kad vien melodijų rinka 2007 m. sudarė 29 % (apie 10 % daugiau nei 2006 m.) visos Europos mobiliesiems telefonams skirtų paslaugų rinkos. 2007 m. Europoje mobiliųjų telefonų melodijų parduota už 691 mln. EUR. Septyniose valstybėse (Norvegijoje, Suomijoje, Švedijoje, Latvijoje, Islandijoje, Rumunijoje, Graikijoje) svetainių, kuriose rasta pažeidimų, pavadinimai skelbiami viešai (MEMO/08/516).

„Ši Europos masto akcija – tiesioginis atsakas į šimtus vartotojų skundų nacionalinėms valdžios institucijoms. Pernelyg daug žmonių nukenčia nuo tokių „brangių“ staigmenų – netikėtų mokesčių, rinkliavų ir prenumeruojamųjų paslaugų, apie kurias jie pirmą kartą sužino tik pamatę sąskaitas už naudojimąsi judriuoju ryšiu. Visose Europos šalyse ketinama imtis veiksmų, kad būtų nustatyti ir nubausti visi nesąžiningi pardavėjai. Bet būtina aiškiai paraginti ir vartotojus, ypač jaunimą ir vaikus, būti atsargius. Svarbiausia informacija pateikiama smulkiu šriftu. Rinkoje yra daug patikimų pardavėjų, bet jei norite saugiai pirkti tokias paslaugas, kiekvieną kartą atidžiai perskaitykite tai, kas užrašyta smulkiu šriftu ir užsisakykite tik tas paslaugas, kurių jums reikia.“

„Žaibo“ operacija

„Žaibo“ operacija – tai naujoviška ES tyrimų ir teisėsaugos priemonė. Valstybėse narėse vienu metu suderintai tikrinamos svetainės, siekiant nustatyti, ar nepažeidžiami konkretaus sektoriaus vartotojų apsaugos įstatymai. Po to susisiekiama su svetainių, kuriose įtariama esant pažeidimų, valdytojais, ir prašoma paaiškinti padėtį ir (arba) imtis taisomųjų veiksmų.

Judriojo ryšio paslaugų sektoriuje „žaibo“ operacija vykdyta birželio 2–6 d. Europos teisėsaugos institucijos tikrino judriojo ryšio paslaugų svetaines, siekdamos nustatyti, ar nepažeidžiami ES vartotojų apsaugos įstatymai – Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva (2005/29/EB), Nuotolinės prekybos direktyva (1997/7/EB) ir Elektroninės prekybos direktyva (2000/31/EB).

Rezultatai

Atliekant „žaibo“ operaciją daugiausia dėmesio skirta trims sritims, kuriose dažniausiai pažeidžiamos judriojo ryšio paslaugų sektoriaus vartotojų teisės: neaiški informacija apie pasiūlymo kainą, informacija apie pardavėją, klaidinanti reklama.

  • 80 % patikrintų svetainių bus tiriamos toliau. Iš viso patikrintos 558 svetainės, iš kurių 466 reikia tirti toliau. 76 atvejais greičiausiai prireiks įvairių valstybių valdžios institucijų bendradarbiavimo – tam bus naudojamas Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklas (CPC). Daugiau informacijos apie padėtį skirtingose šalyse galima rasti dokumente MEMO/08/516.
  • 50 % patikrintų svetainių skirtos vaikams (279 svetainės iš 558). Šiose svetainėse naudoti animacinių filmukų veikėjai, žinomi televizijos personažai arba norint naudotis jų paslaugomis buvo būtinas tėvų sutikimas. Daugelyje šių svetainių (80 %) taip pat nustatyta pažeidimų.
  • Daugelyje svetainių nustatyta net po kelis pažeidimus. Išsami statistika pateikiama toliau (išsamiau žr. MEMO/08/516):
  • Beveik 50 % visų patikrintų svetainių (268 svetainėse iš 558) nustatyta tam tikrų pažeidimų, susijusių su informacija apie pasiūlymo kainą. Daugelyje svetainių aiškiai nenurodomos arba iš viso nenurodomos kainos ir susiję mokesčiai bei rinkliavos – jas vartotojas sužino tik gavęs sąskaitą už judriojo ryšio telefono paslaugas. Į kainą neįtraukti visi mokesčiai, o jei siūloma prenumerata – pats žodis „prenumerata“ nėra aiškiai nurodomas arba neaiškus jos galiojimo laikotarpis.
  • Daugiau nei 70 % patikrintų svetainių (399 svetainėse iš 558) nebuvo pateikta visa informacija, būtina norint susiekti su pardavėju – nenurodytas visas pavadinimas, adresas ar kontaktiniai duomenys. Tai prieštarauja ES teisei – Elektroninės prekybos direktyvai 2000/31/EB, pagal kurią reikalaujama nurodyti paslaugos teikėjo duomenis, taip pat ir e. pašto adresą.
  • Daugiau nei 60 % patikrintų svetainių (344 svetainėse iš 558) informacija buvo teikiama klaidinamai. Svetainėse buvo galima rasti informaciją apie sutartis, tačiau ji būdavo pateikiama smulkiu šriftu arba taip, kad ją būtų sunku rasti. Prekės ir paslaugos buvo reklamuojamos kaip nemokamos, bet iš tiesų vartotojai buvo klaidinami ir tik vėliau sužinodavo, kad privalo mokėti tam tikrus mokesčius arba kad jie sudarė sutartį.

Kas toliau?

Į bendroves kreipsis nacionalinės valdžios institucijos ir prašys paaiškinti arba išspręsti nustatytas problemas. Jei bendrovės to nepadarys, prieš jas gali būti imtasi teisinių veiksmų – skiriamos baudos arba uždaromos jų svetainės. Dėl keliose valstybėse veikiančių svetainių nacionalinės valdžios institucijos bendradarbiaus su kolegomis iš kitų ES šalių institucijų. Institucijų prašoma 2009 m. pirmojoje pusėje pateikti pažangos ataskaitas.


Side Bar