Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1169

Bryssel 17. heinäkuuta 2008

Soittoäänihuijarit kuriin EU:n tehoiskulla

Matkapuhelinpalveluja, kuten soittoääniä ja taustakuvia, tarjoavia verkkosivustoja on tutkittu koko EU:n kattavassa tehoiskussa. Kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva on nyt kertonut iskun tuloksista. Tehoiskussa tarkasteltiin yli viittäsataa verkkosivustoa EU:n 27 jäsenmaassa, Norjassa ja Islannissa. Sivustoista 80 prosenttia oli sellaisia, joita on tutkittava tarkemmin, jotta voidaan selvittää, rikkovatko ne EU:n kuluttajansuojasääntöjä. Monet verkkosivuista on suunnattu lapsille ja nuorille. Havaittuihin ongelmiin kuului esimerkiksi epäselvä hinnoittelu: hinnat on ilmoitettu puutteellisesti, ilman veroja tai siten, ettei asiakas tiedä solmivansa tilaussopimuksen. Useilla verkkosivuilla ei ollut kaikkia vaadittuja kauppiaan yhteystietoja. Ongelmana oli myös harhaanjohtava tiedotus: keskeiset tiedot ilmoitetaan erittäin pienellä tekstillä tai niitä on vaikea löytää sivustolta. Kuluttajia houkutellaan pitkäkestoisiin sopimuksiin puhumalla ”ilmaisista” palveluista. Säännönvastaisuuksien vakavuus vaihtelee. Eurooppalaisilla on yli 495 miljoonaa matkapuhelinta. Pelkästään soittoäänet muodostivat vuonna 2007 arviolta 29 prosenttia Euroopan koko mobiilisisältömarkkinoista (noin 10 % enemmän kuin vuonna 2006). Soittoääniä myytiin Euroopassa vuonna 2007 noin 691 miljoonalla eurolla. Seitsemän maata (Suomi, Islanti, Kreikka, Latvia, Norja, Romania ja Ruotsi) julkaisee luettelon niistä sivustoista, joilla ne havaitsivat sääntöjenvastaisuuksia (MEMO/08/516).

Tämä EU:n laajuinen operaatio oli suora reaktio niihin satoihin valituksiin, joita kuluttajat ovat tehneet viranomaisille. Matkapuhelinlasku tuo liiankin monelle ikävän ja kalliin yllätyksen, kun siitä löytyy hämäriä veloituksia ja soittoäänitilaus- ja muita maksuja, joista laskun saaja ei ollut aikaisemmin tiennyt mitään. Tällaista toimintaa harjoittavat kauppiaat jäljitetään Euroopan laajuisella operaatiolla. Mutta etenkin nuorille ja lapsille on sanottava selvästi: ”Olkaa varuillanne ja lukekaa myös pienellä painettu teksti!” Alalla toimii paljon hyvämaineisia kauppiaita, mutta palveluja ostaessa on turvallisuuden nimissä luettava myös pienellä painettu teksti, jottei tule sitoutuneeksi enempään kuin aikoo.

Tehoisku

Tehoisku on EU:n uusi tutkimus- ja täytäntöönpanoväline. Siinä EU-maat tekevät samaan aikaan verkkosivustoille koordinoituja tarkastuksia, joilla selvitetään, noudatetaanko kyseisellä sektorilla kuluttajansuojalainsäädäntöä. Jos sivustoilla epäillään säännönvastaisuuksia, otetaan yhteyttä operaattoriin ja pyydetään sitä selventämään ongelmakohtia tai korjaamaan ne.

Mobiilipalveluja koskeva tehoisku tehtiin 2.–6. kesäkuuta. Viranomaiset eri puolilla Eurooppaa tarkastivat mobiilipalveluja tarjoavia sivustoja selvittääkseen, rikotaanko niillä EU:n kuluttajalainsäädäntöä eli sopimattomista kaupallisista menettelyistä annettua direktiiviä 2005/29/EY, etämyyntidirektiiviä 1997/7/EY ja sähköisestä kaupankäynnistä annettua direktiiviä 2000/31/EY.

Tulokset

Tehoiskussa tarkasteltiin kolmea menettelyä, joilla mobiilipalvelusektorilla loukataan kuluttajien oikeuksia (epäselvät tiedot tarjouksen hinnasta, kauppiaan tiedot, harhaanjohtava mainonta).

  • Tarkastetuista sivustoista 80:tä prosenttia tutkitaan tarkemmin. Kaikkiaan tarkastettiin 558 sivustoa, joista 466 vaati jatkotoimia. 76 tapauksessa saatetaan tarvita kansainvälistä viranomaisyhteistyötä kuluttajansuoja-alan yhteistyöverkoston puitteissa. Maakohtainen erittely löytyy muistiosta MEMO/08/516.
  • Puolella sivustoista kohderyhmänä olivat lapset (279 sivustoa 558:sta). Niillä hyödynnettiin sarjakuvista tai televisiosta tuttuja hahmoja tai edellytettiin huoltajan lupaa. Säännönvastaisuudet olivat näilläkin sivustoilla erittäin tavallisia (80 %).
  • Monilla sivustoilla ilmeni samalla kertaa useita säännönvastaisuuksia. (Tarkempia lukuja löytyy muistiosta MEMO/08/516.)
  • Lähes puolella sivustoista esiintyi tarjouksen hintatietoihin liittyviä epäselvyyksiä (268 sivustoa 558:sta). Hintoja ja liitännäismaksuja ei usein ilmoitettu selvästi, jos ollenkaan – asiakas saa tietää niistä vasta puhelinlaskussaan. Hinnoissa ei ollut mukana kaikkia veroja, eikä tilausten yhteydessä kerrottu selvästi, että kyse oli tilauksesta, tai tilauskauden pituus ei ollut selkeä.
  • Yli 70 prosentissa sivustoista puuttui kauppiaan yhteystietoja: kauppiaan nimi, osoite tai muut tiedot olivat puutteellisia (399 sivustoa 558:sta). Tilanne on EU-lainsäädännön vastainen, sillä sähköisestä kaupankäynnistä annetussa direktiivissä 2000/31/EY vaaditaan, että palvelun tarjoajan tiedot, myös sähköpostiosoite, on esitettävä.
  • Yli 60 prosentissa sivustoista esitettiin tietoja harhaanjohtavalla tavalla (344 sivustoa 558:sta). Sopimustiedot kyllä löytyvät sivustolta, mutta ne esitetään pienikokoisella tekstillä tai niitä on hankala löytää. Vaikka tavaroita ja palveluja mainostetaan ”ilmaisina”, asiakas tulee johdetuksi harhaan ja huomaa vasta myöhemmin, että ostokseen liittyy maksuja tai että hän on tehnyt sitovan sopimuksen.

Mitä seuraavaksi?

Kansalliset viranomaiset ottavat yhteyttä yrityksiin ja pyytävät niitä selventämään tai oikaisemaan ongelmakohdat. Jos näin ei tapahdu, ryhdytään oikeustoimiin, joiden tuloksena voidaan määrätä sakkoja tai sulkea sivusto. Kun kyse on valtionrajat ylittävästä tapauksesta, viranomaiset tekevät yhteistyötä muiden EU-maiden viranomaisten kanssa. Viranomaisia pyydetään kertomaan edistymisestään vuoden 2009 alkupuoliskolla.


Side Bar