Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1169

Bruxelles, den 17. juli 2008

Forbrugere: EU slår ned på fup med ringetoner

EU-forbrugerkommissær Meglena Kuneva meddelte i dag resultaterne af en EU-omfattende undersøgelse af websteder, der tilbyder mobiltelefontjenester som f.eks. ringetoner og wallpaper. Undersøgelsen, som omfattede over 500 websteder i de 27 medlemsstater samt Norge og Island, viser, at der skal ses nærmere på 80 % af de undersøgte websteder grundet mistanke om overtrædelse af EU's forbrugerregler. Mange af webstederne har børn og unge som målgruppe. Blandt de konstaterede problemer kan nævnes: upræcise prisoplysninger, som var ufuldstændige, ikke inkluderede afgifter, eller kunderne tegner abonnement uden at være klar over det. På en stor del af webstederne mangler der kontaktoplysninger om virksomheden. Andre problemer vedrørte vildledende oplysninger, hvor vigtig information skjules med meget lille skrift eller er svær at finde på webstedet, eller der står "gratis", så forbrugerne vildledes til at binde sig for lange aftaleperioder. Overtrædelserne er af varierende alvorlighed. Europæerne ejer over 495 mio. mobiltelefoner, og alene ringetoner anslås at udgøre op til 29 % af det samlede marked for "mobilindhold" i 2007 (ca. 10 % højere end i 2006). Værdien af salget af ringetoner i Europa i 2007 blev anslået til 691 mio. EUR. I syv lande (Norge, Finland, Sverige, Letland, Island, Rumænien og Grækenland) offentliggøres navnene på de websteder, som viste sig at indeholde overtrædelser (MEMO/08/516).

"Denne EU-omfattende indsats er en direkte følge af, at flere hundrede forbrugere har klaget til de nationale myndigheder. Alt for mange mennesker får sig en dyr overraskelse i form af mystiske gebyrer og abonnementer på ringetoner, som de først bliver opmærksomme på, når de modtager deres telefonregning. Der vil være en håndhævelsesindsats i hele EU for at finde frem til de enkelte udbydere. Alligevel vi er nødt til at sende et klart budskab til især teenagere og børn: Vær opmærksomme! Det vigtigste står med småt! Der er også mange velrenommerede udbydere på markedet, men for at være sikker skal man altid læse det, der står med småt, og sikre sig, at man ikke binder sig til mere, end man tror."

"Rent hus"

"Rent hus" er en ny form for undersøgelses- og håndhævelsesindsats i EU. Medlemsstaterne gennemfører en samtidig og koordineret kontrol af websteder for overtrædelser af forbrugerlovgivningen inden for en bestemt sektor. De kontakter virksomhederne bag webstederne med de formodede overtrædelser og beder dem om at forklare sig og/eller rette indholdet.

Aktion "rent hus" for mobiltjenester fandt sted i perioden 2.-6. juni. Håndhævelsesmyndigheder i hele Europa undersøgte, om websteder med mobiltjenester overtræder EU's forbrugerlovgivning, f.eks. direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF), direktivet om fjernsalg (1997/7/EF) og direktivet om elektronisk handel (2000/31/EF).

Resultat

Aktionen var målrettet mod 3 former for praksis inden for mobiltjenestesektoren, som krænker forbrugerrettighederne (uklare oplysninger om tilbuddets pris og om udbyderen samt vildledende reklame).

  • 80 % af de undersøgte websteder undersøges nærmere. I alt blev der undersøgt 558 websteder, og 466 skal undersøges nærmere. 76 af disse er potentielle CPC-sager (Consumer Protection Co-operation Network - netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejdet), som behandles inden for rammerne af det grænseoverskridende samarbejde mellem de forskellige nationale myndigheder. Se (MEMO/08/516) for fordelingen på de enkelte lande.
  • 50 % af de undersøgte websteder havde børn som målgruppe (279 ud af 558 websteder). Disse websteder brugte figurer fra børnetegneserier, kendte personer fra tv eller krævede samtykke fra forældrene. Den høje forekomst af overtrædelser (80 %) gjaldt også disse websteder.
  • På mange websteder blev der fundet tegn på flere overtrædelser. Her er nogle af tallene fra undersøgelsen (se MEMO/08/516 for yderligere oplysninger):
  • Ved næsten 50 % af alle undersøgte websteder blev der konstateret visse overtrædelser vedrørende prisoplysninger (268 websteder ud af 558). På mange websteder er priser og gebyrer ikke klart angivet eller nævnes slet ikke – før forbrugeren faktureres gennem sin telefonregning. Priserne inkluderede ikke alle afgifter, og i tilfælde af abonnementstegning var ordet abonnement ikke klart nævnt, eller abonnementsperioden var uklar.
  • Over 70 % af alle undersøgte websteder manglede nødvendige kontaktoplysninger om udbyderen – dennes navn, geografiske adresse eller kontaktoplysninger var ufuldstændig (399 websteder ud af 558). Dette strider mod EU-lovgivningen, idet tjenesteudbyderens kontaktoplysninger, herunder e-mailadressen, skal angives i henhold til direktiv 2000/31/EF om elektronisk handel.
  • Over 60 % af de undersøgte websteder præsenterede oplysningerne på vildledende vis (344 ud af 558 websteder). Oplysninger om aftalen findes på webstedet, men er skjult med småt eller svære at finde. Varer og tjenesteydelser annonceres som "gratis", men kunderne vildledes og finder senere ud af, at der pålægges gebyrer, eller at de har indgået en aftale.

Næste skridt

Virksomhederne vil blive kontaktet af de nationale myndigheder og bedt om at forklare sig eller rette op på de konstaterede problemer. Hvis de ikke efterkommer henstillingen, risikerer de sagsanlæg, som fører til bødestraf eller lukning af deres websted. I forbindelse med grænseoverskridende tilfælde vil de nationale myndigheder i de forskellige EU-lande samarbejde. Myndighederne opfordres til at rapportere tilbage om den videre udvikling i første halvår af 2009.


Side Bar