Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1169

Брюксел, 17 юли 2008 г.

Защита на потребителите: строги мерки на ЕС срещу измами, свързани с мелодии за мобилен телефон

Еврокомисарят по защитата на потребителите Меглена Кунева оповести днес резултатите от проведено в целия ЕС разследване на уебсайтове, които предлагат мобилни услуги като мелодии и фонове за мобилен телефон. Проучването, в което бяха включени повече от 500 уебсайта във всичките 27 държави-членки, Норвегия и Исландия, установи, че е необходимо 80 % от проверените сайтове да бъдат допълнително разследвани във връзка с предполагаеми нарушения на правилата на ЕС за защита на потребителите. Много от уебсайтовете са насочени към децата и младежите. Сред установените проблеми са: неясна ценова информация, като посочените цени са непълни, не включват съответните данъци или клиентите не са наясно с факта, че сключват абонамент. Голям брой уебсайтове не предоставят цялата изисквана информация относно търговеца. Други проблеми са свързани със заблуждаваща информация, при която или ключови сведения са „скрити“ в текст, написан с много дребен шрифт, или са трудно откриваеми на уебсайта, или думата „безплатно“ се използва, за да подмами потребителите да сключат дългосрочни договори. Нарушенията са с различна степен на сериозност. Европейските граждани притежават повече от 495 милиона мобилни телефони. Смята се, че през 2007 г. само мелодиите за мобилен телефон съставляват 29 % от целия европейския пазар за „съдържание за мобилни телефони“, който е нараснал с около 10 % в сравнение с 2006 г. Стойността на продажбите на мелодии за мобилен телефон в Европа през 2007 г. се оценява на 691 милиона евро. Седем държави – Норвегия, Финландия, Швеция, Латвия, Исландия, Румъния и Гърция, ще публикуват имената на уебсайтовете, за които са установили нередности (MEMO/08/516).

„Проведеното в целия ЕС разследване е директен отговор на стотиците жалби на потребители, които са получени от националните органи. Прекалено голям е броят на хората, на които им се поднасят скъпо струващи изненади, които включват мистериозни такси, плащания и абонаменти за мелодии за мобилен телефон, за които научават за първи път, когато видят сметката за мобилния си телефон. В рамките на целия ЕС предстои мероприятие за правоприлагане, чиято цел ще бъде идентифицирането на всеки един от тези некоректни търговци. Необходимо е обаче още сега да отправим ясно послание към тийнейджърите и децата: „Бъдете нащрек! Четете написаното със ситни букви! Има много почтени търговци, но за да нямата проблеми, когато купувате тези услуги, проверявайте всеки път написаното със ситни букви и се уверете, че покупката ви не включва и скрити условия.“

Повсеместна проверка

Повсеместна проверката е нов вид на действие на ЕС, свързано с разследване и правоприлагане. Държавите-членки провеждат едновременни, съгласувани проверки на уебстраници за нарушения на законодателството за защита на потребителите в определен сектор. След това те влизат във връзка с операторите, за които има данни за нередности, и ги приканват да изяснят позицията си и/или предприетите действия за отстраняването им.

Повсеместната проверка на мобилните услуги се проведе в периода между 2 и 6 юни. Правоприлагащи органи в цяла Европа провериха сайтовете за мобилни услуги за предполагаеми нарушения законодателството на ЕС в защита на потребителите – Директивата за нелоялни търговски практики (2005/29/EО), Директивата за продажби от разстояние (1997/7/EО) и Директивата за електронна търговия (2000/31/EО).

Резултатите

Вниманието на повсеместната проверка беше насочено главно към 3 вида практики в сектора на мобилните услуги, които накърняват правата на потребителите (неясна информация относно цената на офертата, информация за търговеца, заблуждаваща реклама).

  • 80 % от проверените уебсайтове се разследват допълнително. Общият брой на проверените уебсайтове е 558, а общият брой на уебсайтовете, за които е необходимо допълнително разследване е 466. Броят на случаите, за които евентуално е необходимо трансгранично сътрудничество между различни национални органи – случаи МСЗП (Мрежа за сътрудничество по защитата на потребителите), е 76. Виж (MEMO/08/516) за разбивка по държави.
  • 50 % от проверените уебсайтове са насочени към децата (279 уебсайта от общо 558). Тези уебсайтове използват герои от анимационни филми, добре познати телевизионни герои или изискват родителско съгласие. Същото високо равнище на нередности (80%) е налице и при тези сайтове.
  • Много уебсайтове показват множество нередности. Цифрите са следните (виж MEMO/08/516 за подробности):
  • В почти 50 % от всички проверени сайтове бяха открити нередности, свързани с информацията относно цената на офертата (268 уебсайта от общо 558). На много от уебсайтовете не са ясно указани или въобще не са посочени цените и свързаните с тях такси и плащания – клиентът научава за това едва при получаването на фактурата за тях като част от сметката за мобилния си телефон. Цените не включват всички данъци, а в случай на абонамент терминът „абонамент“ не е споменат изрично или срокът на абонамента не е ясен.
  • В над 70 % от всички проверени уебсайтове липсват детайли от изискваната информация за контакт на търговеца – име на търговеца, географски адрес или данните за контакт са непълни (399 уебсайта от общо 558). Това противоречи на правото на ЕС - Директивата за електронна търговия (2000/31/EО) изисква на уебсайта да са изложени данните на доставчика на услугите, включително електронния адрес.
  • Повече от 60% от проверените уебсайтове поднасят информацията по заблуждаващ начин (344 уебсайта от общо 558). Информация за условията на договора е на разположение на сайта, но е „скрита“ в текст, написан с дребен шрифт или е трудно откриваема.

Продуктите и услугите се рекламират като „безплатни“, но потребителят е заблуждаван и открива по-късно, че за тях се изисква плащане на такси или че те са обвързани с договор.

Какво предстои?

Националните органи ще влязат във връзка с компаниите и ще ги приканят да изяснят или разрешат установените проблеми. Тези, които не съумеят да го направят, са заплашени от съдебни мерки, водещи до налагане на глоби или затваряне на уебсайтовете им. За трансграничните случаи националните органи ще работят заедно с колегите си от други органи на ЕС. От органите е поискано да докладват за осъществения напредък през първата половина на 2009 г.


Side Bar