Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1131

Bryssel den 11 juli 2008

Skolmjölk – Nytt program främjar hälsosammare matvanor

För att tillmötesgå medlemsstaternas och Europaparlamentets önskemål och förslag har EU-kommissionen antagit en ny version av EU:s skolmjölksprogram med klara och enkla tillämpningsbestämmelser som innebär att fler barn får tillgång till ett större utbud av hälsosamma mejeriprodukter.

Skolmjölksprogrammet handlar om näringsriktig kost men har också ett pedagogiskt syfte och bidrar till kampen mot fetma samtidigt som barnen får tillgång till produkter som är viktiga för deras utveckling och hälsa, säger Mariann Fischer Boel, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör jordbruk och landsbygdsutveckling. Nu när reglerna blir enklare och produkterna fler tror vi att ännu fler skolor och även högstadieskolor och gymnasier kommer att delta i skolmjölksprogrammet.

EU-stödet kommer att omfatta fler mejeriprodukter, från vanlig mjölk till ost och vissa rena eller fruktbaserade fermenterade mjölkprodukter, t.ex. yoghurt, kärnmjölk, kefir. Medlemsstaterna kan välja vilka produkter de vill ska ingå och t.ex. välja mejeriprodukter med låg fetthalt.

Vidare täcker programmet nu in fler barn, eftersom högstadieskolor och gymnasier får delta i programmet på samma villkor som förskolor och låg- och mellanstadieskolor.

Denna nya version svarar mot ett antal önskemål som framförts av medlemsstaterna och Europaparlamentet. Kommissionen lade den 8 juli fram ett förslag till ett frukt- och grönsaksprogram för skolorna (se IP/08/1116) och tillsammans med det nya skolmjölksprogrammet, som gäller redan från och med augusti 2008, visar detta att hälsosammare kost och matvanor för barnen nu betraktas som allt viktigare frågor.

EU:s stöd för mjölkdistribution har funnits i olika former under mer än 30 år. Under läsåret 2006/2007 distribuerades uppemot 305 000 ton mjölk i skolorna i 22 medlemsstater där EU stod för ett bidrag på över 50 miljoner euro.

Med det nya programmet väntas ännu fler skolor delta framöver, och barnen får på så sätt möjlighet att ersätta lågkvalitativ mat och dryck med högkvalitativa mejeriprodukter.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/schoolmilk/index_en.htm


Side Bar