Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1131

V Bruseli 11. júla 2008

Mlieko pre školy: Nový program na podporu konzumácie a zdravších stravovacích návykov

V reakcii na žiadosti a návrhy členských štátov a Európskeho parlamentu Európska komisia prijala novú verziu školského programu EÚ na podporu konzumácie mlieka s jednoduchými a jasnými pravidlami vykonávania. Vďaka tomuto programu si bude môcť viac detí vybrať z väčšieho počtu mliečnych výrobkov.

Komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Mariann Fischerová Boelová sa vyjadrila: „Školský program podpory konzumácie mlieka má svoje opodstatnenie z hľadiska výživy ako aj vzdelávania, prispieva k boju proti obezite a napomáha zabezpečeniu nevyhnutných prvkov pre rast a zdravie detí. Vďaka jednoduchším pravidlám a atraktívnejším výrobkom, ktoré sú k dispozícii očakávame, že ešte viac škôl, vrátane stredných škôl sa teraz zapojí do školského programu podpory konzumácie mlieka.“

Podpora EÚ sa bude vzťahovať na väčší počet mliečnych výrobkov: od tradičného konzumného mlieka po syry, vrátane niektorých fermentovaných mliečnych výrobkov s príchuťou ovocia alebo neochutených ako napr. jogurt, cmar, kefír atď. Členské štáty si môžu vybrať, ktoré výrobky chcú distribuovať, a zamerať sa špeciálne napríklad na nízkotučné mliečne výrobky.

Z programu bude mať úžitok väčší počet detí, keďže do neho popri materských a základných školách budú zapojené aj stredné školy.

Táto nová verzia je reakciou na viacero žiadostí členských štátov a Európskeho parlamentu. Spolu s návrhom Komisie o školskom programe podpory konzumácie ovocia predloženom 8. júla (pozri IP/08/1116), sa na nový školský program podpory konzumácie mlieka, ktorý sa bude uplatňovať už od augusta 2008, zameria zvýšená pozornosť Komisie, keďže ide o zdravšie stravovanie a stravovacie návyky detí.

Podpora EÚ pre distribúciu mlieka existuje s rôznymi zmenami už viac ako 30 rokov. V školskom roku 2006/2007 bol v školách v 22 členských štátoch distribuovaný ekvivalent 305 000 ton mlieka, pričom Spoločenstvo prispelo sumou viac ako 50 miliónov eur.

Od nového programu sa očakáva, že v budúcnosti sa do neho zapojí ešte viac škôl, čo deťom umožní nahradiť stravu a nápoje nízkej kvality vhodnými, vysokokvalitnými mliečnymi výrobkami.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/schoolmilk/index_en.htm


Side Bar