Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1131

Brussel, 11 juli 2008

Schoolmelk: nieuwe regeling moet consumptie en gezondere eetgewoonten bevorderen

Naar aanleiding van vragen en suggesties van lidstaten en van het Europees Parlement heeft de Europese Commissie een nieuwe versie van de communautaire schoolmelkregeling goedgekeurd, met duidelijke en eenvoudige toepassingsregels die het mogelijk maken een uitgebreider assortiment gezonde zuivel aan een groter aantal kinderen te verstrekken.

"De schoolmelkregeling gaat niet alleen over gezond eten, maar ook over het aanleren daarvan. Bovendien helpt zij bij de bestrijding van obesitas en bij het verstrekken van essentiële bouwstenen voor de groei en de gezondheid van kinderen", aldus Mariann Fischer Boel, EU-commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling. "Wij verwachten dat de eenvoudigere regels en het grotere en aantrekkelijkere productassortiment nog meer scholen, ook middelbare scholen, ertoe zullen aanzetten in de schoolmelkregeling te stappen."

De EU zal van nu af aan meer zuivelproducten subsidiëren, gaande van traditionele drinkmelk en kaas tot sommige gefermenteerde zuivelproducten, zoals yoghurt, karnemelk, kefir, enz., al dan niet met toegevoegd fruit. De lidstaten bepalen zelf welke producten (bijv. vooral vetarme zuivel) zij aan de kinderen willen verstrekken.

Niet onbelangrijk is dat de regeling nu meer kinderen ten goede komt, aangezien de middelbare scholen onder dezelfde voorwaarden kunnen deelnemen als de kleuter- en basisscholen.

De nieuwe regeling is er gekomen op verzoek van lidstaten en van het Europees Parlement. Net als het Commissievoorstel voor een communautaire schoolfruitregeling, dat op 8 juli is ingediend (zie IP/08/1116), geeft de nieuwe schoolmelkregeling, die al in augustus 2008 in werking treedt, blijk van de bijzondere aandacht die de Commissie besteedt aan een gezonder voedingspatroon en gezondere eetgewoonten bij kinderen.

De EU verleent al meer dan 30 jaar, weliswaar in gedurende de jaren gewijzigde vorm, steun voor de verstrekking van melk. Tijdens het schooljaar 2006/2007 werd in 22 lidstaten het equivalent van 305 000 ton melk verstrekt aan scholen. De steun van de Gemeenschap hiervoor bedroeg meer dan 50 miljoen euro.

Naar verwachting zullen nu zelfs nog meer scholen toetreden tot de nieuwe regeling en zullen worden nog meer kinderen gestimuleerd om weinig voedzame hapjes en drankjes in te ruilen voor hapklare kwaliteitszuivel.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/schoolmilk/index_en.htm


Side Bar