Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1131

Briuselis, 2008 m. liepos 11 d.

Pienas mokykloms – naująja programa skatinamas pieno vartojimas ir sveikesnės mitybos įpročiai

Europos Komisija, atsiliepdama į valstybių narių ir Europos Parlamento prašymus ir pasiūlymus, priėmė naują ES pieno tiekimo mokykloms programos versiją ir jai įgyvendinti numatė paprastas ir aiškias taisykles, leidžiančias sveikais ir įvairesniais pieno produktais aprūpinti daugiau vaikų.

„Pieno tiekimo mokykloms programoje numatyti ir mitybos, ir švietėjiški aspektai; ji padeda kovoti su nutukimu ir vaikams gauti svarbiausių augimui bei sveikatai reikalingų elementų, – tvirtino už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė Marianna Fischer Boel. – Tikimės, kad dabar, supaprastinę taisykles ir siūlydami daugiau patrauklių produktų, pieno tiekimo mokykloms programoje paskatinsime dalyvauti dar daugiau mokyklų, įskaitant vidurines mokyklas.“

ES subsidijos dabar bus teikiamos įvairiems pieno produktams: įprastam geriamajam pienui, sūriams, taip pat tam tikriems rauginto pieno produktams, natūraliems arba pagardintiems vaisiams, kaip antai jogurtas, pasukos, kefyras ir kita. Valstybės narės gali pasirinkti, kokius produktus tiekti, ir ypatingą dėmesį skirti, pavyzdžiui, neriebiems pieno produktams.

Be to, programa apims daugiau vaikų, nes vidurinės mokyklos dalyvaus programoje tokiomis pat sąlygomis, kaip ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir pradinės mokyklos.

Ši nauja programos versija priimta atsižvelgiant į gausius valstybių narių ir Europos Parlamento prašymus. Komisija siekia, kad vaikų mityba būtų sveikesnė ir kad jie įgytų geresnius mitybos įgūdžius, todėl daugiau dėmesio skiria naujajai Pieno tiekimo mokykloms programai, kuri bus pradėta taikyti jau nuo 2008 m. rugpjūčio, ir liepos 8 d. pateiktam Komisijos ES vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos pasiūlymui (žr. IP/08/1116).

Europos Sąjungos paramos priemonės su įvairiais pakeitimais įgyvendinamos daugiau kaip 30 metų. 2006–2007 mokslo metais 22 valstybių narių mokyklose buvo paskirstytos 305 000 tonų pieno – tam Bendrija skyrė daugiau kaip 50 mln. EUR.

Tikimasi, kad į naujosios programos įgyvendinimą įsitrauks dar daugiau mokyklų; taip vaikams bus suteikta galimybė ir paskatos žemos kokybės maistą ir gėrimus pakeisti patogiais naudoti aukštos kokybės pieno produktais.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/schoolmilk/index_en.htm


Side Bar