Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1131

Brüssel, 11. juuli 2008

Uue koolipiimakavaga toetatakse tarbimist ja tervislikumaid tarbimisharjumusi

Vastusena liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi nõudmistele ja ettepanekutele kinnitas Euroopa Komisjon ELi koolipiimakava uue versiooni koos lihtsate ja selgete rakendamiseeskirjadega, milles nähakse ette tervislike piimatoodete laialdasema valiku pakkumist suuremale arvule koolilastele.

„Koolipiimakava on seotud nii toitlustuse kui ka harimisega ja sellega püütakse võidelda ülekaalulisuse vastu ning anda lastele nende kasvamise ja tervise jaoks vajalikke toitaineid,” ütles põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel. „Me loodame, et nüüd, kus eeskirjad on lihtsamad ja lastele võib pakkuda meelepärasemaid piimasaadusi, liitub koolipiimakavaga veel rohkem koole, sealhulgas ka keskkoole.”

ELi toetust makstakse nüüd laialdasema piimatoodete valiku puhul: traditsioonilisest joogipiimast kuni juustudeni, kaasa arvatud teatavad hapendamisega saadavad piimatooted nagu jogurt, pett, keefir jne, kas puuviljalisandiga või ilma. Liikmesriigid võivad valida tooted, mida nad tahaksid lastele jagada, ja pöörata erilist tähelepanu näiteks madala rasvasisaldusega piimatoodetele.

Lisaks saab sellest kavast kasu rohkem lapsi, kuna see hõlmab keskkooliõpilasi samamoodi kui lasteaialapsi ja põhikooliõpilasi.

Uuendatud versiooniga võetakse arvesse paljusid liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi ettepanekuid. Koos komisjoni 8. juulil esitatud ettepanekuga ELi koolides puuviljade jagamise kava kohta (vt IP/08/1116) on uus koolipiimakava, mida rakendatakse juba 2008. aasta augustist, tunnistuseks erilisest tähelepanust, mida komisjon pöörab tervislikumale toitumisele ja sellekohaste harjumuste kujundamisele lastel.

EL on lastele piima jagamist toetanud mitmel viisil juba üle 30 aasta. 2006./2007. õppeaastal jagati 22 liikmesriigi koolides selline kogus piimatooteid, mis vastab 305 000 tonnile piimale, kusjuures ühendus toetas seda enam kui 50 miljoni euroga.

Uues kavas peaks osalema veelgi rohkem koole ning see kava peaks võimaldama lastel asendada madala kvaliteediga söögid-joogid sobivate kvaliteetsete piimatoodetega ja innustama neid seda tegema.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/schoolmilk/index_en.htm


Side Bar