Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1131

Bruxelles, den 11. juli 2008

Skolemælk: Ny ordning sætter skub i forbruget og fremmer sundere forbrugsvaner

Som svar på medlemsstaternes og Europa-Parlamentets ønsker og forslag har Kommissionen vedtaget en ny udgave af EU-skolemælksordningen med enkle og klare gennemførelsesbestemmelser, som indebærer, at flere børn får et større udbud af sunde mejeriprodukter.

"Skolemælksordningen har både et ernæringsmæssigt og pædagogisk sigte og bidrager til kampen mod fedme, samtidig med at børnene får adgang til produkter, som er vigtige for deres vækst og helbred," sagde Mariann Fischer Boel, kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter. "Nu, hvor reglerne er enklere og produkterne mere attraktive, forventer vi, at endnu flere skoler, herunder også gymnasier, vil deltage i skolemælksordningen."

EU-støtten kommer nu til at omfatte flere mejeriprodukter: fra traditionel drikkemælk til ost, herunder også fermenterede mælkeprodukter, med eller uden tilsætning af frugt, som f.eks. youghurt, kærnemælk, kefir m.m. Medlemsstaterne har mulighed for at vælge de produkter, de ønsker at uddele, og f.eks. prioritere fedtfattige mejeriprodukter.

Desuden får flere børn og unge glæde af ordningen, fordi gymnasier får samme adgang til den som børnehaver og skoler.

Med den nye udgave af ordningen er en række ønsker, som medlemsstaterne og Europa-Parlamentet har fremsat, blevet efterkommet. Kommissionens forslag til en EU-skolefrugtordning, der blev forelagt den 8. juli (se IP/08/1116), og den nye skolemælksordning, der gælder allerede fra august 2008, viser, at Kommissionen lægger øget vægt på at fremme sundere kost- og spisevaner hos børn.

Der er blevet ydet forskellige former for EU-støtte til uddeling af mælk i mere end 30 år. I skoleåret 2006/07 blev der i 22 medlemsstater uddelt 305 000 tons skolemælk, som EU støttede med mere en 50 mio. EUR.

Med den nye ordning forventes det, at endnu flere skoler vil deltage fremover, så børn får mulighed for og opfordres til at udskifte usunde mad- og drikkevarer med mejeriprodukter af høj kvalitet.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/schoolmilk/index_en.htm


Side Bar