Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1131

V Bruselu dne 11. července 2008

Mléko do škol: Nový režim výrazně podporuje spotřebu a zdravější spotřebitelské návyky

V reakci na požadavky a doporučení členských států a Evropského parlamentu Evropská komise přijala novou úpravu režimu dodávek mléka do škol s jednoduchými a jasnými prováděcími pravidly. Díky tomu bude mít více dětí možnost širšího výběru zdravých mléčných výrobků.

„Režim dodávek mléka do škol dbá jak na výživovou, tak na výchovnou stránku a přispívá k boji proti obezitě. Poskytuje důležité prvky potřebné pro růst a zdraví dětí,“ prohlásila Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „Nyní, když jsou pravidla jednodušší a je k dispozici více atraktivních výrobků, očekáváme, že se do režimu zapojí ještě více škol, včetně škol středních.“

Dotace EU se bude nově vztahovat na větší počet mléčných výrobků: od tradičního konzumního mléka po sýry, včetně bílých nebo ovocných kysaných mléčných výrobků, jako jogurt, podmáslí, kefír atd. Členské státy mají možnost zvolit výrobky, které chtějí distribuovat, a mohou se například zaměřit na nízkotučné mléčné výrobky.

Z režimu bude navíc mít užitek větší počet dětí, neboť bude pro střední školy přístupný za stejných podmínek jako pro mateřské a základní školy.

Tato nová úprava reaguje na početné požadavky ze strany členských států a Evropského parlamentu. Spolu s návrhem Komise na program EU Ovoce do škol, který byl zveřejněn dne 8. července (viz IP/08/1116), se na novou úpravu dodávek mléka do škol, která má být použita již od srpna 2008, soustředí stále větší pozornost Komise, neboť se zabývá zdravějšími stravovacími návyky dětí.

Podpora distribuce mléka ze strany EU existuje v různých obměnách již více než 30 let. Ve školním roce 2006/2007 byl ve školách ve 22 členských státech distribuován ekvivalent 305 000 tun mléka, přičemž Společenství přispělo více než 50 miliony eur.

Od nového režimu se očekává, že se do něj do budoucna zapojí ještě více škol, což dětem umožní a přiměje je nahradit méně kvalitní stravu a nápoje vhodnými, kvalitními mléčnými výrobky.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/schoolmilk/index_en.htm


Side Bar