Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1131

Брюксел, 11 юли 2008 г.

Млечни продукти за ученици: нова програма ще насърчава потреблението и придобиването на здравословни навици

В отговор на исканията и предложенията на държавите-членки и Европейския парламент, Европейската комисия прие нова форма на програмата на ЕС за млечни продукти за ученици с прости и ясни правила на прилагане, с която се цели да се предостави на повече деца широка гама от здравословни млечни продукти.

„Програмата за млечни продукти за ученици се отнася както към областта на храненето, така и към образованието и е част от борбата с наднорменото тегло и предоставянето на базови съставки за растежа и здравето на децата – каза Мариан Фишер Боул, комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони. - Сега, с помощта на по-прости правила и по-атрактивни продукти, очакваме повече училища, включително и среднообразователни, да участват в програмата за млечни продукти за ученици.”

Предоставеното от ЕС финансиране ще покрива по-широка гама от млечни продукти: от традиционното мляко за пиене до сирена, включително някои разновидности млечни изделия, продукт на ферментация, в натурален вид или с добавени плодове, като кисело мляко, мътеница, кефир и др. Държавите-членки могат да изберат продуктите, които желаят да разпространяват, както и да съсредоточат интереса си върху определени млечни продукти, като например тези с намалена масленост.

Освен това, от програмата ще се възползват по-голям брой деца, тъй като среднообразователните училища ще имат същите условия на достъп до програмата като началните училища и детските градини.

Тази нова форма на програмата е в отговор на многобройни искания, отправени от държавите-членки и Европейския парламент. Приложима още от август 2008 г., новата програма за млечни продукти за ученици, както и представеното на 8 юли предложение на Комисията за програма за консумация на плодове и зеленчуци в училищата (вж. IP/08/1116), се радват на повишено внимание от страна на Комисията по отношение на здравословния хранителен режим и навиците на хранене при децата.

ЕС финансира под различни форми раздаването на мляко вече повече от 30 години. През учебната 2006/2007 година в училищата в 22 държави-членки бяха раздадени 305 000 тона мляко, за което Общността предостави над 50 млн. EUR.

С новата програма се очаква в бъдеще да участват все повече училища, като децата се насърчават и им се дава възможност да заменят нискокачествените храни и напитки с подходящи висококачествени млечни продукти.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/schoolmilk/index_en.htm


Side Bar