Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1130

Bryssel den 11 juli 2008

Flerspråkighet: Språkkunskaper är bra för affärerna

Näringslivsforumet för flerspråkighet startade 2007 för att ta reda på hur språkkunskaper kan påverka handel och jobb i EU. Idag kom deras första rapport. Där ges en tydlig översikt över vad man måste göra för att hjälpa företagen att komma in på nya marknader och utnyttja nya affärsmöjligheter i en globaliserad värld. Rapporten bygger på forskningsrapporter, fallstudier, intervjuer och forumdeltagarnas personliga erfarenheter. Forumet leds av vicomte Etienne Davignon, belgisk hedersminister och tidigare vice ordförande i EU-kommissionen.

– Näringslivsforumets rapport pläderar för flerspråkighet i europeiska företag genom att visa att språklig mångfald och investeringar i språkkunskaper och kulturell kompetens verkligen kan bidra till välstånd och är något som all tjänar på. Deras slutsatser och rekommendationer är ett utmärkt bidrag till det nya strategiska meddelandet om flerspråkighet, som jag kommer att lägga fram i september. De ligger också helt i linje med målen i Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning, säger Leonard Orban, kommissionär med ansvar för flerspråkighet.

– Investeringar i språkkunskaper och förmågan att hantera mångfald kommer att vara avgörande för att det europeiska samhället fullt ut ska kunna utnyttja globaliseringen. Kunskaper i många språk gör det lättare att kommunicera, förstå varandra och hitta nya lösningar. Det är hög tid att man i all form av utbildning tänker på dessa behov och ger alla möjlighet att skaffa sig en bred kompetens. I vårt samhälle är det viktigare än någonsin att aktivt främja interkulturellt utbyte och samarbete över gränserna, instämmer kommissionens vice ordförande Günter Verheugen, kommissionär för näringsliv.

Det här är de viktigaste slutsatserna i rapporten:

  1. Europa riskerar att tappa i konkurrenskraft då tillväxtekonomier, främst i Asien och Latinamerika, snabbt skaffar sig solida språkkunskaper och annan kompetens som krävs för att lyckas på marknaden.
  2. Såväl formell som informell inlärning av ett stort antal språk bör aktivt främjas i EU-länderna, eftersom företagen behöver en alltmer mångsidig arbetskraft. Språkkunskaper är en förutsättning för att arbetstagarna i framtiden ska kunna jobba i hela Europa.
  3. I hela Europa måste företagens högsta ledning utarbeta språkstrategier. Det kan t.ex. handla om att investera i språkkurser, anställa personal med olika modersmål och skapa förutsättningar för bra flerspråkig kommunikation via Internet.
  4. Företagen behöver stöd i sina strävanden att använda språken strategiskt, bl.a. genom de nätverk och strukturer som redan finns. Nationella exportfrämjande organisationer, som exportråd, anses här kunna spela en central roll.
  5. Det behövs en europeisk plattform för ett strukturerat utbyte av information och bästa praxis när det gäller företag och språk.

Några av de framstående näringslivsrepresentanter som deltar i forumet är

  • Winfried Albrink, utbildningschef vid Henkelgruppen
  • Henning Dyremose, ordförande i Danmarks exportråd och tidigare vd för TDC (Danmarks motsvarighet till Telia)
  • Sabina Klimek, chef hos Deloitte Business Consulting
  • Peter Mathews, styrelseordförande och vd för Black Country Metals Limited
  • Caroline Jenner, vd för Junior Achievement Young Enterprise Europe, ett stödnätverk för unga företagare.

Den fullständiga rapporten och en sammanfattning finns på:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Mer information om språk i EU:

http://europea.eu/languages


Side Bar