Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1130

V Bruseli 11. júla 2008

Viacjazyčnosť: Ako jazyky pomáhajú v podnikaní

Podnikateľské fórum o viacjazyčnosti, ktoré bolo zriadené v roku 2007 s cieľom preskúmať, ako môžu jazykové zručnosti ovplyvniť obchod a zamestnanosť v Európskej únii, dnes predložilo komisárovi Orbanovi svoju správu. V správe sa uvádza jasný prehľad opatrení, ktorými je potrebné spoločnostiam pomôcť, aby v globalizovanom svete získali prístup na nové trhy a k novým podnikateľským príležitostiam. Táto správa vychádza z výskumných správ, prípadových štúdií, rozhovorov a osobných skúseností členov fóra, ktorému predsedá vikomt Etienne Davignon, belgický štátny minister a niekdajší podpredseda Európskej komisie.

Komisár pre viacjazyčnosť Leonard Orban v tejto súvislosti uviedol: „V tejto správe podnikateľského fóra sa zdôvodňuje potreba viacjazyčnosti v európskych spoločnostiach a ukazuje sa, ako možno jazykovú rozmanitosť a investície do jazykových a medzikultúrnych zručností premeniť na skutočný prínos k prosperite a prospech pre všetkých. Jej závery a odporúčania sú vynikajúcim príspevkom k novému strategickému oznámeniu o viacjazyčnosti, ktoré sa chystám predložiť v septembri tohto roka. Sú tiež zjavne v súlade s cieľmi stanovenými v Lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť.“

Podpredseda komisie zodpovedný za podnikanie a priemysel Günter Verheugen správu podporil, pričom uviedol: „Na to, aby európska spoločnosť mohla v plnej miere využiť výhody globalizovaného sveta, bude nevyhnutné investovať do jazykových zručností a riadiť rozmanitosť. Rozmanité jazykové zručnosti umožňujú komunikáciu, porozumenie a nachádzanie nových riešení. Je najvyšší čas, aby systémy vzdelávania a odbornej prípravy tieto potreby zohľadnili a každému človeku umožnili získať širokú škálu zručností. Naša spoločnosť viac než kedykoľvek predtým potrebuje aktívnu podporu medzikultúrnych výmen a cezhraničnej spolupráce.“

Zo správy podnikateľského fóra vyplývajú tieto hlavné závery:

  1. Európa sa vystavuje riziku straty konkurencieschopnosti, pretože rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky, predovšetkým v Ázii a Latinskej Amerike, rýchlo nadobúdajú solídne jazykové zručnosti a ďalšie spôsobilosti potrebné na úspešnú hospodársku súťaž.
  2. V členských štátoch EÚ by sa malo aktívne podporovať formálne a informálne učenie širokého spektra jazykov, pretože podnikateľský sektor potrebuje pracovnú silu s čoraz rozmanitejšími zručnosťami. Na to, aby pracovná sila zajtrajška považovala za svoj domov celú Európu, sú jazykové zručnosti nevyhnutné.
  3. V spoločnostiach z celej Európy musí jazykové stratégie podporovať ich najvyššie vedenie, napríklad prostredníctvom investícií do jazykového vzdelávania, zamestnávania rodených hovoriacich a zabezpečenia dobrej viacjazyčnej komunikácie prostredníctvom internetu.
  4. Spoločnosti potrebujú pri svojom úsilí o strategické využívanie jazykov podporu, najmä prostredníctvom už fungujúcich sietí a štruktúr. V tejto súvislosti zohrávajú rozhodujúcu úlohu organizácie jednotlivých štátov na podporu vývozu, ako sú napríklad obchodné rady.
  5. Na štruktúrovanú výmenu informácií a osvedčených postupov týkajúcich sa využívania jazykov pri podnikaní je potrebná európska platforma.

Medzi významných zástupcov podnikateľskej sféry vo fóre patria:

  • Winfried Albrink, vedúci odbornej prípravy v skupine podnikov Henkel Group,
  • Henning Dyremose, predseda dánskej obchodnej rady a bývalý výkonný riaditeľ spoločnosti TDC (dánske telekomunikácie),
  • Sabina Klimek, manažérka v spoločnosti Deloitte Business Consulting,
  • Peter Mathews, predseda a výkonný riaditeľ spoločnosti Black Country Metals Limited a
  • Caroline Jennerová, generálna riaditeľka Junior Achievement Young Enterprise Europe – organizácie, ktorá poskytuje podporu mladým podnikateľom.

Úplná správa a jej zhrnutie sú k dispozícii na stránke:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Ďalšie informácie o jazykoch v EÚ sú k dispozícii na stránke:

http://europea.eu/languages


Side Bar