Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1130

Brussels, 11 iulie 2008

Multilingvism: cum ajută limbile străine în afaceri

Forumul întreprinderilor privind multilingvismul, instituit în 2007 pentru a explora felul în care competențele lingvistice pot avea un impact asupra comerțului și locurilor de muncă în Uniunea Europeană, și-a prezentat astăzi raportul în fața comisarului Orban. Raportul oferă o viziune generală clară despre ceea ce trebuie făcut pentru a ajuta societățile comerciale să obțină acces la noi piețe și noi oportunități de afaceri în condițiile globalizării. El se bazează pe rapoarte de cercetare, studii de caz, interviuri și experiențele personale ale membrilor forumului, prezidat de vicontele Etienne Davignon, ministru de stat al Belgiei și fost vicepreședinte al Comisiei Europene.

Comisarul pentru multilingvism, Leonard Orban, a declarat: „Acest raport al Forumului întreprinderilor susține cauza adoptării multilingvismului în societățile comerciale europene, demonstrând felul în care diversitatea lingvistică și investiția în competențe lingvistice și interculturale se pot transforma într-un real capital care generează prosperitate și beneficii pentru toți. Concluziile și recomandările sale reprezintă o contribuție excelentă la noua comunicare strategică referitoare la multilingvism, pe care intenționez să o prezint în septembrie anul acesta. Ele, sunt, de asemenea, în acord evident cu obiectivele stabilite în Strategia de la Lisabona de accelerare a creșterii economice și creare de noi locuri de muncă.

Vicepreședintele Günter Verheugen, comisar pentru întreprinderi și industrie, și-a însușit raportul, declarând: „Investiția în competențe lingvistice și în gestionarea diversității va avea o importanță crucială pentru ca societatea să beneficieze pe deplin de pe urma globalizării. Competențele lingvistice diverse permit comunicarea, înțelegerea și găsirea de noi soluții. Este momentul optim pentru ca educația și formarea profesională să țină cont de aceste necesități și să ofere tuturor o gamă largă de competențe. Mai mult decât oricând, societatea noastră are nevoie de o promovare activă a schimbului intercultural și a cooperării transfrontaliere.”

Din raportul Forumului întreprinderilor rezultă următoarele concluzii principale:

  1. Europa riscă să își piardă competitivitatea, având în vedere că economiile emergente, în special din Asia și America Latină, acumulează rapid competențe lingvistice solide, împreună cu alte calificări necesare pentru o concurență de succes.
  2. În statele membre ale UE trebuie să fie promovată activ învățarea formală și informală a unei game largi de limbi străine, având în vedere că sectorul economic are nevoie de o forță de muncă tot mai diversificată. Competențele lingvistice sunt cruciale, dacă forța de muncă de mâine dorește să ia în considerare întreaga Europă ca bază de reședință.
  3. Strategiile lingvistice trebuie să fie însușite la cel mai înalt nivel managerial în societățile comerciale din întreaga Europă. Această susținere poate să capete, de exemplu, forma investirii în învățarea de limbi străine sau cea a angajării de vorbitori nativi și a asigurării unei bune comunicări multilingve prin intermediul internetului.
  4. Societățile comerciale au nevoie de susținere în eforturile lor de a folosi limbile străine în mod strategic, mai ales prin intermediul rețelelor și structurilor care deja funcționează. Din acest punct de vedere, rolul organizațiilor de promovare a exportului național, cum sunt consiliile comerciale, se consideră a fi crucial.
  5. Este necesară o platformă europeană pentru un schimb structurat de informații și de cele mai bune practici care implică limbile străine în mediul de afaceri.

Printre reprezentanții proeminenți ai mediului de afaceri care fac parte din forum se numără:

  • Winfried Albrink, șef formare profesională, Henkel Group,
  • Henning Dyremose, președinte al Consiliului comercial danez (Danish Trade Council) și fost director executiv al TDC (Danish Telecom),
  • Sabina Klimek, manager, Deloitte Business Consulting,
  • Peter Mathews, președinte și director executiv al Black Country Metals Limited și
  • Caroline Jenner, director executiv al Junior Achievement Young Enterprise Europe, o rețea de sprijin pentru tinerii întreprinzători.

Raportul complet împreună cu rezumatul său este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htmPentru informații suplimentare privind limbile în UE consultați:

http://europea.eu/languages


Side Bar