Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1130

Bruksela, dnia 11 lipca 2008 r.

Wielojęzyczność: Znajomość języków drogą do sukcesu przedsiębiorców

Forum biznesowe na temat wielojęzyczności, zorganizowane w 2007 r. w celu zbadania, w jaki sposób umiejętności językowe mogą wpływać na handel i miejsca pracy w Unii Europejskiej, przedstawiło dzisiaj swoje sprawozdanie komisarzowi Orbanowi. Sprawozdanie przedstawia jasny obraz działań, jakie należy wykonać, by pomóc przedsiębiorstwom w uzyskaniu dostępu do nowych rynków i nowych możliwości biznesowych w zglobalizowanym świecie. Opiera się ono na sprawozdaniach z badań, analizach przypadków, wywiadach i osobistych doświadczeniach członków forum, któremu przewodniczy wicehrabia Etienne Davignon, belgijski minister stanu i były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Komisarz ds. Wielojęzyczności Leonard Orban powiedział: „Sprawozdanie forum biznesowego wyjaśnia potrzebę wielojęzyczności w przedsiębiorstwach europejskich, pokazując jak różnorodność językowa oraz inwestowanie w język i kompetencje międzykulturowe można zmienić w prawdziwy środek służący osiągnięciu dobrobytu i korzyści dla wszystkich. Wnioski i zalecenia zawarte w sprawozdaniu stanowią doskonały wkład w nowy strategiczny komunikat w sprawie wielojęzyczności, który planuję przedstawić we wrześniu tego roku. Pokrywają się one również wyraźnie z celami określonymi w strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.”

Wiceprzewodniczący Günter Verheugen, komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu, poparł sprawozdanie, mówiąc: „Inwestowanie w umiejętności językowe i zarządzanie różnorodnością będą kluczowe dla społeczeństwa europejskiego, aby mogło ono osiągnąć pełnię korzyści ze zglobalizowanego świata. Różne umiejętności językowe pozwalają na komunikację, zrozumienie i znajdowanie nowych rozwiązań. Najwyższy czas, by edukacja i szkolenia zawodowe uwzględniły te potrzeby i zaoferowały wszystkim możliwość zdobycia szerokiej gamy umiejętności. Jeszcze nigdy nasze społeczeństwo nie potrzebowało tak bardzo aktywnej promocji wymiany międzykulturowej i współpracy transgranicznej.”

W sprawozdaniu forum biznesowego wyróżnić można następujące główne punkty:

  1. Europa narażona jest na utratę konkurencyjności, ponieważ przedsiębiorcy reprezentujący wschodzące gospodarki, głównie z Azji i Ameryki Łacińskiej, szybko poszerzają swoje kompetencje językowe, podobnie jak i inne umiejętności konieczne do skutecznego konkurowania na światowym rynku.
  2. Formalna i nieformalna nauka wielu języków powinna być aktywnie promowana w państwach członkowskich UE, ponieważ przedsiębiorstwa potrzebują coraz bardziej zróżnicowanej siły roboczej. Umiejętności językowe mają kluczowe znaczenie, jeśli w przyszłości pracownicy mają uważać całą Europę za miejsce pracy, w którym będą się dobrze czuli.
  3. Strategie nauki języków muszą być wspierane na najwyższym szczeblu kierownictwa w przedsiębiorstwach całej Europy. Wsparcie takie może na przykład przybrać formę inwestycji w szkolenia językowe, zatrudniania rodzimych użytkowników danego języka i zapewniania dobrej komunikacji wielojęzykowej przez Internet.
  4. Przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia dla swoich działań na rzecz strategicznego wykorzystania języków, szczególnie poprzez istniejące już sieci i struktury. Za kluczową w tym zakresie uważana jest rola krajowych organizacji promocji eksportu, takich jak rady handlowe.
  5. Potrzebna jest europejska platforma służąca zorganizowanej wymianie informacji i najlepszych praktyk dotyczących języków w biznesie.

Wśród ważnych osobistości reprezentujących przedsiębiorców w forum znajdują się między innymi:

  • Winfried Albrink, dyrektor ds. szkoleń Grupy Henkel,
  • Henning Dyremose, prezes Duńskiej Rady Handlowej i były dyrektor zarządzający TDC (Duńskiego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego),
  • Sabina Klimek, dyrektor w Deloitte Business Consulting,
  • Peter Mathews, prezes i dyrektor zarządzający Black Country Metals Limited oraz
  • Caroline Jenner, dyrektor generalny Junior Achievement Young Enterprise Europe, organizacji wspierającej młodych przedsiębiorców.

Pełne sprawozdanie wraz ze streszczeniem dostępne jest pod adresem:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Więcej informacji o językach w UE można znaleźć na stronie:

http://europea.eu/languages


Side Bar