Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1130

Brussel, 11 juli 2008

Meertaligheid: hoe talen het bedrijfsleven tot steun kunnen zijn

Het Bedrijvenforum voor meertaligheid, ingesteld in 2007 om te verkennen wat voor invloed taalvaardigheid op handel en werkgelegenheid in de Europese Unie kan hebben, overhandigde vandaag zijn rapport aan Europees commissaris Orban. Dit rapport bevat een duidelijk overzicht van de stappen die moeten worden ondernomen om bedrijven te helpen toegang te verkrijgen tot nieuwe markten en nieuwe commerciële mogelijkheden op te pakken in een geglobaliseerde wereld. Het is gebaseerd op onderzoeksverslagen, casestudy's, interviews en persoonlijke ervaringen van leden van het Forum, dat onder voorzitterschap staat van burggraaf Etienne Davignon, Belgisch minister van Staat en voormalige vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Leonard Orban, de commissaris voor meertaligheid, verklaarde: "Dit rapport van het Bedrijvenforum vormt een krachtig pleidooi voor meertaligheid in Europese bedrijven, doordat het aantoont hoe taalverscheidenheid, investeren in talen en interculturele vaardigheden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan welvaart voor iedereen. De conclusies en aanbevelingen van het rapport zijn van buitengewoon belang voor de strategische mededeling over meertaligheid, die ik in september van dit jaar wil indienen. Zij sluiten ook duidelijk aan bij de doelstellingen van de Lissabonstrategie voor meer groei en banen."

Günter Verheugen, vicevoorzitter van de Europese Commissie en de voor ondernemingen en industrie verantwoordelijke commissaris, sprak zijn steun uit voor het rapport: "Investeren in taalvaardigheid en omgaan met verscheidenheid zijn van cruciaal belang, wil de Europese samenleving ten volle profiteren van de globalisering. Kennis van verscheidene talen maken communicatie, begrip en het vinden van oplossingen mogelijk. Het is de hoogste tijd dat onderwijs en beroepsopleiding recht doen aan deze behoeften en iedereen een breed aanbod van vaardigheden bieden. Onze samenleving heeft meer dan ooit behoefte aan de actieve bevordering van interculturele uitwisselingen en samenwerking over grenzen."

Uit het rapport van het Bedrijvenforum komen de volgende hoofdpunten naar voren:

  1. Europa loopt het gevaar aan concurrentievermogen in te boeten, nu mensen in opkomende economieën, voornamelijk in Azië en Latijns-Amerika, in snel tempo een goede kennis van talen én andere voor een succesvolle concurrentie benodigde vaardigheden verwerven.
  2. In de lidstaten van de EU moeten formeel en informeel leren van talen actief worden gestimuleerd, aangezien het bedrijfsleven personeel van steeds diverser samenstelling nodig heeft. Talenkennis is onontbeerlijk, als men wil dat de werknemers van morgen heel Europa als hun thuisbasis beschouwen.
  3. Taalstrategieën moeten overal in Europa op het hoogste managementniveau in bedrijven ondersteund worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van investeren in taalcursussen, door native speakers in dienst te nemen en een goede meertalige communicatie via internet mogelijk te maken.
  4. Bedrijven moeten worden gesteund bij hun streven om talen op strategische wijze te gebruiken, met name via de reeds bestaande netwerken en structuren. Exportbevorderende organisaties, zoals handelsraden, worden in dit verband van beslissend belang beschouwd.
  5. Er is een Europees platform nodig voor een gestructureerde uitwisseling van informatie en optimale praktijkvoorbeelden ten aanzien van talenkennis in het bedrijfsleven.

In het Forum hebben o.a. de volgende prominente vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zitting:

  • Winfried Albrink, hoofd scholing, Henkel Groep,
  • Henning Dyremose, voorzitter van de Deense Handelsraad en voormalig directeur van TDC (Danske Telecom),
  • Sabina Klimek, manager bij Deloitte Business Consulting,
  • Peter Mathews, president en directeur van Black Country Metals Ltd en
  • Caroline Jenner, CEO van Junior Achievement Young Enterprise Europe, een ondersteunend netwerk van jonge ondernemers.

Het volledige rapport en het resumé zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Meer informatie over de talen in de EU vindt u op:

http://europea.eu/languages


Side Bar