Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1130

Briselē, 2008. gada 11. jūlijā

Daudzvalodība: valodas palīdz uzņēmējdarbībā

2007. gadā izveidotais uzņēmējdarbības forums daudzvalodības jomā, kura mērķis ir noskaidrot, kā valodu prasmes var ietekmēt tirdzniecību un darba vietas Eiropas Savienībā, šodien nāca klajā ar ziņojumu komisāram Orbanam. Ziņojumā sniegts skaidrs pārskats par to, kas darāms, lai uzņēmumiem palīdzētu piekļūt jauniem tirgiem un rast jaunas uzņēmējdarbības iespējas globalizētajā pasaulē. Tas sagatavots, balstoties uz pētījumu ziņojumiem, gadījumu izpēti, intervijām un personīgo pieredzi, ko guvuši foruma locekļi, kuru vada Beļģijas valsts ministrs un bijušais Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Viskonts Etjēns Daviņons.

Daudzvalodības komisārs Leonards Orbans paziņoja: “Šajā uzņēmējdarbības foruma ziņojumā ir aizstāvēta pamatota daudzvalodības veicināšana Eiropas uzņēmumos, demonstrējot, kā valodu daudzveidība, ieguldīšana valodu apguvē un starpkultūru prasmes var dot reālu labumu un var patiesi veicināt visu pilsoņu labklājību. Tā secinājumi un ieteikumi lieliski papildina jauno stratēģisko paziņojumu par daudzvalodību, ar kuru esmu iecerējis nākt klajā šā gada septembrī. Tie arī skaidri sasaucas ar mērķiem, kas noteikti Lisabonas stratēģijā lielākai izaugsmei un nodarbinātībai.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, komisārs uzņēmējdarbības un rūpniecības jautājumos Ginters Ferhoigens, apstiprinot ziņojumu, teica: "Ieguldīšana valodu apguvē un daudzveidības pārvaldīšana būs izšķirīgas darbības, lai Eiropas sabiedrība varētu pilnībā izmantot globalizētās pasaules piedāvātās iespējas. Dažādu valodu prasme nodrošina saziņu, izpratni un veicina jaunu risinājumu meklēšanu. Tagad ir īstais laiks, lai izglītībā un profesionālajā apmācībā ņemtu vērā šīs vajadzības un lai ikvienam tiktu piedāvātas visdažādākās prasmes. Šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk mūsu sabiedrībā aktīvi jāveicina starpkultūru apmaiņa un pārrobežu sadarbība."

Uzņēmējdarbības foruma ziņojumā ir uzsvērti šādi galvenie jautājumi.

  1. Eiropa konkurētspējas jomā var zaudēt, jo valstīs ar strauji augošu ekonomiku, galvenokārt, Āzijā un Latīņamerikā, cilvēki ļoti ātri labi apgūst valodas un citas sekmīgai konkurencei nepieciešamās kompetences.
  2. Eiropas Savienības dalībvalstīs aktīvi jāveicina dažādu valodu oficiālā apguve un apguve pašmācības ceļā, jo uzņēmējdarbības nozarei vajadzīgs aizvien daudzveidīgāks darbaspēks. Lai darba ņēmēji nākotnē labi justos it visur Eiropā, valodu prasmei ir izšķirīga nozīme.
  3. Valodu stratēģijas jāievieš visaugstākajā uzņēmumu vadības līmenī visā Eiropā. Tas var izpausties kā ieguldīšana valodu apguvē, dzimtās valodas pratēju pieņemšana darbā un labas daudzvalodu saziņas nodrošināšana ar interneta starpniecību.
  4. Uzņēmumi jāatbalsta viņu stratēģiskajos centienos izmantot valodas, galvenokārt ar jau izveidoto tīklu un struktūru palīdzību. Šajā ziņā par svarīgu uzskatāma valstu eksporta veicināšanas organizāciju, piemēram, tirdzniecības padomju nozīme.
  5. Lai ieviestu strukturētu informācijas apmaiņu un paraugpraksi saistībā ar valodām, uzņēmējdarbībai ir vajadzīga Eiropas mēroga platforma.

Forumā darbojas šādi nozīmīgi uzņēmējdarbības pārstāvji:

  • uzņēmuma Henkel Group apmācības vadītājs Winfried Albrink,
  • Dānijas Tirdzniecības padomes priekšsēdētājs un bijušais TDC (Danish Telecom) ģenerāldirektors Henning Dyremose,
  • uzņēmuma Deloitte Business Consulting vadītāja Sabina Klimek,
  • uzņēmuma Black Country Metals Limited priekšsēdētājs un ģenerāldirektors Peter Mathews un
  • jauno uzņēmēju atbalsta tīkla Junior Achievement Young Enterprise Europe izpilddirektore Caroline Jenner.

Pilnīgs ziņojums un kopsavilkums ir pieejami:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Sīkāka informācija par valodām Eiropas Savienībā:

http://europea.eu/languages


Side Bar