Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1130

Bryssel 11. heinäkuuta 2008

Kielitaidosta apua yrityksille

Monikielisyyteen liittyviä asioita käsittelevä yritysfoorumi on selvittänyt, millaisia vaikutuksia kielitaidolla voi olla kaupankäynnille ja työllisyydelle EU:ssa. Tämä vuonna 2007 perustettu foorumi on nyt jättänyt raporttinsa komissaari Orbanille. Raportissa luodaan katsaus siihen, millä keinoilla yrityksiä voitaisiin auttaa saamaan sijaa uusilla markkinoilla ja lisää liiketoimintamahdollisuuksia globalisoituneessa maailmassa. Raportin pohjana on käytetty tutkimusraportteja, tapaustutkimuksia, haastatteluja ja foorumin jäsenten omia kokemuksia. Foorumin puheenjohtajana toimi belgialainen varakreivi, valtioneuvos Étienne Davignon, entinen Euroopan komission varapuheenjohtaja.

”Yritysfoorumin raportti osoittaa monikielisyyden merkityksen eurooppalaisille yrityksille,” toteaa monikielisyydestä vastaava komissaari Leonard Orban. ”Siinä näytetään, miten kielellinen monimuotoisuus ja kieli- ja kulttuuritaitoihin investoiminen voivat olla avain menestykseen ja hyödyksi kaikille.” Raportissa esitetyt päätelmät ja suositukset tarjoavat komissaarin mukaan arvokasta pohjaa uudelle monikielisyyttä käsittelevälle strategiselle tiedonannolle, jonka hän aikoo esittää ensi syyskuussa. ”Ne ovat myös selvästi linjassa Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian tavoitteiden kanssa,” lisää Orban.

Myös komission varapuheenjohtaja, yritys- ja teollisuuspolitiikasta vastaava komissaari Günter Verheugen antaa tukensa raportille: ”Jos Eurooppa haluaa saada täyden hyödyn globalisoituneesta maailmasta, sen on välttämättä investoitava kielitaitoon ja monimuotoisuuden hallintaan.” Monipuolinen kielitaito antaa mahdollisuudet viestintään, toisten ymmärtämiseen ja uusien ratkaisujen löytämiseen. Nyt onkin komissaarin mukaan korkea aika, että nämä taitotarpeet otetaan huomioon yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa ja että koulutus tarjoaa kaikille monipuoliset taidot. Kulttuurienvälistä kanssakäymistä ja valtionrajat ylittävää yhteistyötä on edistettävä aktiivisesti, toteaa Verheugen. ”Yhteiskunta tarvitsee sitä nyt enemmän kuin koskaan.”

Yritysfoorumin raportissa nostetaan esiin seuraavat keskeiset näkökohdat:

  1. Eurooppa on vaarassa menettää kilpailukykyään, kun lähinnä Aasian ja Latinalaisen Amerikan nousevissa talouksissa panostetaan hyvään kielitaitoon ja muihin taitoihin, joita menestyminen kilpailussa edellyttää.
  2. EU-maissa olisi aktiivisesti tuettava monien eri kielten opettelua niin virallisissa kuin arkisemmissakin yhteyksissä, sillä yritykset tarvitsevat yhä monipuolisempaa työvoimaa. Kielitaito on olennainen edellytys sille, että huomisen työvoima voi pitää koko Eurooppaa kotikenttänään.
  3. Eurooppalaiset yritykset tarvitsevat ylimmän johtonsa vahvistaman kielistrategian. Ne voivat esimerkiksi investoida kielikoulutukseen, palkata vierasta kieltä äidinkielenään puhuvia työntekijöitä ja huolehtia toimivasta monikielisestä viestinnästä internetissä.
  4. Yritykset tarvitsevat tukea kielten strategiseen käyttöön. Siihen voidaan käyttää jo olemassa olevia verkostoja ja rakenteita. Kansallisilla vienninedistämisorganisaatioilla on tässä suhteessa ratkaiseva asema.
  5. On luotava Euroopan laajuinen foorumi, jolla voidaan jäsennetysti vaihtaa kieliin ja yritystoimintaan liittyviä tietoja ja hyviä toimintamalleja.

Foorumissa olivat mukana mm. seuraavat merkittävät yritysmaailman edustajat:

  • Winfried Albrink, koulutuspäällikkö, Henkel Group
  • Henning Dyremose, Tanskan kaupallisen neuvoston puheenjohtaja, TDC:n (tanskalainen teleoperaattori) entinen toimitusjohtaja
  • Sabina Klimek, johtaja, Deloitte Business Consulting
  • Peter Mathews, pääjohtaja, Black Country Metals Limited
  • Caroline Jenner, toimitusjohtaja, Junior Achievement Young Enterprise Europe (nuorten yrittäjien tukiverkosto).

Raportti kokonaisuudessaan ja sen tiivistelmä on saatavissa osoitteessa

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Lisätietoja EU:n kielistä:

http://europa.eu/languages


Side Bar