Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1130

Brüssel, 11. juuli 2008

Keeleline mitmekesisus: keeled ärivaldkonnas

2007. aastal loodi keelelise mitmekesisuse ärifoorum, mille eesmärk oli uurida, kuidas keeleoskus võib mõjutada kaubandust ja töökohti Euroopa Liidus. Täna anti foorumi aruanne üle volinik Orbanile. Kõnealuses aruandes esitatakse selge ülevaade, mida on vaja teha selleks, et aidata ettevõtetel pääseda uutele turgudele ning kasutada uusi ärivõimalusi globaliseerunud maailmas. Selle aluseks on teadusuuringute aruanded, juhtumiuuringud, küsitlused ja foorumi liikmete isiklikud kogemused. Foorumit juhtis Belgia riigiminister ja endine Euroopa Komisjoni asepresident vikont Etienne Davignon.

Keelelise mitmekesisuse volinik Leonard Orban ütles: „Käesolev ärifoorumi aruanne osutab keelelise mitmekesisuse tähtsusele Euroopa ettevõtete puhul. Selles näidatakse, kuidas keeleline mitmekesisus ning keeltega ja kultuuridevahelise suhtlusoskusega seotud investeeringud võivad saada tõeliseks edu võtmeks ja tuua kasu kõigile. Aruande järeldused ja soovitused on suurepäraseks panuseks keelelist mitmekesisust käsitleva uue strateegilise teatise jaoks, mille ma kavatsen esitada käesoleva aasta septembris. Need on ka selgelt kooskõlas Lissaboni strateegias seatud eesmärkidega suurendada majanduskasvu ja luua rohkem töökohti.“

Euroopa Komisjoni asepresident, ettevõtluse ja tööstuse volinik Günter Verheugen sõnas: „Investeerimine keeleoskusse ja mitmekesisuse haldamine on otsustava tähtsusega, kui Euroopa ühiskond tahab globaliseerunud maailmast täiel määral kasu saada. Mitmekülgne keeleoskus võimaldab suhelda, üksteist mõista ja lahendusi leida. On viimane aeg, et hariduses ja kutseõppes võetaks arvesse neid vajadusi ja pakutaks kõigile mitmekesiste oskuste omandamist. Meie ühiskond vajab rohkem kui kunagi varem kultuuridevahelise suhtlemise tegusat edendamist ja piiriülest koostööd.“

Ärifoorumi aruandest kooruvad välja järgmised põhipunktid:

  • On tekkinud oht, et Euroopa konkurentsivõime langeb, sest peamiselt Aasia ja Ladina-Ameerika kiirelt areneva majandusega riikides omandatakse kiiresti korralik keeleoskus koos muude pädevustega, mis on vajalikud edukaks konkurentsiks.
  • Euroopa Liidus tuleks aktiivselt edendada mitme eri keele ametlikku ja mitteametlikku õpet, sest ärisektor vajab üha rohkem mitmekülgsete oskustega tööjõudu. Keeleoskus on otsustava tähtsusega eeldus, et tööjõud hakkaks tulevikus käsitama tervet Euroopat oma kodupaigana.
  • Keelestrateegia on vaja vastu võtta kõikjal Euroopa ettevõtetes kõrgeimal juhtimistasandil. Selle rakendamiseks võib näiteks investeerida keelekoolitusse, tööle võtta erinevaid emakeeli kõnelevaid töötajaid ja luua mitmekeelse suhtluskeskkonna Internetis.
  • Ettevõtted vajavad tuge oma jõupingutustele keelte strateegiliseks kasutamiseks. Selleks võiks kasutada juba olemasolevaid võrgustikke ja struktuure. Leitakse, et siinkohal on otsustava tähtsusega roll riiklikel ekspordi edendamise organisatsioonidel, nagu näiteks kaubandusnõukogudel.
  • Ärivaldkonna ja keeltega seotud struktureeritud teabevahetuseks ja parimate tavade vahetamiseks on tarvis Euroopa platvormi.

Ärivaldkonna väljapaistvate esindajatena osalesid foorumis:

  • Winfried Albrink, koolitusjuhataja, Henkel Group;
  • Henning Dyremose, Taani kaubandusnõukogu esimees ja endine TDC (Taani telekom) tegevdirektor;
  • Sabina Klimek, direktor, Deloitte Business Consulting;
  • Peter Mathews, firma Black Country Metals Limited esimees ja tegevdirektor ning
  • Caroline Jenner, Junior Achievement Young Enterprise Europe’i (noorte ettevõtjate tugivõrgustik) tegevjuht.

Terve aruanne koos kommenteeritud kokkuvõttega on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Lisateavet keelte kohta Euroopa Liidus leiate järgmiselt veebilehelt:

http://europea.eu/languages


Side Bar