Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1130

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2008

Πολυγλωσσία: Πώς οι γλώσσες βοηθούν τις επιχειρήσεις

Το επιχειρησιακό φόρουμ για την πολυγλωσσία, το οποίο συγκροτήθηκε το 2007 για να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι γλωσσικές δεξιότητες μπορούν να ασκήσουν επίδραση στο εμπόριο και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέβαλε σήμερα την έκθεσή του στον Επίτροπο Orban. Η έκθεση παρουσιάζει μια σαφή επισκόπηση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν ώστε να παρασχεθεί στήριξη στις επιχειρήσεις για την πρόσβασή τους στις νέες αγορές και τις νέες επιχειρησιακές ευκαιρίες στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Βασίζεται σε εκθέσεις ερευνών, περιπτωσιολογικές μελέτες, συνεντεύξεις και στην προσωπική εμπειρία των μελών του φόρουμ, υπό την προεδρία του υποκόμη Etienne Davignon, βέλγου υπουργού Επικρατείας και πρώην αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο αρμόδιος επίτροπος για την πολυγλωσσία Leonard Orban δήλωσε σχετικά: «Η εν λόγω έκθεση του επιχειρησιακού φόρουμ συνηγορεί υπέρ της πολυγλωσσίας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αποδεικνύοντας πώς η γλωσσική ποικιλομορφία και η επένδυση στις γλώσσες και στις διαπολιτισμικές δεξιότητες μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικό προτέρημα για την ευημερία και το κέρδος όλων. Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της αποτελούν άριστη συμβολή στη νέα στρατηγική ανακοίνωση για την πολυγλωσσία, την οποία σκοπεύω να παρουσιάσω φέτος το Σεπτέμβριο. Επίσης, ευθυγραμμίζονται σαφώς με τους στόχους που θεσπίζονται από τη στρατηγική της Λισσαβώνας για μεγαλύτερη ανάπτυξη και απασχόληση.»

Ο αντιπρόεδρος Günter Verheugen, αρμόδιος επίτροπος για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, επικρότησε την έκθεση με την εξής δήλωση: «Η επένδυση σε γλωσσικές δεξιότητες και η διαχείριση της ποικιλομορφίας θα αποδειχθεί ζωτική για την ευρωπαϊκή κοινωνία, ώστε αυτή να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει ο παγκοσμιοποιημένος κόσμος. Οι διάφορες γλωσσικές δεξιότητες καθιστούν δυνατή την επικοινωνία, την κατανόηση και την εύρεση νέων λύσεων. Είναι πλέον καιρός η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση να λάβουν υπόψη τις εν λόγω ανάγκες και να προσφέρουν σε όλους μια ευρεία ποικιλία δεξιοτήτων. Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ η κοινωνία μας χρειάζεται την ενεργό προώθηση των διαπολιτισμικών ανταλλαγών και της διασυνοριακής συνεργασίας.»

Τα ακόλουθα κύρια σημεία προκύπτουν από την έκθεση του επιχειρησιακού φόρουμ:

  1. Η Ευρώπη διατρέχει τον κίνδυνο της απώλειας ανταγωνιστικότητας, δεδομένου ότι οι αναδυόμενες οικονομίες κυρίως στην Ασία και στη Λατινική Αμερική αποκτούν ταχύτατα πλήρεις γλωσσικές δεξιότητες παράλληλα με άλλες ικανότητες που είναι απαραίτητες για τον επιτυχή ανταγωνισμό.
  2. Η επίσημη και η άτυπη εκμάθηση πλατιού φάσματος γλωσσών πρέπει να προωθηθούν δραστήρια στα κράτη μέλη της ΕΕ δεδομένου ότι ο επιχειρηματικός κόσμος χρειάζεται ένα όλο και πιο διαφοροποιημένο εργατικό δυναμικό. Η σημασία των γλωσσικών δεξιοτήτων είναι ζωτική, εάν το μελλοντικό εργατικό δυναμικό πρόκειται να θεωρεί ολόκληρη την Ευρώπη ως έδρα του.
  3. Οι γλωσσικές στρατηγικές πρέπει να επικυρωθούν στο υψηλότερο επίπεδο διαχείρισης των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τη μορφή, π.χ., επενδύσεων στη γλωσσική κατάρτιση, απασχόλησης των ομιλούντων τη γλώσσα ως μητρική, καθώς και εξασφάλισης της καλής πολύγλωσσης επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου.
  4. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται στήριξη στις προσπάθειές τους για τη στρατηγική χρήση των γλωσσών, ιδίως μέσω των ήδη υφιστάμενων δικτύων και δομών. Ο ρόλος των εθνικών οργανώσεων προώθησης εξαγωγών, όπως τα εμπορικά συμβούλια, θεωρείται ουσιώδης από αυτή την άποψη.
  5. Απαιτείται μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη διαρθρωμένη ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών που αφορούν τις γλώσσες για τις επιχειρήσεις.

Μεταξύ των εξεχόντων εκπροσώπων του επιχειρηματικού τομέα στο φόρουμ περιλαμβάνονται:

  • ο Winfried Albrink, επικεφαλής του τμήματος κατάρτισης, Henkel Group,
  • ο Henning Dyremose, πρόεδρος του Εμπορικού Συμβουλίου της Δανίας και πρώην διευθυντής της TDC (Danish Telecom),
  • η Sabina Klimek, διευθύντρια, Deloitte Business Consulting,
  • ο Peter Mathews, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Black Country Metals Limited και
  • η Caroline Jenner, γενική διευθύντρια του Junior Achievement Young Enterprise Europe, ενός δικτύου υποστήριξης για τους νεαρούς επιχειρηματίες.

Η πλήρης έκθεση μαζί με τη σύνοψη διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες στην ΕΕ, βλ.:

http://europea.eu/languages


Side Bar