Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1130

Bruxelles, den 11. juli 2008

Flersprogethed: Hvordan sprog bliver en god forretning

Erhvervsforummet for Flersprogethed, som blev oprettet i 2007 for at undersøge, hvordan sprogfærdigheder kan påvirke erhvervslivets resultater og beskæftigelsen i EU, har i dag afleveret sin rapport til kommissær Orban. Rapporten giver et klart billede af, hvad der skal gøres for at hjælpe virksomhederne med at få adgang til nye markeder og nye forretningsmuligheder i den globaliserede verden. Den er baseret på undersøgelsesrapporter, casestudier og interviews. Desuden har medlemmerne af forummet, der ledes af Etienne Davignon, belgisk ministre d'État og tidligere næstformand for Europa-Kommissionen, bidraget med deres personlige erfaringer.

Kommissær for flersprogethed Leonard Orban udtalte: "Erhvervsforummets rapport beviser, hvordan sproglig mangfoldighed og investeringer i sprogkundskaber og tværkulturelle færdigheder kan være med til at skabe fremgang til fordel for alle. Den er et vægtigt argument for flersprogethed i de europæiske virksomheder. Konklusionerne og anbefalingerne i rapporten udgør et fremragende bidrag til den nye strategiske meddelelse om flersprogethed, som jeg forventer at fremlægge til september. De er også i fuld harmoni med de mål, der blev opstillet i Lissabonstrategien for mere vækst og øget beskæftigelse."

Kommissær for erhvervspolitik og næstformand for Kommissionen Günter Verheugen gav udtryk for sin tilslutning til rapporten og sagde: "Hvis vi her i Europa skal få fuldt udbytte af globaliseringen, er det af altafgørende betydning at investere i sprog og lære at håndtere forskelligartethed. Kendskab til flere sprog gør det lettere at kommunikere, forstå hinanden og finde nye løsninger. Det er på høje tid, at disse behov tilgodeses i forbindelse med alle former for uddannelse, og at alle får mulighed for at tilegne sig en bred vifte af færdigheder. Mere end nogensinde har vores samfund brug for at gøre en aktiv indsats for at fremme udvekslinger på tværs af kulturerne og samarbejde hen over grænserne."

Følgende hovedpunkter kan uddrages af Erhvervsforummets rapport:

  1. Europa risikerer at miste konkurrenceevne, efterhånden som de nye vækstøkonomier i især Asien og Latinamerika hurtigt erhverver sig solide sprogkundskaber og andre færdigheder, man har brug for for at klare sig i konkurrencen.
  2. Virksomhederne har brug for en stadig mere alsidig arbejdsstyrke, og medlemsstaterne bør derfor tage skridt til at fremme såvel formelle som mindre formelle undervisningstiltag for en lang række forskellige sprog. Sprogkundskaber er af afgørende betydning, hvis morgendagens arbejdsstyrke skal føle sig på hjemmebane overalt i Europa.
  3. Der er behov for at vedtage sprogstrategier på højeste ledelsesplan i virksomheder over hele Europa. Disse kan gå ud på at investere i sprogundervisning, at ansætte fremmedsprogede medarbejdere og at sikre god flersproget kommunikation via internettet.
  4. Virksomhederne har brug for støtte til deres bestræbelser på at bruge sprog i strategisk øjemed, navnlig gennem allerede eksisterende netværk og strukturer. Nationale eksportfremmende organisationer som f.eks. handelsråd anses for at spille en central rolle i denne henseende.
  5. Der er behov for et europæisk forum til at strukturere udvekslingen af informationer og god praksis vedrørende sprog i virksomhederne.

Blandt de fremtrædende medlemmer af Erhvervsforummet kan nævnes:

  • Winfried Albrink, uddannelseschef, Henkel Group
  • Henning Dyremose, formand for Danmarks Eksportråd og tidligere administrerende direktør for TDC
  • Sabina Klimek, leder i Deloitte Business Consulting
  • Peter Mathews, administrerende direktør for Black Country Metals Limited
  • Caroline Jenner, administrerende direktør for Junior Achievement Young Enterprise Europe, et netværk, der støtter unge iværksættere.

Den fuldstændige rapport og et resumé heraf kan findes på:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Yderligere oplysninger om sprog i EU:

http://europea.eu/languages


Side Bar