Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1130

V Bruselu dne 11. července 2008

Mnohojazyčnost: Jak mohou jazyky pomáhat v podnikání

Podnikatelské fórum o mnohojazyčnosti, založené v roce 2007 s cílem posoudit, jaký dopad mohou mít jazykové znalosti na obchod a zaměstnanost v Evropské unii, dnes předložilo komisaři Orbanovi svoji zprávu. Zpráva obsahuje celkový přehled kroků, které je třeba učinit, aby společnosti získaly přístup k novým trhům a novým obchodním příležitostem v globalizovaném světě. Zpráva vychází z vědeckých zpráv, případových studií, rozhovorů a osobních zkušeností členů fóra, kterému předsedá vikomt Etienne Davignon, belgický ministr a bývalý místopředseda Evropské komise.

Komisař EU pro mnohojazyčnost Leonard Orban prohlásil: „Tato zpráva podnikatelského fóra se zasazuje o mnohojazyčnost v evropských společnostech a dokazuje, že jazyková rozmanitost a investice do znalostí jazyků a jiných kultur mohou být skutečnou výhodou pro prosperitu a přínosem pro všechny. Její závěry a doporučení jsou vynikajícím příspěvkem k novému strategickému sdělení o mnohojazyčnosti, které se chystám předložit v září tohoto roku. Jsou také zcela v souladu s cíli stanovenými Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost.“

Místopředseda Günter Verheugen, komisař pro podniky a průmysl, zprávu podpořil a uvedl: „Investice do jazykových znalostí a řízení rozmanitosti budou zásadní pro to, aby evropská společnost mohla plně těžit z globalizovaného světa. Znalost více jazyků umožňuje komunikaci a porozumění a pomáhá nacházet nová řešení. Je na čase, aby oblasti vzdělávání a odborné přípravy začaly brát tyto potřeby v úvahu a každému nabídly pestrou paletu dovedností. Naše společnost potřebuje aktivní podporu mezikulturní výměny a přeshraniční spolupráce více než kdy předtím.“

Zpráva podnikatelského fóra zdůrazňuje tyto body:

  1. Evropa riskuje ztrátu konkurenceschopnosti v souvislosti s tím, jak lidé v rozvíjejících se hospodářstvích zejména v Asii a Latinské Americe získávají kvalitní jazykové znalosti a další dovednosti potřebné pro úspěšnou konkurenci.
  2. Jelikož podnikatelský sektor potřebuje stále různorodější pracovní sílu, měly by členské státy EU aktivně podporovat formální a informální učení celé řady jazyků. Mají-li pracovníci v budoucnu považovat celou Evropu za svoji domovskou základnu, má znalost jazyků zásadní význam.
  3. Je třeba, aby nejvyšší vedení společností v celé Evropě podporovala jazykové strategie. Ty mohou mít například podobu investic do studia jazyků, zaměstnávání rodilých mluvčích nebo zajištění kvalitní mnohojazyčné komunikace prostřednictvím internetu.
  4. Společnosti potřebují pro své úsilí využívat jazyky strategicky podporu, zejména prostřednictvím již zavedených sítí a struktur. V tomto ohledu je úloha vnitrostátních organizací na podporu vývozu, jako například obchodních rad, zásadní.
  5. Pro strukturovanou výměnu informací a osvědčených postupů využívajících jazyky v podnikání je potřeba evropská platforma.

Nejvýznamnějšími zástupci podnikatelů v rámci fóra jsou:

  • Winfried Albrink, ředitel odborné přípravy, Henkel Group,
  • Henning Dyremose, předseda dánské obchodní rady a bývalý výkonný ředitel TDC (Danish Telecom),
  • Sabina Klimek, manažerka v Deloitte Business Consulting,
  • Peter Mathews, předseda a výkonný ředitel Black Country Metals Limited a
  • Caroline Jenner, generální ředitelka Junior Achievement Young Enterprise Europe, organizace podporující mladé podnikatele.

Celá zpráva a její shrnutí je k dispozici na internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Další informace o jazycích v EU naleznete na adrese:

http://europea.eu/languages


Side Bar