Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/112

Bruselj, 30. januarja 2008

Predlog Komisije o spremembi pravil EU za označevanje živil

Evropska komisija je danes sprejela predlog o zagotovitvi jasnejših oznak na živilih, ki so bolj prilagojene potrebam potrošnikom v EU. Cilj osnutka uredbe je posodobiti in izboljšati pravila EU za označevanje živil, tako da bodo potrošnikom zagotovljene čitljive in razumljive bistvene informacije, ki jih potrebujejo za sprejemanje informiranih odločitev pri nakupih. V skladu z današnjim predlogom bo na sprednji strani embalaže vseh predpakiranih živil treba navesti glavne informacije o hranilni vrednosti. Določene so tudi splošne zahteve o načinu navedbe informacij o hranilni vrednosti na oznakah na živilih, čeprav imajo države članice možnost sprejeti dodatne nacionalne sheme, pod pogojem, da ne posegajo v pravila EU. Zaradi javnega zdravja so sedanje zahteve za označevanje alergenov v osnutku uredbe razširjene na nepredpakirana živila, vključno z živili, ki se prodajajo v restavracijah in drugih obratih javne prehrane. Predlagana nova pravila lahko koristijo tudi industriji, saj določajo jasnejši, bolj usklajen zakonodajni okvir za označevanje živil in zagotavljajo enake konkurenčne pogoje za vse nosilce dejavnosti. Osnutek uredbe je bil pripravljen po obsežnih posvetovanjih z organizacijami potrošnikov, industrijo in drugimi zainteresiranimi stranmi.

Komisar za zdravje Markos Kyprianou je povedal: „Oznake na živilih lahko imajo velik vpliv na odločitve potrošnikov pri nakupih. Nejasne, z informacijami preobremenjene ali zavajajoče oznake so za potrošnika lahko bolj ovira kot pomoč. Cilj današnjega predloga je zagotoviti jasne in čitljive bistvene informacije na oznakah na živilih, tako da lahko državljani EU sprejemajo ustrezne odločitve o prehrani.“

Sodobna pravila za sodoben trg

Danes potrošnike bombardirajo z informacijami o živilih, ki jih kupujejo. Poleg tega je način predstavitve teh informacij vedno bolj raznolik in zapleten, medtem ko se kakovost oznak na živilih od izdelka do izdelka in od ene države članice do druge močno razlikuje. Raziskave kažejo, da so sodobne oznake na živilih za številne potrošnike zapletene ali preobremenjene z informacijami, zaradi česar imajo težave z opredeljevanjem glavnih informacij. Cilj predloga Komisije je potrošnikom omogočiti enostaven dostop do najpomembnejših informacij na oznakah na živilih ter zagotoviti določeno mero enotnosti njihove predstavitve v vseh 27 državah članicah. Hkrati se predlagani novi ukrepi lahko prilagajajo spremembam na trgu, prav tako pa spodbujajo inovacije v živilski industriji.

Lažje odločanje za bolj zdravo prehrano

Ena izmed prednostnih nalog Komisije na področju javnega zdravja je spodbujanje bolj zdrave prehrane državljanov EU. Del te kampanje je potrošnikom zagotoviti sprejemanje informiranih odločitev o prehrani. Jasne, natančne in pomembne informacije na oznakah na živilih so za potrošnika dragocene, saj tako lahko natančno preveri, kaj kupuje in jé.

Današnji predlog zahteva, da se energijska vrednost ter vsebnost maščobe, nasičene maščobe, ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej označena vsebnost sladkorjev, in soli na 100 ml/g ali obrok izdelka jasno navedejo na sprednji strani embalaže. Poleg tega je treba navesti delež teh elementov pri referenčnih vnosih (npr. priporočeni dnevni vnos).

Jasne in razumljive informacije

Zdaleč najpogostejša pritožba potrošnikov v zvezi z oznakami na živilih je, da ne morejo najti ali prebrati informacij, ki jih iščejo. Pogosto so bistvene informacije v majhnem tisku, skrite ali prekrite s tržnimi slogani. Zato osnutek uredbe določa glavna načela za označevane živil, ki jih bo industrija morala spoštovati. Ta vključujejo zahteve o čitljivosti (velikost tiska najmanj 3mm), jasnosti in natančnosti oznak, predstavitev prostovoljnih informacij pa bralca ne sme odvračati od obveznih informacij.

Več varovanja pred alergeni

Glede na resno tveganje za zdravje, ki ga lahko povzročijo alergeni, osnutek uredbe predlaga, da morajo biti označena vsa živila, ki vsebujejo alergenske snovi (kot so arašidi, mleko, gorčično seme ali ribe), ali pa mora biti prisotnost alergenov jasno navedena na drugačen način. To je korak dlje od sedanjih zahtev za označevanje alergenov, ki zajemajo samo predpakirana živila na ravni Skupnosti. V skladu z novimi pravili bo na nepredpakiranih živilih in živilih, ki se strežejo v restavracijah in drugih obratih javne prehrane, prav tako treba označiti prisotnost alergenov in tako zavarovati tiste, ki so občutljivi na takšne izdelke.

Več informacij na:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm


Side Bar