Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/112

Bruxelles, 30 ianuarie 2008

Propunerea Comisiei de revizuire a normelor UE privind etichetarea produselor alimentare

Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere privind sporirea clarității etichetelor produselor alimentare, precum și a relevanței acestora pentru necesitățile consumatorilor din Uniunea Europeană. Scopul proiectului de regulament respectiv este de a moderniza și a aduce îmbunătățiri normelor UE privind etichetarea produselor alimentare, astfel încât etichetele acestor produse să ofere consumatorilor informațiile necesare esențiale, sub o formă lizibilă și ușor de înțeles, cu scopul de a facilita o alegere a produselor bazată pe informare. În temeiul propunerii adoptate astăzi, alimentele preambalate vor trebui să afișeze pe partea anterioară a ambalajului etichete care cuprind informații cheie privind calitățile nutritive ale produsului. Sunt stabilite, de asemenea, cerințe generale privind modul în care trebuie să fie afișate informațiile privind calitățile nutritive ale produselor alimentare pe eticheta acestora, dar este lăsată la latitudinea statelor membre promovarea unor regimuri naționale suplimentare, cu condiția ca acestea să nu submineze normele UE. Din motive de sănătate publică, proiectul de regulament extinde cerințele actuale privind etichetarea alergenilor și asupra produselor alimentare care nu sunt preambalate, inclusiv asupra alimentelor vândute în restaurante și în unitățile de catering. Noile norme propuse ar trebui să aducă beneficii și industriei alimentare, deoarece stabilesc un cadru legislativ mai clar și mai armonizat pentru etichetarea produselor alimentare și asigură condiții de egalitate pentru toți agenții din acest sector. Proiectul de regulament a fost elaborat în urma unor consultări extinse cu asociațiile consumatorilor, reprezentanți ai industriei alimentare și alte părți interesate.

Comisarul pentru sănătate, Markos Kyprianou, a declarat: „Etichetele produselor alimentare pot avea o influență considerabilă asupra deciziei consumatorului de a cumpăra. Etichetele care prezintă prea multe informații, informații confuze sau care induc în eroare pot reprezenta pentru consumator mai curând un obstacol decât un sprijin. Propunerea adoptată astăzi are drept scop de a asigura afișarea pe etichetele produselor alimentare a informațiilor esențiale, prezentate în mod clar și lizibil, astfel încât cetățenii UE să poată alege produse care să asigure o alimentație echilibrată.”

Norme moderne pentru o piață modernă

Consumatorii din ziua de azi sunt bombardați cu informații privind produsele alimentare pe care le cumpără. În plus, modul în care aceste informații sunt prezentate devine din ce în ce mai variat și mai complex, în timp ce calitatea etichetelor produselor alimentare variază considerabil de la un produs la altul și de la un stat membru la altul. Studiile efectuate arată că etichetele moderne ale produselor alimentare produc confuzie în cazul multor consumatori, care sunt copleșiți de cantitatea de informații prezentate și nu le pot identifica pe cele esențiale.

Propunerea Comisiei are drept scop facilitarea accesului consumatorilor la cele mai importante informații afișate pe etichetele produselor alimentare și asigurarea unei oarecare uniformități a modului de prezentare în toate cele 27 de state membre. În același timp, noile măsuri propuse sunt flexibile în funcție de schimbările de pe piață și caută să încurajeze inovarea în industria alimentară.

Facilitarea alegerii unei alimentații mai sănătoase

Una dintre prioritățile Comisiei privind sănătatea publică este de a promova o alimentație mai sănătoasă în rândul cetățenilor UE. O parte a acestei campanii implică furnizarea către consumatori a instrumentelor necesare pentru a permite alegerea bazată pe informare a unor produse care asigură o nutriție sănătoasă. Informațiile clare, precise și relevante de pe etichetele produselor alimentare pot constitui un instrument important, care permite consumatorilor să verifice exact conținutul produselor pe care le cumpără și le consumă. Propunerea adoptată astăzi solicită afișarea clară pe partea anterioară a ambalajului produsului alimentar a conținutului său energetic și a cantității de grăsime, grăsimi saturate, carbohidrați cu referire specifică la zaharuri și sare din fiecare porție sau din 100 ml/g de produs. În plus, trebuie specificată proporția acestor elemente în comparație cu dozele de referință (de exemplu, doza zilnică recomandată).

Informații clare, ușor de înțeles

Cea mai des întâlnită reclamație a consumatorilor cu privire la etichetele produselor alimentare este, cu siguranță, cea referitoare la imposibilitatea de a găsi sau de a citi informațiile căutate. Adesea, informațiile esențiale sunt tipărite cu caractere foarte mici, sunt ascunse sau umbrite de mesaje publicitare. Din acest motiv, proiectul de regulament stabilește principii generale pentru etichetarea produselor alimentare, care trebuie să fie respectate în cadrul industriei alimentare. Aceste principii includ cerințe privind lizibilitatea etichetei (care trebuie să afișeze caractere de cel puțin 3mm), claritatea și acuratețea acesteia, precum și cerința potrivit căreia prezentarea unor informații opționale nu distrage atenția de la informațiile obligatorii.

Protecție sporită împotriva alergenilor

Având în vedere riscurile grave pe care alergenii le pot prezenta pentru sănătate, proiectul de regulament propune obligativitatea ca toate alimentele care conțin substanțe alergene (precum alunele, laptele, muștarul sau peștele) să menționeze acest lucru pe etichetă sau să indice clar într-un alt mod prezența alergenului. Acesta reprezintă un pas înainte față de cerința actuală privind etichetarea referitoare la alergeni care este aplicată, la nivel comunitar, numai în cazul produselor alimentare preambalate. Conform noilor norme, va trebui, de asemenea, ca alimentele neambalate și cele servite în restaurante sau de către unități de catering să indice prezența alergenilor pentru a asigura o mai bună protecție a celor care sunt expuși reacțiilor la astfel de produse.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm


Side Bar