Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/112

Brussel, 30 januari 2008

Voorstel van de Commissie tot herziening van de EU-voorschriften inzake voedseletikettering

Vandaag heeft de Europese Commissie een voorstel goedgekeurd om voedseletiketten duidelijker en relevanter voor de behoeften van de EU-consumenten te maken. Het doel van de ontwerpverordening is de EU-voorschriften inzake voedseletikettering te moderniseren en te verbeteren, zodat de consumenten op goed leesbare en begrijpelijke wijze de essentiële informatie krijgen die zij nodig hebben om goed doordachte aankoopkeuzes te maken. Volgens het voorstel dat vandaag is goedgekeurd, moet op de voorkant van de verpakking van alle voorverpakte levensmiddelen essentiële informatie over de voedingswaarde worden aangebracht. Er worden ook algemene voorschriften vastgesteld voor de wijze waarop de verplichte informatie op de voedseletiketten moet worden aangebracht, hoewel de lidstaten de mogelijkheid wordt geboden om aanvullende nationale maatregelen te bevorderen, mits zij de EU-regels niet ondermijnen. Om volksgezondheidsredenen breidt de ontwerpverordening de huidige voorschriften voor de etikettering van allergenen uit tot niet-voorverpakte levensmiddelen, inclusief levensmiddelen die worden verkocht in restaurants en andere cateringinstellingen. Ook het bedrijfsleven zal profiteren van de voorgestelde nieuwe regels, aangezien zij een duidelijker, meer geharmoniseerd wettelijk kader voor voedseletikettering tot stand brengen en voor alle actoren dezelfde voorwaarden scheppen. De ontwerpverordening is opgesteld na uitgebreid overleg met consumentenorganisaties, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden.

De commissaris voor Gezondheid, Markos Kyprianou, heeft het volgende gezegd: "Voedseletiketten kunnen een immense invloed hebben op de aankoopbeslissingen van de consumenten. Verwarrende, overladen of misleidende etiketten kunnen meer een hinderpaal dan een hulp voor de consument zijn. Het vandaag goedgekeurde voorstel wil ervoor zorgen dat voedseletiketten op duidelijke en leesbare wijze de essentiële informatie verstrekken om de EU-burgers in staat te stellen evenwichtige voedingskeuzes te maken."

Moderne voorschriften voor een moderne markt

De consumenten worden thans overstelpt met informatie over het voedsel dat zij kopen. Bovendien wordt de wijze waarop deze informatie wordt gepresenteerd steeds gevarieerder en complexer, terwijl de kwaliteit van de voedseletiketten sterk varieert van product tot product en van lidstaat tot lidstaat. Uit onderzoek blijkt dat veel consumenten de moderne etiketten verwarrend of overladen vinden en het moeilijk hebben om er de belangrijkste informatie uit te halen. Het voorstel van de Commissie heeft tot doel de consumenten een gemakkelijke toegang te verschaffen tot de belangrijkste gegevens op voedseletiketten en te zorgen voor enige uniformiteit bij de presentatie daarvan in de 27 lidstaten.

Tegelijkertijd zijn de voorgestelde nieuwe maatregelen flexibel om in te kunnen spelen op de veranderingen op de markt en trachten zij de innovatie in de levensmiddelenindustrie aan te moedigen.

Bevordering van gezondere keuzes

Een van de prioriteiten van de Commissie op het gebied van de volksgezondheid is de bevordering van gezondere voedingspatronen bij de EU-burgers. Deze campagne omvat onder meer het verstrekken van instrumenten aan de consumenten om goed doordachte voedingskeuzes te maken. Duidelijke, nauwkeurige en relevante informatie op voedseletiketten kan voor de consumenten een waardevol middel zijn om exact te controleren wat zij kopen en eten. Het vandaag goedgekeurde voorstel schrijft voor dat het gehalte aan energie, vet, verzadigde vetzuren, koolhydraten met een spcifieke verwijzing naar suikers, en zout per portie of per 100 ml resp. g van het product duidelijk op de voorzijde van de verpakking wordt aangebracht. Bovendien moet het aandeel van deze elementen in de referentie-innames (bv. aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) worden vermeld.

Duidelijke, begrijpelijke informatie

Veruit de meest voorkomende klacht van consumenten over voedseletiketten is dat zij de informatie waarnaar zij zoeken niet kunnen vinden of lezen. De essentiële informatie is vaak klein gedrukt, verborgen of overschaduwd door marketingslogans. Daarom stelt de ontwerpverordening algemene beginselen voor voedseletikettering vast die door het bedrijfsleven in acht moeten worden genomen. Zo moet het etiket leesbaar (lettergrootte ten minste 3 mm), duidelijk en nauwkeurig zijn en mag de presentatie van de vrijwillige informatie niet de aandacht afleiden van de verplichte informatie.

Meer bescherming tegen allergenen

Gezien de ernstige gezondheidsrisico's die allergenen kunnen vormen, stelt de ontwerpverordening voor dat alle levensmiddelen die allergene stoffen (zoals pindanoten, melk, mosterd of vis) bevatten, moeten worden geëtiketteerd of dat de aanwezigheid van het allergeen op een andere wijze duidelijk moet worden aangeduid. Dit is een stap verder dan de huidige voorschriften inzake de etikettering van allergenen, die alleen betrekking hebben op voorverpakte levensmiddelen. Krachtens de nieuwe voorschriften moet ook worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van allergenen in onverpakte levensmiddelen en door restaurants of cateringinstellingen geserveerde levensmiddelen, om te zorgen voor een betere bescherming van mensen die vatbaar zijn voor reacties op dergelijke producten.

Meer informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm


Side Bar