Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/112

Brussell, it-30 ta' Jannar 2008

Proposta tal-Kummissjoni biex tirrevedi r-regoli ta' l-UE marbuta mat-tikkettjar ta' l-ikel

Il-Kummissjoni Ewropea llum adottat proposta sabiex it-tikketti ta' l-ikel ikunu aktar ċari u aktar rilevanti għall-ħtiġijiet tal-konsumaturi ta' l-UE. L-għan ta' l-abbozz tar-Regolament huwa li jimmodernizza u li jtejjeb ir-regoli ta' l-UE marbuta mat-tikkettjar ta' l-ikel sabiex il-konsumaturi ikollhom, b'mod li jista' jinqara u li jista' jinftiehem, it-tagħrif essenzjali li jeħtieġu, sabiex ikunu jistgħu jagħmlu għażliet mgħarrfa ta' xiri. Skond il-proposta tal-lum, fuq l-uċuħ kollha tal-pakketti ta' l-ikel li jasal ippakkettjat bil-lest għandha tidher l-informazzjoni prinċipali dwar in-nutrizzjoni. Huma stipulati wkoll dawk ir-rekwiżiti ġenerali li jindikaw kif għandha tintwera fuq it-tikketti ta' l-ikel l-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni. Madankollu, jeżisti lok biex l-Istati Membri jippromwovu skemi nazzjonali sakemm dawn ma jkunux qed idgħajfu r-regoli ta' l-UE. Għal raġunijiet ta' saħħa pubblika, l-abbozz tar-Regolament jestendi r-rekwiżiti eżistenti għat-tikkettjar ta' l-allerġen biex ikopru anki l-ikel li ma jiġix ippakkettjat bil-lest, inkluż l-ikel li jinbiegħ fir-ristoranti u fi stabbilimenti oħra tal-catering. L-industrija għandha wkoll tibbenefika mir-regoli ġodda proposti minħabba li dawn joħolqu qafas leġiżlattiv aktar ċar u aktar armonizzat għat-tikkettar ta' l-ikel u joħolqu kundizzjonijiet ugwali għall-operaturi kollha. L-abbozz tar-Regolament tfassal wara konsultazzjonijiet estensivi ma' l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur, l-industrija u partijiet interessati oħra.

Il-Kummissarju għas-Saħħa, Markos Kyprianou, qal: "It-tikketti ta' l-ikel jista' jkollhom influwenza enormi fuq id-deċiżjonijiet li jieħu l-konsumatur dwar ix-xiri. Tikketti mhux ċari, mgħobbija żżejjed bl-informazzjoni jew li jinftiehmu ħażin kapaċi jkunu aktar ta' xkiel milli ta' għajnuna għall-konsumatur. Il-proposta tal-lum għandha l-għan li tiżgura li t-tikketti ta' l-ikel jinkludu informazzjoni essenzjali b'mod ċar u li tista' tinqara sabiex iċ-ċittadini Ewropej ikollhom is-setgħa li jagħmlu għażliet aktar bilanċjati marbuta mad-dieta."

Regoli moderni għal suq modern

Il-konsumaturi llum jinsabu bbumbardjati b'informazzjoni dwar l-ikel li jixtru. Barra minn hekk, il-mod li bih hija ppreżentata din l-informazzjoni qed isir dejjem aktar varjat u kumpless, filwaqt li l-kwalità tat-tikketti ta' l-ikel tvarja ħafna minn prodott għall-ieħor u minn Stat Membru għal ieħor. Ir-riċerka turi li ħafna konsumaturi jħossuhom konfużi jew perplessi bit-tikketti moderni ta' l-ikel, u jsibuha diffiċli biex jidentifikaw l-informazzjoni prinċipali. Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li tipprovdi lill-konsumaturi b'aċċess faċli għall-informazzjoni l-aktar importanti dwar it-tikketti ta' l-ikel u li tiżgura ftit konformità fil-preżentazzjoni tagħha madwar is-27 Stat Membru. Fl-istess ħin, il-miżuri ġodda li ġew proposti huma flessibbli għall-bidliet fis-suq u jfittxu li jinkoraġġixxu l-innovazzjoni fl-industrija ta' l-ikel.

Il-faċilitazzjoni ta’ għażliet aktar sani

Waħda mill-prijoritajiet tal-Kummissjoni dwar is-saħħa pubblika hija dik li tippromwovi dieti aktar sani fost iċ-ċittadini ta' l-UE. Parti minn din il-kampanja tinvolvi li l-konsumaturi jingħataw l-għodda li jwassluhom biex jagħmlu għażliet marbuta man-nutrizzjoni b'mod infurmat. Informazzjoni ċara, preċiża u rilevanti fuq it-tikketti ta' l-ikel tista' tkun mezz siewi għall-konsumaturi biex jiċċekkjaw eżattament x'qegħdin jixtru u jieklu.

Il-proposta tal-lum tesiġi li l-kontenut ta' enerġija, xaħam, xaħam saturat, karboidrati b’referenza speċifika għaz-zokkor u l-melħ, għal kull 100 ml/g jew għal kull porzjon tal-prodott jintwera b'mod ċar fuq wiċċ il-pakkett. Barra minn hekk, għandu jiġi indikat il-proporzjon ta' dawn l-elementi għall-konsum ta' referenza (pereżempju d-Doża Rakkomandata ta' Kuljum).

Informazzjoni ċara u li tinftiehem

Bla dubju ta' xejn, l-aktar ilment komuni tal-konsumaturi fir-rigward tat-tikketti ta' l-ikel hu dak li ma jistgħux isibu jew jaqraw l-informazzjoni li jkunu qed ifittxu. Ħafna drabi, l-informazzjoni tkun miktuba żgħira wisq, moħbija jew inkella mgħottija minn slogans kummerċjali. Għalhekk, l-abbozz tar-Regolament jistipula prinċipji ġenerali għat-tikkettar ta' l-ikel li se jkollhom jiġu osservati mill-industrija. Dawn jinkludu r-rekwiżiti li t-tabella tkun waħda li tista' tinqara (b'tipa stampata ta' mill-anqas 3mm), ċara u preċiża, u li l-preżentazzjoni ta' informazzjoni volontarja ma tnaqqasx mill-informazzjoni mandatorja.

Aktar protezzjoni kontra l-allerġeni

Minħabba r-riskji serji marbuta mas-saħħa li jistgħu jirriżultaw mill-allerġeni, l-abbozz tar-Regolament jipproponi li l-ikel kollu li għandu sustanzi allerġeniċi (bħall-karawett, il-ħalib, il-mustarda u l-ħut) għandu jiġi ttikkettjat, inkella l-preżenza ta' l-allerġen għandha tiġi indikata, b'mod ċar, b'xi mod ieħor. Dan hu pass lil hinn mir-rekwiżit eżistenti marbut mat-tikkettar ta' l-allerġen li jkopri biss l-ikel li jiġi ppakkettjat bil-lest fil-livell tal-Komunità. Taħt ir-regoli l-ġodda, ikel li ma jiġix ippakkettjat u ikel servut mir-ristoranti jew mill-istabbilimenti tal-catering għandu wkoll jibda jindika l-preżenza ta' l-allerġeni u dan sabiex ikun hemm aktar protezzjoni għal dawk li huma suxxettibbli għar-reazzjonijiet li jistgħu jikkawżaw dawn il-prodotti.

Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok żur:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm


Side Bar