Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/112

Bryssel 30. tammikuuta 2008

Komissio ehdottaa elintarvikkeiden merkintöjä koskevien EU-sääntöjen tarkistamista

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen, jonka tarkoituksena on tehdä elintarvikkeiden etiketeistä selvempiä ja paremmin EU:n kuluttajien tarpeita vastaavia. Asetusehdotuksen tavoitteena on nykyaikaistaa ja parantaa elintarvikkeiden merkintöjä koskevia EU-sääntöjä, jotta kuluttajat saavat tarvitsemansa olennaiset tiedot luettavalla ja ymmärrettävällä tavalla. Näin kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä. Tänään annetun ehdotuksen mukaan valmiiksi pakattuihin elintarvikkeisiin on merkittävä keskeiset ravintoarvotiedot pakkauksen etupuolelle. Ehdotus sisältää myös yleiset vaatimukset siitä, miten ravintoarvotiedot on esitettävä elintarvikkeiden etiketeissä, mutta jäsenvaltiot voivat päättää kansallisista lisäjärjestelmistä, kunhan ne eivät ole ristiriidassa EU-sääntöjen kanssa. Kansanterveyden edistämiseksi asetusehdotuksessa laajennetaan allergeenien merkitsemistä koskevia nykyisiä vaatimuksia siten, että allergeenitiedot on ilmoitettava myös pakkaamattomista elintarvikkeista, ravintoloissa ja muissa ruokaloissa myytävät elintarvikkeet mukaan luettuina. Myös toimialan pitäisi hyötyä ehdotetuista uusista säännöistä, koska niillä vahvistetaan selvempi ja yhdenmukaisempi lainsäädäntökehys elintarvikkeiden merkintöjä varten ja luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille toimijoille. Asetusehdotusta varten järjestettiin laaja kuulemismenettely, jossa kuultiin kuluttajajärjestöjä, toimialaa ja muita sidosryhmiä.

Terveysasioista vastaavan komissaari Markos Kyprianoun mukaan ”elintarvikkeiden merkinnöillä voi olla valtava vaikutus kuluttajien ostopäätöksiin. Epäselvät, täyteen ahdetut ja harhaan johtavat etiketit voivat olla enemmän haitaksi kuin hyödyksi kuluttajalle. Tänään annetun ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että elintarvikkeiden etiketeissä on olennaiset tiedot selvässä ja luettavassa muodossa, jotta EU:n kansalaiset saavat tarvitsemansa tiedot tasapainoisten ravitsemusvalintojen tekemiseen.”

Nykyaikaistetaan sääntöjä nykymarkkinoita varten

Kuluttajat saavat nykyisin valtavan määrän tietoa ostamistaan elintarvikkeista. Lisäksi näiden tietojen esittäminen muuttuu aina vain monimuotoisemmaksi ja monimutkaisemmaksi, ja elintarvikkeiden etikettien laatu vaihtelee huomattavasti tuotteesta ja jäsenvaltiosta toiseen. Tutkimukset osoittavat, että nykyiset elintarvikkeiden etiketit aiheuttavat hämmennystä monissa kuluttajissa, ja heidän on vaikea tunnistaa keskeisiä tietoja. Komission ehdotuksella pyritään antamaan kuluttajille mahdollisuus saada helposti tärkeimmät tiedot elintarvikkeiden etiketeistä ja varmistamaan tietty yhdenmukaisuus niiden esitystavassa kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Samalla ehdotetut uudet toimenpiteet ovat joustavia, jotta markkinoiden muutokset voidaan ottaa huomioon ja elintarvikealan innovointia voidaan kannustaa.

Helpotetaan terveellisempiä valintoja

Yksi komission ensisijaisista tavoitteista kansanterveyden alalla on terveellisemmän ruokavalion edistäminen EU-kansalaisten keskuudessa. Tässä kampanjassa pyritään muun muassa tarjoamaan kuluttajille välineet tietoon perustuvien ravitsemusvalintojen tekemiseen. Elintarvikkeiden etikettien selvät, täsmälliset ja tarkoituksenmukaiset tiedot voivat olla arvokas väline, josta kuluttajat voivat varmistaa tarkalleen, mitä he ostavat ja syövät. Tänään annetussa ehdotuksessa edellytetään, että pakkauksen etupuolelle merkitään selvästi energian, rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, hiilihydraattien (mukaan luettuna erityisviittaus sokereihin) ja suolan määrä 100:aa millilitraa tai 100:aa grammaa tai annosta kohti. Lisäksi on ilmoitettava näiden tekijöiden osuus saannin vertailuarvoista (esim. ravintoaineen suositeltava päivittäinen saanti).

Annetaan selviä ja ymmärrettäviä tietoja

Selvästi yleisin kuluttajien valitusten aihe elintarvikkeiden etiketeissä on se, etteivät he kykene löytämään tai lukemaan etsimiään tietoja. Usein olennaisten tietojen merkinnät ovat hyvin pieniä tai mainoslauseet peittävät ne tai vievät niiltä huomion. Sen vuoksi asetusehdotus sisältää elintarvikkeiden merkintöjä koskevat yleiset periaatteet, joita toimialan on noudatettava. Niitä ovat muun muassa vaatimukset siitä, että etiketin on oltava luettava (kirjasinkoko vähintään 3 mm), selvä ja täsmällinen ja että vapaaehtoisten tietojen esittäminen ei saa viedä huomiota pakollisilta tiedoilta.

Parannetaan suojaa allergeeneja vastaan

Koska allergeenit voivat aiheuttaa vakavia terveysriskejä, asetusehdotuksessa ehdotetaan, että kaikki elintarvikkeet, jotka sisältävät allergiaa aiheuttavia aineita (kuten maapähkinöitä, maitoa, sinappia tai kalaa), on merkittävä, tai tuotteen sisältämä allergeeni on ilmoitettava selvästi muulla tavoin. Tämä on yksi askel eteenpäin nykyisestä allergeenien merkintävaatimuksesta, joka kattaa ainoastaan valmiiksi pakatut elintarvikkeet yhteisön tasolla. Uusien sääntöjen mukaan pakkaamattomista elintarvikkeista ja ravintoloiden ja ruokaloiden tarjoamista elintarvikkeista on myös ilmoitettava niiden sisältämät allergeenit, jotta voidaan suojata paremmin niitä, jotka voivat saada reaktioita tällaisista tuotteista.

Lisätietoja on saatavilla seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm


Side Bar