Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/112

V Bruselu dne 30. ledna 2008

Návrh Komise na celkové přepracování pravidel EU pro označování potravin

Evropská komise dnes přijala návrh, jehož cílem je zpřehlednit údaje na etiketách potravin a přiblížit je potřebám spotřebitelů v EU. Předloha nařízení hodlá zmodernizovat a zlepšit pravidla EU pro označování potravin, aby spotřebitelé měli v čitelné a srozumitelné podobě k dispozici základní informace, které potřebují, aby se mohli při nákupu informovaně rozhodnout. Podle dnešního návrhu by se na všech balených potravinách na přední straně obalu měly objevit hlavní nutriční údaje. Nařízení stanoví rovněž všeobecné požadavky na způsob zobrazení povinných údajů na etiketách, ačkoli členským státům ponechává prostor pro podporu vlastních doplňkových opatření, která však nesmí narušovat pravidla EU. V zájmu veřejného zdraví rozšiřuje předloha nařízení současné požadavky na označování alergenů, které by se mělo týkat i nebalených potravin, včetně potravin prodávaných v restauracích a ostatních zařízeních hromadného stravování. Výrobnímu odvětví by měla prospět nová navržená pravidla tím, že tvoří přehlednější a soudržnější legislativní rámec pro označování potravin a zajišťují pro všechny hospodářské subjekty rovné podmínky. Návrh nařízení byl připraven po obsáhlých konzultacích se sdruženími spotřebitelů, výrobním odvětvím a dalšími zúčastněnými stranami.

Komisař pro zdraví Markos Kyprianou k tomu uvedl: „Etikety na potravinách mohou mít obrovský vliv na to, jak se spotřebitelé při nákupu rozhodnou. Avšak matoucí, přeplněné nebo zavádějící etikety mohou být spotřebitelům spíše na obtíž. Cílem dnešního návrhu je zajistit, aby etikety potravin obsahovaly základní informace v přehledné a čitelné podobě, aby občané EU měli při nákupu možnost vybrat si potraviny s vyváženou nutriční hodnotou.“

Moderní pravidla pro moderní trh

V dnešní době jsou spotřebitelé přímo zavaleni informacemi o nakupovaných potravinách. Způsob, jakým jsou tyto informace předkládány, je navíc čím dál tím nesourodější a složitější a kvalita etiket potravin se výrazně liší jak mezi jednotlivými výrobky, tak i mezi jednotlivými členskými státy. Z výzkumu vyplývá, že řada spotřebitelů se tváří v tvář novodobým etiketám cítí zmatena nebo informačně přesycena a těžko se jim určuje, které informace jsou zásadní. Návrh Komise by měl spotřebitelům umožnit snadný přístup k nejdůležitějším údajům na etiketě a zajistit v 27 členských státech určitou jednotu v jejich rozvržení. Nová navrhovaná opatření jsou však zároveň přizpůsobivá vůči změnám na trhu a mají podporovat inovaci v potravinářském odvětví.

Snazší zdravější rozhodnutí

Jednou z priorit Komise v oblasti veřejného zdraví je, aby se občané EU stravovali zdravěji. Do kampaně patří i úsilí o to, aby spotřebitelé měli k dispozici nástroje, které jim pomohou rozhodnout se pro danou výživu na základě informací. A právě přehledné, přesné a relevantní informace na etiketách jsou pro spotřebitele cenným vodítkem ke kontrole toho, co přesně kupují a jedí. Dnešní návrh zavádí povinnost uvádět energetickou hodnotu, obsah tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů (s konkrétním uvedením cukrů) a soli v jedné porci nebo na 100 mililitrů či gramů výrobku a zobrazit tuto informaci zřetelně na přední straně balení. Navíc se musí uvádět i podíl těchto složek na referenčních příjmech (např. doporučených denních dávkách).

Přehledné a srozumitelné informace

Zdaleka nejčastěji si spotřebitelé v souvislosti s etiketami stěžují, že hledanou informaci nemohou najít nebo přečíst. Zásadní informace jsou často tištěny velmi malým písmem, schovány nebo překryty marketingovými hesly. Předloha nařízení proto stanoví obecné zásady pro označování potravin, které bude muset výrobní odvětví dodržovat. Patří mezi ně i požadavek, aby byla etiketa čitelná (písmo velikosti alespoň 3 mm), přehledná a věcně správná, a aby způsob uvedení dobrovolných informací neodváděl pozornost od informací povinných.

Lepší ochrana proti alergenům

Vzhledem k závažným zdravotním rizikům, která alergeny přinášejí, navrhuje předloha nařízení, aby všechny potraviny, které obsahují alergenní látky (například arašídy, mléko, hořčici nebo ryby), musely být příslušným způsobem označeny na etiketě nebo aby byla přítomnost alergenu jasně označena jiným způsobem. Jde o krok vpřed v porovnání se současným požadavkem na označování alergenů, které se týká pouze balených potravin. Podle nových pravidel se bude muset přítomnost alergenů uvádět i u nebalených potravin a potravin podávaných v restauracích či zařízeních hromadného stravování, aby se lidem, u nichž se může objevit reakce na tyto produkty, dostalo lepší ochrany.
Další informace jsou k dispozici na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm


Side Bar