Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1119

Bruselj, 8. julija 2008

Okolju prijaznejši promet: nov paket Komisije za bolj trajnostni trg

Evropska komisija je danes predstavila paket novih pobud za okolju prijaznejši promet, s katerimi želi povečati trajnost prometnega sektorja. Prvič, strategijo, ki zagotavlja, da bodo cene v prometnem sektorju bolje odražale njegove dejanske stroške za družbo, zaradi česar se bodo postopoma zmanjšali okoljska škoda in prometna zasičenost ter povečala učinkovitost prometnega sektorja in posledično tudi celotnega gospodarstva. Drugič, predlog, na podlagi katerega bodo lahko države članice prispevale k uresničevanju te strategije tako, da bodo uvedle učinkovitejše in okolju prijaznejše cestninjenje za težka tovorna vozila, zbrane prihodke pa bodo namenile zmanjševanju okoljskih učinkov in zasičenosti prometa. Tretjič, sporočilo o zmanjšanju hrupa, ki ga povzroča železniški tovor. Paket vsebuje tudi pregled obstoječih ukrepov EU za okolju prijaznejši promet in sporočilo o dodatnih pobudah za okolju prijaznejši promet, ki jih bo Komisija začela izvajati pred koncem leta 2009.

Antonio Tajani, podpredsednik Evropske komisije, ki je odgovoren za promet, je dejal: „Namen paketa je zmanjšati onesnaženost in podnebne spremembe, pri tem pa zagotoviti, da okoljsko škodo plačajo tisti, ki onesnažujejo, in ne davkoplačevalci. Najpomembnejši rezultati bodo okolju prijaznejši promet, manj emisij, zmanjšanje porabe goriva za do osem odstotkov pri težkih tovornih vozilih in manj zastojev za vse uporabnike cest. Zamude, nepotrebne emisije in vedno večji stroški pomenijo obremenitev za prometna podjetja, njihove stranke in vse nas. Učinkovitejši in bolj trajnosten prometni sistem bo dolgoročno gledano postal uporabnejši in cenejši."

Strategija za internalizacijo zunanjih stroškov določa, kako se lahko to doseže pri vseh vrstah prevoza. Poleg obstoječih ukrepov in predlogov EU, kot sta npr. obdavčitev goriva in vključitev letalskega prometa v sistem EU za trgovanje z emisijami (ETS), so v strategijo vključeni tudi vsi zunanji stroški, kot so npr. podnebne spremembe, lokalno onesnaževanje, hrup in prometna preobremenjenost, strategijo pa dopolnjuje tudi skupen okvir za ocenjevanje zunanjih stroškov v EU.

Glavni del strategije je predlog o spremembi Direktive o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (direktiva o evrovinjeti)[1]. Cilj predloga je uvesti okvir, na podlagi katerega bodo lahko države članice zaračunavale in spreminjale cestnino glede na onesnaževanje zraka in onesnaževanje s hrupom zaradi emisij, nastalih v glavnih prometnih konicah.

To bo spodbudilo špediterje, da kupujejo čistejša vozila in izboljšajo svojo logistiko in načrtovanje poti. Cestnino je treba pobirati z elektronskimi sistemi, prihodke pa nameniti projektom, ki bodo omilili negativne učinke prometa, npr. raziskavam in razvoju čistejših in energetsko učinkovitejših vozil. Pri izračunavanju cestnine je treba uporabljati skupno metodo, zaradi česar bodo cestnine pregledne, sorazmerne in združljive z notranjim trgom.

Sprememba direktive o evrovinjeti bo zdaj predložena Evropskemu parlamentu in Svetu v razpravo in sprejetje v postopku soodločanja. Tako Parlament kot tudi Svet sta Komisijo predhodno že pozvala, da pripravi ta ukrep, zato Komisija upa, da bo ta hitro sprejet in da bo začel veljati še pred letom 2011.

Sporočilo o zmanjševanju hrupa, ki ga povzroča železniški promet, določa korake, kako zmanjšati hrup tovornih vagonov za 50 %. To pomeni, da se bo hrup, ki ga povzroča železniški promet, do leta 2014 bistveno zmanjšal za 16 milijonov ljudi v EU. Trenutno največ hrupa povzročajo stari vagoni, zato bo Komisija konec leta predlagala, da se spremenijo pravila EU za pristojbine za dostop do železniških tirov, s čimer želi spodbuditi uporabo vagonov z nizkohrupnimi zavorami.

Glej tudi MEMO/08/492

Celotni paket je na voljo na: http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm


[1] Predlog direktive o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila.


Side Bar