Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1119

Bruxelles, 8 iulie 2008

Ecologizarea transporturilor: Comisia propune un nou pachet pentru a orienta piața către sustenabilitate

Comisia Europeană a înaintat astăzi un pachet de noi inițiative, „Ecologizarea transporturilor ”, cu scopul de a orienta piața către sustenabilitate. În primul rând, o strategie pentru a garanta că prețurile transporturilor reflectă mai bine costul lor real pentru societate, astfel încât daunele aduse mediului și congestionarea traficului să fie reduse într-un mod care să stimuleze eficiența transporturilor și, în cele din urmă, economia în întregul său. În al doilea rând, o propunere pentru a permite statelor membre să contribuie la realizarea acestui obiectiv, prin intermediul unor taxe de drum mai eficiente și mai ecologice pentru camioane, venitul provenit din aceste taxe urmând să fie folosit pentru a reduce congestionarea și impactul transporturilor asupra mediului. În al treilea rând, o comunicare pentru a reduce zgomotul produs de transportul feroviar de marfă. Pachetul include, de asemenea, un inventar al măsurilor UE existente cu privire la ecologizarea transporturilor și o comunicare despre inițiativele suplimentare privind ecologizarea transporturilor, pe care actuala Comisie le va adopta înainte de finele anului 2009.

Antonio Tajani, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu transporturile, a afirmat: „Acest pachet își propune să abordeze poluarea și schimbările climatice, precum și modul în care se poate garanta că nu contribuabilul plătește pentru daunele aduse mediului, ci cel care poluează. Printre rezultate se vor număra transporturi mai ecologice, emisii mai puține, un consum de carburant la camioane mai mic cu până la 8% și mai puține ambuteiaje pentru toți participanții la trafic. Întârzierile, emisiile inutile și costurile din ce în ce mai mari dăunează societăților de transport, clienților acestora și nouă tuturor. Un sistem de transporturi mai eficient și sustenabil va fi, cu timpul, un sistem de transporturi mai ușor de utilizat și mai ieftin. ”

Strategia privind internalizarea costurilor externe stabilește modul în care acest lucru se poate întâmpla la nivelul tuturor mijloacelor de transport. Pornind de la măsurile și propunerile UE existente, cum ar fi cele privind taxele pe carburanți și includerea transportului aerian în Schema UE de comercializare a emisiilor, strategia ia în calcul toate costurile externe, inclusiv schimbările climatice, poluarea locală, zgomotul și congestia traficului. Ea este însoțită de un cadru comun pentru estimarea costurilor externe la nivel comunitar.
Propunerea de revizuire a Directivei de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (directiva „Eurovigneta”)[1] este un element cheie al acestei strategii. Aceasta își propune să stabilească un cadru care să permită statelor membre să calculeze și să varieze taxele în funcție de poluarea atmosferică și fonică generată de emisiile de gaze din trafic, precum și în funcție de nivelurile de congestie a traficului la orele de vârf, ceea ce va încuraja operatorii de transporturi de marfă să cumpere vehicule ecologice și să-și îmbunătățească logistica și planificarea rutelor. Taxele trebuie colectate prin mijloace electronice, veniturile provenite din acestea fiind folosite în cadrul proiectelor de diminuare a impactului negativ al transporturilor, cum ar fi cercetarea și dezvoltarea pentru a concepe vehicule ecologice mai eficiente din punct de vedere energetic. Trebuie folosită o metodă comună în calcularea taxelor, astfel încât acestea să fie transparente, proporționale și compatibile cu piața internă.

Revizuirea directivei „Eurovigneta” va ajunge acum la Parlamentul European și la Consiliu, în vederea dezbaterii și adoptării în cadrul procedurii de codecizie. Atât Parlamentul, cât și Consiliul i-au solicitat anterior Comisiei să înainteze această măsură; prin urmare, Comisia speră că ea va fi adoptată rapid, astfel încât să intre în vigoare înainte de 2011.

Comunicarea privind reducerea zgomotului feroviar cauzat de trenurile existente propune mijloace de reducere a zgomotului cauzat de transportul feroviar de marfă la 50%. Aceasta înseamnă că, până în 2014, 16 milioane de cetățeni ai UE vor beneficia de o reducere considerabilă a zgomotului feroviar. În prezent, principalii factori generatori de zgomot sunt vagoanele vechi, prin urmare, la sfârșitul anului Comisia va propune schimbarea regulilor UE cu privire la taxele de acces la calea ferată, pentru a promova utilizarea vagoanelor dotate cu sisteme de frânare mai silențioase.

A se vedea, de asemenea, MEMO/08/492

Întregul pachet de măsuri va fi disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm


[1] Propunere de directivă de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.


Side Bar