Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1119

Briuselis, 2008 m. liepos 8 d.

Ekologiškas transportas. Naujas Komisijos iniciatyvų paketas, kuriuo siekiama darnesnės rinkos

Šiandien Europos Komisija pasiūlė naujų „Ekologiško transporto“ iniciatyvų paketą, kuriuo siekiama, kad transporto sektorius taptų darnesnis. Pirma, pasiūlyta strategija, kaip užtikrinti, kad transporto kainos atspindėtų tai, kiek jis iš tikrųjų atsieina visuomenei, todėl būtų galima palaipsniui mažinti aplinkai daromą žalą bei eismo spūstis ir kartu didinti transporto, o galiausiai ir visos ekonomikos našumą. Antra, pasiūlyta leisti valstybėms narėms to siekti taikant veiksmingesnes ir labiau su ekologija susijusias kelių rinkliavas už krovininius automobilius. Surinktos lėšos būtų naudojamos transporto poveikiui aplinkai ir eismo spūstims mažinti. Trečia, paskelbtas komunikatas dėl krovininio geležinkelių transporto keliamo triukšmo mažinimo. Į šį paketą įtrauktas ir su ekologišku transportu susijusių dabartinių ES priemonių sąrašas bei komunikatas dėl papildomų ekologiško transporto iniciatyvų, kurių Komisija imsis iki 2009 m. pabaigos.

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani kalbėjo: „Šiuo paketu siekiama spręsti taršos bei klimato kaitos problemas ir užtikrinti, kad teršėjai, o ne mokesčių mokėtojai mokėtų už aplinkai padarytą žalą. Įdiegus šias iniciatyvas transportas taps ekologiškesnis, bus išmetama mažiau teršalų, krovininiai automobiliai naudos iki 8 % mažiau degalų ir visi eismo dalyviai rečiau gaiš spūstyse. Vėlavimas, be reikalo išmesti teršalai ir padidėjusios išlaidos kenkia transporto bendrovėms, jų klientams ir mums visiems. Veiksmingesnė ir darnesnė transporto sistema ilgainiui taps patogesnė naudotojams ir pigesnė. “

Išorinių išlaidų internalizacijos strategijoje išdėstyta, kaip tai galima pritaikyti visoms transporto rūšims. Šioje strategijoje, parengtoje remiantis dabartinėmis ES priemonėmis bei pasiūlymais, pavyzdžiui, dėl degalų apmokestinimo ir ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistemos taikymo aviacijai, atsižvelgiama į visas išorines išlaidas, taip pat susijusias su klimato kaita, vietine tarša, triukšmu bei eismo spūstimis. Kartu parengta išorinių išlaidų vertinimo ES bendroji sistema.

Pagrindinė šios strategijos dalis – pasiūlymas persvarstyti direktyvą dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra („Eurovinjetės“ direktyvą)[1]. Taip siekiama sukurti sistemą, pagal kurią valstybės narės galėtų apskaičiuoti ir nustatyti skirtingas rinkliavas atsižvelgdamos į transporto sukeliamą oro taršą bei triukšmą ir piko valandomis susidarančias eismo spūstis. Tai paskatintų krovininio transporto operatorius pirkti ekologiškesnes transporto priemones ir gerinti logistiką bei maršrutų planavimą.

Rinkliavos turi būti renkamos naudojantis elektroninėmis sistemomis, o visos surinktos lėšos naudojamos projektams, kuriais siekiama mažinti neigiamą transporto poveikį, pavyzdžiui, ekologiškesnių ir tausiau energiją naudojančių transporto priemonių tyrimams ir kūrimui. Kad rinkliavos būtų skaidrios, proporcingos ir derėtų su vidaus rinka, jas būtina apskaičiuoti taikant vienodą metodą.

Pakeistą „Eurovinjetės“ direktyvą dabar svarstys ir bendru sprendimu priims Europos Parlamentas ir Taryba. Ir Parlamentas, ir Taryba anksčiau yra prašę Komisijos parengti šią priemonę, todėl Komisija tikisi, kad ji bus sparčiai priimta ir įsigalios iki 2011 m.

Komunikate dėl esamo riedmenų parko keliamo triukšmo mažinimo nustatyti veiksmai, kaip prekinių traukinių keliamą triukšmą sumažinti 50 %. Tai pasiekus, iki 2014 m. 16 milijonų žmonių Europos Sąjungoje girdės gerokai mažiau geležinkelių keliamo triukšmo. Šiuo metu pagrindinis triukšmo šaltinis yra seni vagonai, todėl šių metų pabaigoje Komisija siūlys pakeisti ES mokesčių už naudojimąsi bėgiais taisykles, taip skatindama naudoti vagonus, kuriose įrengtos mažai triukšmo keliančios stabdymo sistemos.

Taip pat žiūrėkite MEMO/08/492

Visą paketą bus galima rasti http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm


[1] Direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra, pasiūlymas.


Side Bar