Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1119

Brüsszel, 2008. július 8.

Környezetbarátabb közlekedés: a Bizottság új kezdeményezéscsomagjának célja az ágazat fenntarthatóbbá tétele

Az Európai Bizottság ma nyilvánosságra hozta a „Környezetbarátabb közlekedés” elnevezésű új kezdeményezéscsomagját, amely olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja, hogy a közlekedés fenntarthatóbb irányba mozduljon el. Az első egy olyan stratégia, amely annak biztosítását tűzi ki célul, hogy a közlekedés ára jobban tükrözze a társadalmat terhelő valós költségeket, és ily módon fokozatosan csökkenthetőek legyenek a környezetet érő károk és az utak túlterheltsége, ezáltal pedig javuljon a közlekedés, és végső soron a gazdaság egészének hatékonysága. Az intézkedéscsomag második eleme egy javaslat, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok az említett célok elérése érdekében hatékonyabb, a környezeti hatásokat jobban figyelembe vevő úthasználati díjakat szabjanak ki a tehergépjárművekre, és az így befolyó összegeket a közlekedés okozta környezeti hatások csökkentésére és az utak túlterheltségének mérséklésére fordítsák. Az intézkedéscsomag harmadik eleme a vasúti zaj csökkentéséről szóló közlemény. A csomaghoz tartozik még egy dokumentum, amely számba veszi a környezetbarátabb közlekedés ügyét szolgáló jelenlegi intézkedéseket, valamint egy közlemény azokról a további intézkedésekről, amelyeket a Bizottság még 2009 vége előtt meg kíván tenni.

„A kezdeményezéscsomag célja a környezetszennyezés és az éghajlatváltozás elleni küzdelem, valamint annak biztosítása, hogy a környezeti károkért ne az adófizetők fizessenek, hanem az, aki a károkat okozza – mondta el Antonio Tajani, az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke. – A kezdeményezések eredményeképpen környezetbarátabbá válik a közlekedés, csökkennek a különféle kibocsátások, 8%-kal mérséklődik a tehergépjárművek üzemanyag-fogyasztása, és valamennyi közlekedő számára érzékelhető lesz az utak túlzsúfoltságának csökkenése. Az időveszteség, a szükségtelen kibocsátások és a magas árak nem csak a közlekedési vállalatokat és a különféle szolgáltatások igénybevevőit érintik hátrányosan, hanem végső soron mindannyiunkat. A hatékonyabb és fenntarthatóbb közlekedési rendszer hosszú távon egyben fogyasztóbarátabb és olcsóbb is.”

A külső költségek internalizálásáról szóló stratégia azt vázolja fel, hogy mindez hogyan valósítható meg az egyes közlekedési módok esetében. A meglévő uniós intézkedésekre és javaslatokra támaszkodva – többek között a tüzelőanyagokra vonatkozó adószabályokra vagy a Bizottság azon javaslatára, mely szerint célszerű lenne a légi közlekedést is bevonni az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerébe – a stratégia az összes külső költséget, így az éghajlatváltozás, a helyi szennyezés, a zaj és a forgalmi torlódások költségeit is számba veszi, és tartozik hozzá egy, a közlekedés külső költségeinek becslésére szolgáló közös keret is.

A stratégia kulcsfontosságú részét képezi a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló irányelv (az „euromatrica-irányelv”)[1] módosítását célzó javaslat, amely egy olyan keret létrehozására irányul, amely lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy az úthasználati díjakat a közlekedésből származó levegő- és zajszennyezés, valamint a csúcsforgalmi időszakokban tapasztalható torlódások mértéke alapján határozzák meg és eszerint differenciálják. Ily módon a teherfuvarozási ágazat szereplőit arra ösztönöznék, hogy járműállományukat tisztább járművekkel váltsák fel, illetve körültekintőbben hozzák meg logisztikai döntéseiket és válasszák meg járműveik útvonalát. A díjak beszedéséhez elektronikus rendszereket kell használni, és a keletkező bevételeket a közlekedés okozta káros hatások enyhítésére – így például a tisztább és jobb energiahatékonyságú járművekkel kapcsolatos kutatási-fejlesztési tevékenységekre – kell fordítani. A közlekedés külső költségeinek kiszámítása egy közös módszer alapján történne, hiszen így biztosítható, hogy a folyamat átlátható, arányos és a közös piaccal összeegyeztethető legyen.

Az euromatrica-irányelv módosítása – az együttdöntési eljárás keretében – most az Európai Parlament és a Tanács elé kerül vitára. Korábban mind a Parlament, mind a Tanács kérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő ilyen irányú javaslatot, így a Bizottság reméli, hogy az intézkedések elfogadása rövidesen megtörténik, és azok még 2011 előtt hatályba léphetnek.

A meglévő vasúti járműállomány zajkibocsátásának csökkentéséről szóló közlemény a tehervonatok zajkibocsátásának 50%-os csökkentéséhez szükséges lépéseket határozza meg. Ezen lépéseknek köszönhetően 2014-re 16 millió polgár fogja élvezni szerte az Európai Unióban a vasúti zajszennyezés érezhető csökkenését. A gondot jelenleg elsősorban az korszerűtlen teherkocsik jelentik, ezért év végéig a Bizottság javaslatot tesz a pályahasználati díjakra vonatkozó uniós szabályok módosítására, amely révén elérhető, hogy a teherkocsik többségét alacsony zajkibocsátású fékekkel szereljék fel.

Lásd még: MEMO/08/492

Az intézkedéscsomag az alábbi címen lesz elérhető: http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm


[1] Javaslat a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló irányelvre.


Side Bar