Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1116

Bruselj, 8. julija 2008

Komisija predlaga sistem razdeljevanja sadja v šolah v vrednosti 90 milijonov EUR letno

Evropska komisija je danes predlagala vzpostavitev sistema brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave šolskim otrokom v Evropski uniji. Evropska sredstva v vrednosti 90 milijonov EUR letno bodo namenjena nakupu in razdeljevanju svežega sadja in zelenjave po šolah. Države članice, ki se bodo odločile uporabljati ta program, ga bodo sofinancirale z nacionalnimi sredstvi. To je zadnja faza prizadevanj Komisije za izboljšanje zdravja in prehrane, kakor je opredeljeno v „strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo“. Sistem razdeljevanja sadja je namenjen spodbujanju dobrih prehranjevalnih navad pri mladih, saj izsledki študij kažejo, da se pridobljene navade v mladosti ohranjajo celo življenje. Poleg razdeljevanja brezplačnega sadja in zelenjave bodo morale sodelujoče države članice v okviru sistema pripraviti tudi nacionalne strategije, ki bodo vključevale izobraževalne pobude in pobude za ozaveščanje ter izmenjavo najboljših praks. Ocenjuje se, da ima v EU 22 milijonov otrok prekomerno telesno težo. Od tega je več kot 5 milijonov otrok debelih, ta številka pa naj bi se vsako leto povečala za 400 000. Izboljšana prehrana lahko igra pomembno vlogo pri reševanju tega vprašanja. Predlog bo zdaj predložen Svetu in Evropskemu parlamentu.

„S tem predlogom dokazujemo, da se resno ukvarjamo z izvajanjem konkretnih ukrepov za boj proti debelosti,“ je dejala Mariann Fischer Boel, komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja, in dodala: „Ključno je, da se otrokom v mladosti privzgojijo dobre navade, ker bodo pridobljene navade ohranjali tudi pozneje. Preveč naših otrok je veliko premalo sadja in zelenjave in pogosto ne znajo ceniti, kako je takšna prehrana okusna. Treba se je samo sprehoditi po kateri koli glavni ulici v Evropi, da bi videli, koliko je mladih s prekomerno težo. Treba je nekaj storiti.“

Predlog sistema razdeljevanja sadja je nastal na podlagi zaveze, dane med pogajanji o reformi skupne ureditve trga za sadje in zelenjavo junija 2007. Komisija je nato opravila široko javno posvetovanje in poglobljeno oceno učinka različnih rešitev.

Strokovnjaki se strinjajo, da lahko zdrava prehrana pozneje v življenju bistveno vpliva na zmanjševanje razširjenosti debelosti in tveganj resnih zdravstvenih težav – kot so bolezni srca in ožilja in sladkorna bolezen tipa 2. Zato je ključnega pomena, da je v prehrano vključeno dovolj sadja in zelenjave. Po priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije naj bi dnevno zaužili 400 g neto sadja in zelenjave na osebo. Večina Evropejcev tega cilja ne izpolnjuje, uživanje sadja pa se še zlasti zmanjšuje pri mladih.

Študije kažejo, da se zdrave prehranjevalne navade oblikujejo v otroštvu. Tisti, ki jedo veliko sadja in zelenjave v otroštvu, ohranjajo to navado tudi pozneje. Tisti, ki ne uživajo veliko sadja in zelenjave, pogosto ne spreminjajo svojih navad, poleg tega pa jih prenašajo tudi na svoje otroke.

Raziskave so tudi pokazale, da družine z manjšimi prihodki praviloma uživajo manj sadja in zelenjave. Zato lahko brezplačno razdeljevanje teh zdravih proizvodov v šolah bistveno prispeva k boljši prehrani, zlasti v zapostavljenih območjih.

Analiza komisije o obstoječih nacionalnih politikah in posvetovanja s strokovnjaki so pokazali, da se lahko prednosti sistema razdeljevanja sadja bolje izkoristijo, če se hkrati izvajajo še izobraževalni ukrepi in ukrepi ozaveščanja, s katerimi se otroci izobražujejo o pomembnosti dobrih prehranjevalnih navad. Spodbujalo se bo tudi povezovanje med različnimi nacionalnimi organi, ki izvajajo uspešne sisteme razdeljevanja sadja v šolah. Ti že obstajajo v nekaterih državah EU v veliko različnih oblikah. Vendar je mogoče storiti še veliko več in ta sistem EU daje odlično podlago za začetek novih programov. Komisija bo za razdeljevanje sadja in zelenjave v šolah prispevala 90 milijonov EUR letno. Vlade se bodo lahko same odločile, če želijo sodelovati ali ne. Programi bodo sofinancirani bodisi v razmerju 50/50 bodisi 75/25 v tako imenovanih „konvergenčnih regijah“, v katerih je BDP na prebivalca nižji. Ta sredstva se ne bodo mogla uporabiti kot nadomestilo obstoječega nacionalnega financiranja, ampak se bo z njimi spodbujalo dodatne dejavnosti, ki so bodisi povezane z obstoječimi programi bodisi se z njimi začenjajo popolnoma nove pobude. Države članice bodo lahko prispevale še dodatna sredstva, če bodo to želele.

Nacionalni organi bodo morali v povezavi z organi za javno zdravje in izobraževanje ter skupaj s predstavniki industrije in interesnih združenj pripraviti nacionalno strategijo, ki bo oblikovana v skladu z nacionalnimi zahtevami. Programi se bodo začeli na začetku šolskega leta 2009/2010.

Komisarka Fischer Boel je sistem razdeljevanja sadja v šolah odprla danes na Falkenhausschule, Gross-Herzog-Friedrich-Strasse 23, Kehl, v Nemčiji. Fotografije in videoposnetki so na voljo na: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm.

Informacije in dokumenti o sistemu razdeljevanja sadja so na voljo na: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm.


Side Bar