Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1116

Brussel, 8 juli 2008

De Commissie trekt 90 miljoen euro per jaar uit voor een schoolfruitregeling

De Europese Commissie heeft vandaag voorgesteld een voor de hele Europese Unie geldende regeling in te stellen voor de gratis verstrekking van groenten en fruit aan schoolgaande kinderen. Het Europese fondsenpakket van 90 miljoen euro per jaar zal worden gebruikt voor de aankoop en verstrekking van verse groenten en fruit aan scholen en wordt aangevuld met een gelijkwaardig bedrag uit de kas van de lidstaten die van programma gebruik willen maken. Dit voorstel vormt het sluitstuk van de inspanningen van de Commissie om de gezondheid en de voedingspatronen van de EU-burgers te verbeteren, zoals wordt uiteengezet in de "EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties". De schoolfruitregeling moet jongeren bovendien aanzetten tot gezondere eetgewoonten: ook op dit gebied blijkt op basis van diverse studies namelijk dat jong geleerd oud gedaan is. De regeling voorziet niet alleen in de gratis verstrekking van groenten en fruit, maar verplicht de deelnemende lidstaten er ook toe nationale strategieën in te voeren met daarin initiatieven op het gebied van voorlichting, bewustmaking en uitwisseling van beste praktijken. Naar schatting hebben ongeveer 22 miljoen kinderen in de EU last van overgewicht. Meer dan 5 miljoen van hen zijn zwaarlijvig en deze groep zal naar schatting met 400 000 per jaar aangroeien. Betere voeding kan een belangrijke rol spelen in de oplossing van dit probleem. Het voorstel van de Commissie wordt nu overgelegd aan de Raad en het Europees Parlement.

"Dit voorstel bewijst dat wij werk willen maken van de strijd tegen obesitas", aldus Mariann Fischer Boel, EU-commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling. "Het is van levensbelang kinderen op een jonge leeftijd goede eetgewoonten aan te leren, aangezien zij deze meenemen in hun latere leven. Te veel kinderen eten veel te weinig groenten en fruit en weten vaak niet hoe lekker deze producten zijn. Je hoeft maar door een willekeurige Europese hoofdstraat te lopen om een beeld te krijgen van de omvang van het probleem van overgewicht bij kinderen. Het is hoog tijd om daar iets aan te doen".

Met het voorstel tot instelling van een schoolfruitregeling reageert de Commissie op een verbintenis die in juni 2007 is aangegaan tijdens de onderhandelingen over de hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor groenten en fruit. Sindsdien heeft de Commissie openbaar overleg gepleegd met de betrokken partijen en een diepgaande effectbeoordeling van verschillende opties verricht.

Deskundigen zijn het erover eens dat een gezond voedingspatroon een doorslaggevende rol kan spelen in het terugdringen van obesitas en het verminderen van de risico's op ernstige gezondheidsproblemen – zoals aandoeningen aan hart en bloedvaten en diabetes 2 – op latere leeftijd.

Uitermate belangrijk in dit verband is het eten van voldoende groenten en fruit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zou iedereen 400 gram groenten en fruit per dag moeten eten. De meeste Europeanen halen die hoeveelheid niet en de dalende trend is het opvallendst bij jongeren.

Uit studies blijkt dat gezonde eetgewoonten tijdens de kindertijd worden aangeleerd. Wie als kind veel groenten en fruit eet, blijft dat later doen. Mensen die als kind weinig groenten en fruit hebben gegeten, neigen er niet toe hun gewoonten later te veranderen en geven deze bovendien door aan hun eigen kinderen. Onderzoek heeft tevens bewezen dat gezinnen met een laag inkomen meestal minder groenten en fruit eten. De gratis verstrekking van deze gezonde producten kan dus echt een verschil maken, vooral in achtergestelde gebieden.

De analyse van bestaande beleidsmaatregelen en de raadpleging van deskundigen hebben de Commissie ervan overtuigd dat de schoolregeling nog meer voordelen kan opleveren als niet alleen gratis fruit wordt verstrekt, maar kinderen ook bewust worden gemaakt en op een pedagogische manier worden doordrongen van het belang van goede eetgewoonten. Bovendien zullen stimulerende maatregelen worden genomen voor de vorming van netwerken tussen de verschillende nationale autoriteiten die efficiënte schoolfruitregelingen hebben ingevoerd. In een aantal lidstaten zijn reeds schoolfruitregelingen, in diverse vormen, van kracht. Dit neemt echter niet weg dat veel meer kan worden gedaan en dat deze EU-regeling het perfecte platform biedt om nieuwe programma's te lanceren. De Commissie legt 90 miljoen euro per jaar op tafel om in scholen gratis groenten en fruit te verstrekken. Het besluit om al dan niet in deze regeling te stappen, ligt bij de overheden van de lidstaten. De programma's worden gecofinancierd door de lidstaat enerzijds en de Gemeenschap anderzijds, hetzij tegen een 50/50-ratio, hetzij tegen een 75/25-ratio in de zogenaamde "convergentieregio's, waar het BBP/capita lager ligt. Dit geld mag niet worden gebruikt voor de vervanging van reeds bestaande nationale financiering, maar dient voor de bevordering van extra initiatieven die gekoppeld mogen zijn aan bestaande programma's of volledig van nul worden opgestart. Het staat de lidstaten vanzelfsprekend vrij om meer geld ter beschikking te stellen dan op grond van het cofinancieringspercentage van hen wordt vereist.

De nationale autoriteiten moeten in samenwerking met de instanties voor volksgezondheid en onderwijs, het bedrijfsleven en belangenverenigingen een nationale strategie uitwerken die toegesneden is op hun eigen prioriteiten. De programma's moeten van start gaan bij het begin van het schooljaar 2009/2010.

Commissaris Fischer Boel heeft de schoolfruitregeling vandaag voorgesteld tijdens een evenement in de Falkenhausschule in de Gross-Herzog-Friedrich-Strasse 23, Kehl, Duitsland. Foto's en video's zijn beschikbaar op http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Informatie en documenten kunt u vinden op het internet op http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm


Side Bar