Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1116

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2008

Η Επιτροπή προτείνει πρόγραμμα ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα την καθιέρωση προγράμματος σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την παροχή δωρεάν φρούτων και λαχανικών στους μαθητές. Η αγορά και η διανομή φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα σχολεία θα χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκά κεφάλαια ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ποσό το οποίο θα συμπληρώνεται από εθνική χρηματοδότηση στα κράτη μέλη που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο στις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για τη βελτίωση της υγείας και της διατροφής, όπως αναφέρεται στην «Ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία». Στόχος του προγράμματος για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία είναι να ενθαρρύνει την απόκτηση καλών διατροφικών συνηθειών από τους νέους, οι οποίες, σύμφωνα με μελέτες, διατηρούνται συνήθως και σε μεγαλύτερη ηλικία. Εκτός από τη δωρεάν διανομή φρούτων και λαχανικών, το πρόγραμμα θα απαιτεί από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να καταστρώνουν εθνικές στρατηγικές, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής. Εκτιμάται ότι 22 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ είναι υπέρβαρα. Πάνω από 5 εκατομμύρια παιδιά είναι παχύσαρκα και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί κατά 400.000 κάθε έτος. Η καλύτερη διατροφή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του προβλήματος αυτού. Η πρόταση θα υποβληθεί τώρα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η πρόταση αυτή δείχνει ότι είμαστε πράγματι αποφασισμένοι να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας» δήλωσε η κα Mariann Fischer Boel, Επίτροπος αρμόδια σε θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. «Έχει ζωτική σημασία να αποκτούν τα παιδιά καλές συνήθειες σε μικρή ηλικία, επειδή τις διατηρούν αργότερα στη ζωή τους. Πολλά από τα παιδιά μας δεν τρώνε αρκετά φρούτα και λαχανικά, και συχνά δεν αντιλαμβάνονται πόσο νόστιμα είναι. Αρκεί ένας περίπατος σε οποιοδήποτε κεντρικό δρόμο στην Ευρώπη για να διαπιστώσει κανείς την έκταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε με τα υπέρβαρα παιδιά. Καιρός για δράση!»

Η πρόταση για πρόγραμμα σχετικά με την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία αποτελεί συνέχεια δέσμευσης που αναλήφθηκε τον Ιούνιο του 2007 κατά τις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Έκτοτε, η Επιτροπή διεξήγαγε ευρεία δημόσια διαβούλευση και προέβη σε εμπεριστατωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων των διαφόρων επιλογών.

Οι εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι η υγιεινή διατροφή μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη μείωση των ποσοστών παχυσαρκίας και του κινδύνου σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο διαβήτης τύπου 2 σε μεγαλύτερη ηλικία. Καθοριστική σημασία από την άποψη αυτή έχει η κατανάλωση αρκετών ποσοτήτων φρούτων και λαχανικών. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συνιστά μέση ημερήσια κατανάλωση 400 γραμμαρίων φρούτων και λαχανικών κατ’ άτομο. Η πλειονότητα των Ευρωπαίων δεν επιτυγχάνουν το στόχο αυτό, γεγονός που είναι ιδιαίτερα εμφανές ανάμεσα στους νέους.

Οι μελέτες δείχνουν ότι οι υγιεινές διατροφικές συνήθειες διαμορφώνονται κατά την παιδική ηλικία. Τα άτομα που τρώνε πολλά φρούτα και λαχανικά κατά την παιδική τους ηλικία εξακολουθούν να τα καταναλώνουν και αργότερα. Όσοι τρώνε ελάχιστα φρούτα και λαχανικά, γενικά δεν αλλάζουν συνήθειες και, επιπλέον, μεταδίδουν τις συνήθειές τους στα παιδιά τους. Η έρευνα έχει επίσης δείξει ότι οι οικογένειες με χαμηλότερο εισοδηματικό επίπεδο τείνουν να καταναλώνουν λιγότερα φρούτα και λαχανικά. Από την άποψη αυτή, η δωρεάν διανομή των υγιεινών αυτών προϊόντων στα σχολεία μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση, ιδίως στις μειονεκτικές συνοικίες.

Η ανάλυση των υφιστάμενων εθνικών πολιτικών από την Επιτροπή και οι διαβουλεύσεις με τους εμπειρογνώμονες καταδεικνύουν ότι τα οφέλη του προγράμματος στα σχολεία μπορούν να ενισχυθούν εάν η διανομή φρούτων συνοδεύεται από μέτρα ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικά μέτρα για να εξηγείται στα παιδιά η σημασία καλών διατροφικών συνηθειών. Θα ενθαρρυνθεί επίσης η δικτύωση διαφόρων εθνικών αρχών, οι οποίες διαχειρίζονται επιτυχώς προγράμματα για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Τέτοια προγράμματα υπάρχουν ήδη υπό διάφορες μορφές σε ορισμένες χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερα και αυτό το σχέδιο της ΕΕ προσφέρει μια τέλεια βάση για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων. Η Επιτροπή διαθέτει 90 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη διανομή φρούτων και λαχανικών στα σχολεία. Οι κυβερνήσεις θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής συμμετοχής ή μη. Τα προγράμματα θα συγχρηματοδοτούνται είτε κατά 50% από το κάθε μέρος είτε κατά 75% από την ΕΕ στις λεγόμενες «περιφέρειες σύγκλισης», όπου το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι χαμηλότερο. Οι πόροι αυτοί δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν υφιστάμενη εθνική χρηματοδότηση, αλλά θα ενθαρρύνουν τις συμπληρωματικές δραστηριότητες, είτε αυτές συνδέονται με υφιστάμενα προγράμματα είτε με τη δημιουργία εντελώς νέων πρωτοβουλιών. Ασφαλώς, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν συμπληρωματικούς πόρους εάν το επιθυμούν.

Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να χαράξουν μια εθνική στρατηγική από κοινού με τις αρχές δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης, και σε συνεργασία με τη βιομηχανία και τις ομάδες συμφερόντων, η οποία φυσικά θα είναι προσαρμοσμένη στις εθνικές προτιμήσεις. Τα προγράμματα θα ξεκινήσουν στην αρχή του σχολικού έτους 2009/2010.

Η Επίτροπος κα Fischer Boel εγκαινίασε σήμερα το πρόγραμμα για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε στο Falkenhausschule, Gross-Herzog-Friedrich-Strasse 23, Kehl, Γερμανία. Φωτογραφίες και βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης στην εξής διεύθυνση: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με το πρόγραμμα για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία διατίθενται στο διαδίκτυο στην εξής διεύθυνση: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm


Side Bar