Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1116

Брюксел, 8 юли 2008 г.

Комисията предлага програма за консумация на плодове и зеленчуци в училищата на стойност 90 млн. EUR годишно

Днес Европейската комисия предложи създаването на европейско равнище на програма за предоставяне на учениците на пресни плодове и зеленчуци. Европейските фондове биха финансирали с 90 млн. EUR годишно закупуването и раздаването в училищата на пресни плодове и зеленчуци, като тези средства се допълват от държавни фондове на желаещите да участват в програмата държави-членки. Това представлява последният етап от усилията на Комисията за подобряване на здравето и храненето, както е заложено в Стратегията за Европа в областта на храненето, наднорменото тегло и свързаните с тях здравни проблеми. Целта на програмата за консумация на плодове и зеленчуци в училищата е да насърчи младите хора да придобият навици на здравословно хранене, които, според проучванията, са с вероятност да бъдат част от привичките им и по-късно. Освен предоставянето на безплатни плодове и зеленчуци, програмата ще изиска от участващите държави-членки изготвянето на национални стратегии, включващи образователни и информиращи инициативи, както и споделянето на най-добрите практики. Счита се, че 22 млн. деца в ЕС са с наднормено тегло. Повече от 5 млн. от тях са прекалено пълни, като този брой се очаква да нараства с 400 000 всяка година. Едно по-здравословно хранене би спомогнало за борбата с този проблем. Предложението ще бъде изпратено до Европейския парламент и до Съвета.

„Това предложение показва, че действително възнамеряваме да предприемем конкретни стъпки в борбата с наднорменото тегло“ – каза Мариан Фишер Бьол, комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони. „Въпрос от първостепенна важност е да създадем у децата още от ранна възраст добри навици, тъй като те ще останат техни и на по-късен етап. Твърде много от нашите деца ядат твърде малко плодове и зеленчуци и често не оценяват колко вкусни са те. Човек само трябва да се разходи по някоя оживена европейска улица, за да се убеди в значимостта на проблема с децата с наднормено тегло. Нека да направим нещо по този въпрос.“

Предложението за програма за консумация на плодове и зеленчуци в училищата следва инициатива, подета при преговорите през юни 2007 г. за реформиране на Общата организация на пазара по отношение на плодовете и зеленчуците. От този момент нататък, Комисията инициира широкообхватно обществено допитване и задълбочена оценка на въздействието на различните варианти.

Специалистите са съгласни, че един здравословен режим би имал интегрална роля за намаляването на броя деца с наднормено тегло и на риска от сериозни здравословни проблеми, като сърдечно-съдови заболявания и диабет, в по-напреднала възраст. Ключът към такъв режим е консумацията на достатъчно количество плодове и зеленчуци. Световната здравна организация препоръчва на всеки приемането на 400 грама плодове и зеленчуци на ден. Повечето европейци не достигат това целево равнище, като тенденцията на намалена консумация на плодове и зеленчуци е особено видна сред младите.

Проучванията сочат, че навиците на здравословно хранене се формират в детството. Тези, които са яли много плодове и зеленчуци в детска възраст, продължават да ги потребяват в добри количества и по-късно. Другите, които ядат по-малко плодове и зеленчуци, обикновено не променят навиците си и ги предават на своите деца. Проучванията сочат също така, че семействата с по-ниски доходи в общия случай потребяват по-малко плодове и зеленчуци. Поради това, безплатното раздаване в училищата на тези здравословни продукти би могло да изиграе съществена роля, особено в по-слабо развитите области.

Анализът на Комисията на действащите национални политики, както и консултациите с експерти, показаха, че ползите от тази програма могат да бъдат увеличени, ако раздаването на плодове и зеленчуци се придружава от образователни и информиращи действия, които да научат децата колко е важно да притежават добри хранителни навици. Ще бъде насърчавано също сътрудничеството между отделните национални органи, които прилагат успешно подобни инициативи в училищата. Такива инициативи вече съществуват в някои държави-членки под различна форма. Необходимо е все пак да се направи още много, като тази програма на равнище ЕС предоставя отличен трамплин за лансирането на нови програми. Комисията предоставя 90 млн. EUR годишно за раздаването в училище на плодове и зеленчуци. Самите правителства решават дали да участват в програмата. Финансирането ѝ ще се извършва или на равнопоставени начала, или в съотношение 75/25 в регионите, обхванати от цел „Сближаване”, т.е. където БВП на глава от населението е по-нисък. Тези средства няма да могат да бъдат използвани за заместване на съществуващо национално финансиране, но биха могли да насърчат допълнителни дейности, свързани с вече прилагани програми или със създаването на напълно нови инициативи. Разбира се, държавите-членки биха могли, при желание от тяхна страна, да предоставят допълнително финансиране.

Националните органи би трябвало да разработят в сътрудничество с органите на общественото здравеопазване и образованието, като бъдат привлечени представители на промишлеността и заинтересовани групи, национални стратегии в зависимост от конкретните си нужди и намерения. Програмата е разчетена да започне през 2009—2010 учебна година.

Днес, на организирано в училище „Фалкенхаус” (намиращо се на ул. „Gross-Herzog-Friedrich-Strasse” № 23, град Kehl, Германия) мероприятие, Комисар Фишер Бьол откри програмата за консумация на плодове и зеленчуци в училищата. Снимков и видео материал е достъпен на адрес: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Информация и документация за програмата за консумация на плодове и зеленчуци в училищата е достъпна в Интернет на адрес: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm


Side Bar