Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]

IP/08/1092

Bruxelles, 3 iulie 2008

Copiii migranți și educația: o provocare pentru sistemele educaționale ale Uniunii Europene

O carte verde adoptată de Comisie astăzi deschide dezbaterea asupra felului în care politicile educaționale pot să abordeze mai bine provocările pe care le implică imigrația și fluxurile de mobilitate din interiorul Uniunii Europene. Prezența unui număr important de copii migranți are implicații semnificative pentru sistemele educaționale europene. Aspectele esențiale se referă la modul de a împiedica formarea unor instituții de învățământ segregate, astfel încât să se amelioreze echitatea în domeniul educației; cum să se realizeze adaptarea la diversitatea sporită a limbilor materne și a perspectivelor culturale și cum să se dezvolte competențe interculturale; cum să se adapteze aptitudinile pedagogice și cum să se construiască legături cu familiile și comunitățile migranților.

Conform datelor atât naționale cât și internaționale, mulți copii migranți din Uniunea Europeana suferă de un dezavantaj educațional prin comparație cu colegii lor originari din țara respectivă: abandonul școlar timpuriu este mai frecvent la acești elevi, iar înscrierea în învățământul superior mai scăzută. Chiar mai îngrijorător, în unele țări, elevii din a doua generație de familii migrante au performanțe școlare mai slabe decât cei din prima generație. Aceasta indică faptul că fractura socială se poate adânci în timp. În același timp, există semne clare de intensificare a tendințelor către segregare în funcție de criterii socio-economice, deoarece părinții cu o situație socială bună au tendința să își retragă copiii de la școlile cu un număr mare de elevi migranți. Disparitățile între școli au tendința să crească în timp.

„Această situație poate să submineze șansele tinerilor elevi migranți de a se integra cu succes în societate și în piața muncii mai târziu în viață”, a spus Ján Figel', comisarul european pentru educație, formare, cultură și tineret. „Dacă copiii migranți părăsesc școala fiind marcați de experiența rezultatelor slabe și a segregării care continuă mai târziu în viața lor, există riscul ca un astfel de model să se perpetueze la generația următoare.” Comisarul a adăugat că „dovezile arată clar că politicile pot aduce îmbunătățiri. Unele state membre reușesc să răspundă acestor provocări. Schimbul de experiențe și învățarea reciprocă pot fi fructuoase, iar Comisia Europeană dorește să sprijine acest schimb.”

Cercetările au identificat mai multe cauze care contribuie la dezavantajul educațional actual al multor migranți. Unii factori esențiali au legătură cu mediul personal al elevilor migranți - mediu socio-economic defavorabil, limbă, familie și așteptări ale comunității. Cu toate acestea, datele arată, de asemenea, importanța sistemelor educaționale și faptul că unele țări reușesc mai bine decât altele să reducă diferența dintre elevii migranți și cei originari din țara respectivă, demonstrând astfel că politicile pot avea o mare influență asupra performanțelor școlare. Segregarea, de exemplu, este o spirală descendentă care afectează motivația și rezultatele copiilor. Gruparea și urmărirea în funcție de abilități pot avea efecte similare. Așteptările profesorilor și pregătirea lor pentru a aborda cu succes diversitatea pot, de asemenea, condiționa rezultatele.

Cartea verde trece rapid în revistă politicile și abordările care pot favoriza succesul educațional al elevilor migranți. Aceasta indică faptul că acele sisteme care pun un accent puternic pe echitate în domeniul educației sunt, de asemenea, cele mai eficace în integrarea elevilor migranți. Printre măsurile politice care par deosebit de utile pentru a aborda acest aspect sunt învățământul preșcolar, învățarea limbilor străine, sprijinul educațional suplimentar, cum ar fi consilierea și meditațiile, educația interculturală cât și parteneriatele cu familiile și comunitățile. Împiedicarea segregării și desegregarea școlilor „ghetou” par să fie condiții indispensabile pentru a garanta oportunități egale reale pentru elevii migranți. În acest scop, este esențial să se asigure standarde înalte de calitate în toate școlile, în special în ceea ce privește predarea și conducerea școlilor.

E necesar să se definească și să se pună în aplicare strategii la nivel național sau regional dar învățarea în echipă la nivel european se poate dovedi valoroasă. Cartea verde are ca scop să încurajeze un schimb de puncte de vedere asupra felului de abordare a acestor provocări la toate nivelurile și, de asemenea, să vadă cum ar putea în viitor Uniunea Europeană să sprijine statele membre în a-și formula politicile educaționale în acest domeniu. În plus, aceasta studiază viitorul Directivei 77/486/CEE din 1977 referitoare la educația copiilor lucrătorilor din alte state membre, care a fost pusă în aplicare în mod neuniform.

Părțile interesate sunt invitate să își prezinte punctele de vedere în legătură cu provocările politice, cu răspunsurile politice și cu rolul posibil al Uniunii Europene în sprijinirea statelor membre, înainte de 31 decembrie 2008. Comisia Europeană va analiza rezultatele acestei consultări și își va publica concluziile la începutul anului 2009.

Pentru mai multe informații:

MEMO/08/475, "FAQ: Migration and Mobility: Challenges and Opportunities for EU education systems".

http://ec.europa.eu/education/news/news490_en.htm

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm


Side Bar