Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]

IP/08/1092

Brüsszel, 2008. július 3.

Migráns gyerekek oktatása: kihívás az EU oktatási rendszereinek

A Bizottság által ma elfogadott zöld könyv vitaindító dokumentum abban a kérdésben, hogy miként birkózhatnak meg jobban az egyes oktatási politikák a bevándorlás és az Európai Unión belüli mobilitási hullámok jelentette kihívásokkal. A migráns gyerekek nagyszámú jelenléte komoly következményekkel jár az európai oktatási rendszerek számára. A legfontosabb kérdések a következők: hogyan kerülhető el az iskolai szegregáció, azaz hogyan lehet az egyenlőséget előmozdítani az oktatásban; miként lehet helyet adni az anyanyelvek és a kulturális perspektívák fokozódó sokféleségének és miként lehet segíteni az interkulturális készségek kialakulását; hogyan lehet a tanári készségeket hozzáigazítani az új kihívásokhoz, valamint hogyan lehet áthidalni a migráns családok és közösségek elszigeteltségét.

Mind nemzetközi, mind tagállami adatok szerint az Európai Unióban számos migráns gyerek szenved hátrányos oktatási helyzetétől a befogadó ország nyelvét anyanyelvként beszélő iskolatársaival szemben: köreikben sokkal gyakoribb az iskolai lemorzsolódás, és a felsőoktatásra beiratkozottak aránya is alacsonyabb. Még ennél is aggasztóbb, hogy bizonyos országokban a migráns hátterű tanulók második generációja az első generációnál is gyengébben teljesít az iskolában. Ez arra utal, hogy a társadalmi szakadék idővel még inkább mélyülhet. Ugyanakkor világos jelek utalnak arra, hogy a szegregáció társadalmi-gazdasági törésvonalak mentén tovább folytatódik, mivel a társadalmilag előnyös helyzetű szülők egyre inkább arra hajlanak, hogy kivegyék gyermekeiket azokból az iskolákból, ahová sok migráns gyerek jár. Így az iskolák közötti egyenlőtlenségek az idő teltével csak fokozódnak.

– Ez a helyzet alááshatja a fiatal migráns tanulók esélyeit arra, hogy a későbbiekben sikeresen beilleszkedjenek a társadalomban és a munkaerőpiacon – így Ján Figel', az oktatásért, képzésért, kultúráért és ifjúságért felelős európai biztos. – Ha a migráns gyerekek azzal a tapasztalattal hagyják el az iskolát, hogy alulteljesítettek, és nem tudtak beilleszkedni, és ez az érzés egész életükben elkíséri őket, fennáll az a veszély, hogy ez a minta berögzül, és következő generáció is ezt fogja követni.
– Bizonyított, hogy a megfelelő politikával változtatni lehet a helyzeten. Vannak olyan tagállamok, amelyek sikeresen néznek szembe a kihívással. A tapasztalatcsere és az egymástól való tanulás gyümölcsöző lehet, és az Európai Bizottság támogatni kívánja mindezt – tette hozzá a biztos.

Hogy miért van sok migráns jelenleg hátrányos oktatási helyzetben, annak a kutatás szerint számos oka lehet. A legfontosabb tényezők egy része a migráns tanulók egyedi hátterével függ össze – rossz társadalmi-gazdasági helyzet, nyelvi problémák, a család és a közösség elvárásai. Az adatok azonban az oktatási rendszerek fontos szerepére, valamint arra is rávilágítanak, hogy néhány ország nagyobb sikerrel lép fel a migráns és anyanyelvi tanulók közti szakadék áthidalásában, tehát a szakpolitikák jelentősen befolyásolhatják az iskolai teljesítményt. A szegregáció például egy olyan lefelé tartó spirál, amely károsan hat a gyerekek motivációjára és teljesítményére. A tanulók képességek szerinti csoportosítása és elkülönítése is hasonló hatásokkal járhat. A tanárok elvárásai, valamint felkészültségük arra, hogy miként bánjanak a sokféleséggel, szintén kihatnak az eredményekre.

A zöld könyv rövid áttekintést ad a migráns tanulók iskolai sikerességét támogató szakpolitikákról és szemléletmódokról. Rámutat arra, hogy a migráns tanulók leghatékonyabb integrálására az oktatásban az egyenlőséget erőteljesen előtérbe helyező rendszerek képesek. A probléma orvosolásában legsikeresebbnek mutatkozó politikai intézkedések többek között a következők: iskola-előkészítő oktatás, nyelvtanulás, kiegészítő oktató-támogató tevékenységek, mint például a mentorálás és egyéni készségfejlesztés, interkulturális oktatás, valamint partnerségek kialakítása családokkal és közösségekkel. A szegregáció megelőzése és a „gettóiskolák” szegregáltságának megszüntetése előfeltételei annak, hogy a migráns tanulók valóban egyenlő esélyekben részesülhessenek. E célból létfontosságú, hogy valamennyi iskolában magas szintű minőségi standardokat vezessenek be, különösen a tanítás és a vezetés tekintetében.

Nemzeti vagy regionális szinten stratégiákat kell meghatározni és végrehajtani, európai szinten pedig az egymástól tanulás bizonyulhat hasznosnak. A zöld könyv célja, hogy felélénkítse az eszmecserét arról a kérdésről, hogy miként lehet ezekkel a kihívásokkal a különböző szinteken megbirkózni, és megtalálja a módját annak, hogy miként támogathatná az Európai Unió a jövőben a tagállamokat az erre a területre vonatkozó oktatási politikáik kialakításában. Ezenkívül a migráns munkavállalók gyermekeinek oktatásáról szóló, 1977-ben elfogadott 77/486/EGK irányelv jövőjét is számba veszi, melynek végrehajtása igen hiányos.

Felkérjük az érdekelt feleket, hogy álláspontjukat a szakpolitikai kihívásról, a szakpolitika nyújtotta megoldásokról és az Európai Uniónak a tagállamok támogatásában játszott lehetséges szerepéről 2008. december 31-ig ismertessék. Az Európai Bizottság elemezni fogja a konzultáció során kapott válaszokat, és 2009 elején közzéteszi a levont következtetéseket.

További információk:

MEMO/08/475, "FAQ: Migration and Mobility: Challenges and Opportunities for EU education systems".

http://ec.europa.eu/education/news/news490_en.htm

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm


Side Bar