Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1080

Brüsszel, 2008. július 2.

A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogokról fogad el irányelvjavaslatot a Bizottság

A Bizottság ma a megújított szociális menetrend részeként irányelvjavaslatot fogadott el, amelynek célja, hogy az európai betegek könnyebben érvényesíthessék a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó jogaikat; valamint elfogadott egy közleményt is a tagállamok közötti együttműködés javításáról e területen. Annak ellenére, hogy az Európai Bíróság egyedi esetekre vonatkozóan számos ítéletében egyértelműen megerősítette, hogy az EK-Szerződés értelmében a betegeknek jogukban áll az egészségügyi ellátást más tagállamban igénybe venni és otthon visszatéríttetni, továbbra is nagy a bizonytalanság annak tekintetében, hogy az ítélkezési gyakorlatban megnyilvánuló elveket miként lehet általánosabban alkalmazni. A Bizottság javaslata e kérdésben kíván jogbiztonságot teremteni. A javaslat eleget tesz az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa azon kérésének, hogy a Bizottság olyan konkrét kezdeményezésre tegyen javaslatot a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról, amely kifejezetten az egészségügyi ágazat különleges jellegéhez igazodik és azt figyelembe veszi. Emellett a javasolt irányelv szilárd alapot biztosít az európai együttműködés hatalmas lehetőségeinek kiaknázásához annak érdekében, hogy elősegítse az európai egészségügyi rendszerek hatékonyságának és eredményességének javítását.

Androulla Vassiliou egészségügyi biztos a következőket nyilatkozta: „Az irányelv célja annak egyértelművé tétele, hogy a betegek hogyan érvényesíthetik a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó jogaikat, és ugyanakkor jogbiztonságot nyújt a tagállamok és az egészségügyi szolgáltatók számára. Biztosítja, hogy az Európai Unió egészében szavatolják az egészségügyi ellátás minőségét és biztonságát, valamint az egészségügyi szakellátáshoz való jobb hozzáférés érdekében elősegíti a különböző egészségügyi rendszerek közötti együttműködést.”

Az irányelv céljai

Az irányelv a Tanács és az Európai Parlament általi elfogadását követően összességében egyértelmű keretet fog létrehozni a határokon átnyúló egészségügyi ellátás számára. Főbb rendelkezései szerint:

  • A betegeknek jogukban áll külföldön igénybe venni egészségügyi ellátást, amelynek költségét olyan mértékben térítik vissza számukra, mintha az ellátást országukban vették volna igénybe. Az irányelv egyértelművé teszi e jogok gyakorlásának módját, beleértve azt, hogy a tagállam milyen mértékben korlátozhatja a külföldön igénybe vett egészségügyi ellátást, valamint a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra nyújtott pénzügyi fedezetet.
  • A területükön nyújtott egészségügyi ellátásért a tagállamok felelnek. A betegeknek biztosnak kell lenniük abban, hogy az egy másik tagállamban igénybe vett ellátásra vonatkozó minőségi és biztonsági szabályokat rendszeresen ellenőrzik és azok a bevált orvosi gyakorlaton alapulnak.
  • Ez az irányelv elősegíti az európai együttműködést a határokon átnyúló egészségügyi ellátás területén. Alapot biztosít az európai referenciahálózatok kialakításának támogatásához, melyek önkéntes alapú együttműködést kínálnak a különböző tagállamok egyes területekre szakosodott központjainak. Ezen együttműködés a betegek számára is előnyökkel járhat azáltal, hogy megkönnyíti a hozzáférést a speciális egészségügyi szakellátáshoz. Hasznos lehet az egészségügyi rendszerek számára is, hiszen elősegíti a források hatékony felhasználását, például a forrásoknak a ritka betegségek kezelését szolgáló összegyűjtésével.
  • Az egészségügyi technológiák értékelése egy másik olyan terület, amely uniós szintű hozzáadott értékkel rendelkezik. Ez a kezdeményezés hozzájárul az e téren tett erőfeszítések közötti átfedések csökkentéséhez, és ezáltal elősegíti a források hatékonyabb és eredményesebb felhasználását.
  • Az „e-egészségügy” területén végzett tevékenységek szintén megerősödnek. Az információs és kommunikációs technológiák rendkívül jelentős szerepet játszhatnak az egészségügyi ellátás minőségének, biztonságának és hatékonyságának javításában. A Bizottság jelenleg is támogatja a már meglévő e-egészségügyi projekteket, melyek például nagy kórházak által kisebb helyi egészségügyi egységeknek nyújtott táv-szakellátásra irányulnak. Hiányoznak azonban az olyan közös előírások és szabványok, melyek felhasználhatók különböző rendszerekben és különböző tagállamok között. Az irányelv segíti ezek létrehozását.

A fellépés szükségessége

A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra és főként a betegek mobilitására vonatkozó megbeszéléseket az Európai Bíróságnak a különböző tagállamok állampolgárainak mobilitásával kapcsolatos számos ügyben hozott ítéletei ösztönözték.

A Bíróság az ezekkel az ügyekkel kapcsolatos ítéleteiben következetesen úgy döntött, hogy a betegek jogosultak a más tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátás költségeinek visszatérítésére azon a szinten, amelyben országukban részesültek volna.

Háttér

Az egészségügyi ellátás nem tartozik a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv hatálya alá. A Tanács és a Parlament felkérte a Bizottságot, hogy külön jogszabályban foglalkozzon a határokon átnyúló egészségügyi ellátás kérdésével.

A Bizottság nyilvános konzultációt indított, hogy egyértelműen meghatározza a határokon átnyúló egészségügyi ellátás területének problémáit. A beérkező 280 hozzászólás nagy része az egészségügyi ellátással kapcsolatos közösségi fellépés olyan formáját részesítette előnyben, amely ötvözné a jogszabályi elemeket és az európai egészségügyi rendszerek közötti együttműködéshez nyújtott gyakorlati támogatást.

Ennek alapján a Bizottság kidolgozta a ma elfogadott irányelvtervezetet.

A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló irányelvtervezet a következő internetcímen olvasható:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

A nyilvános konzultáció eredményei a következő oldalon érhetők el:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Az EU határokon átnyúló egészségügyi ellátási rendszereire vonatkozó Flash Eurobarométer a következő internetcímen található:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

További információkért látogasson el a következő weboldalra:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/news_en.htm


Side Bar