Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1074

Bruselj, 2. julija 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Komisija si prizadeva za invalidom lažje dostopnejše spletne strani

15 % Evropejcev ima kakšno obliko invalidnosti in mnogi se pri branju soočajo s težavami, kot je majhen tisk na spletnih straneh, ali celo ne vedo, kako dostopati do spletnih strani in spletnih storitev. Kljub večkratnim pozivom EU in predsednikov vlad, da je položaj treba izboljšati, je napredek še vedno premajhen: večina spletnih strani ne uporablja splošno sprejetih, uporabnikom prijaznih rešitev. Evropska komisija je danes začela javno posvetovanje o nadaljnjih ukrepih, ki bodo omogočili dostop do spletnih strani v Evropi, in sicer najprej do spletnih strani javnih uprav, ter uporabnike hkrati pozvala , da predložijo svoje mnenje. Na posvetovanju bodo obravnavali tudi druge tehnologije, kot je digitalna televizija, trajalo pa bo do 27. avgusta 2008.

„Dostop do internetnih strani je za veliko državljanov v Evropi pomemben, vendar jih mnogi zaradi svoje invalidnosti preprosto ne morejo uporabljati. Dokler dostop do spleta ni omogočen vsem, je veliko ljudi prikrajšanih za prednosti, ki jih ta prinaša. Za te težave obstajajo preproste rešitve – zakaj jih torej uporablja tako malo ponudnikov internetnih storitev?“, zanima Viviane Reding, komisarko EU za informacijsko družbo in medije. „Več kot ljudje uporabljajo internet, boljše je za evropsko gospodarstvo in internetne vsebine. Pozivam internetno panogo in javne uprave, da se odločneje zavzamejo za zagotovitev dostopa do spletnih strani za vse. Odgovorne osebe se morajo zavedati, da se bodo morda v nekaj letih tudi same znašle med tistimi, ki imajo težave pri branju z ekrana.“

Povprečna starost evropskega prebivalstva se hitro dviguje in pričakuje se, da bo 25 odstotkov vseh prebivalcev do leta 2020 doseglo povprečno starost več kot 65 let. Starejši ljudje se pri uporabi interneta pogosto srečujejo s težavami, na primer pri branju z ekrana zaradi slabega vida ali uporabi miške zaradi težav z ročno spretnostjo. Enostavne rešitve, ki olajšujejo dostop do spleta, omogočajo dostop do spleta ljudem, ki jih sicer ne bi mogli uporabljati, in s tem odpirajo nove možnosti za njihovo družbeno in gospodarsko vključenost. Rešitve za lažji dostop do spleta vključujejo:

– povečanje velikosti pisave, ki jih uporabljajo brskalniki,

– govorna besedila z ekrana s podporno programsko opremo,

– brskanje po spletišču s tipkovnico namesto z miško.

Dostopne spletne strani pogosto koristijo vsem uporabnikom, tako invalidom kot tudi zdravim osebam. Konzorcij za svetovni splet (World Wide Web consortium), ki je bil ustanovljen leta 1994 s podporo Komisije, skupaj s smernicami za dostopnost spletnih vsebin (Web Content Accessibility Guidelines) določa skupne zahteve za internet. Vendar je bilo v skladu s temi smernicami (MeAC - glej „Ozadje“ spodaj) v letu 2007 v EU „v celoti dostopnih“ le 5 % javnih spletnih strani in manj kot 3 % zasebnih spletnih strani. Več držav članic (med njimi tudi Avstrija, Francija, Italija, Nizozemska in Portugalska) je sprejelo ukrepe, da bi izboljšale položaj, uvedle pa so na primer tudi smernice in določile cilje za javne spletne strani. Kljub temu ostajajo takšni pristopi v EU še vedno razdrobljeni. Drugi novi proizvodi odražajo, kakšne težave lahko povzroči pomanjkljiv dostop do spletnih strani: na primer težave z razumevanjem in ročno spretnostjo lahko ovirajo upravljanje elektronskih programskih vodičev za digitalno televizijo.

Leta 2001 je Evropska komisija obravnavala problem dostopnosti do svojih javnih spletnih strani „Europa“ (IP/01/1309) in si prizadeva, da bi ta dostop tudi uresničila. Trenutno preizkuša uporabo čitalcev ekrana. Ti pretvorijo besedilo v govor in posodobljeno Braillovo pisavo, kar slepim ljudem omogoči, da lahko „berejo“ spletne strani (preizkusite čitalec ekrana s klikom na ikono zvočnika poleg naslova na spletni strani: http://ec.europa.eu/roaming).

Na javnem posvetovanju, ki se je začelo danes, bodo pregledali, katere ukrepe bi države članice lahko sprejele za izboljšanje dostopnosti do spleta, ter obravnavali splošna vprašanja, povezana z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami za invalide.

Izboljšana dostopnost do spleta tudi pripomore k uresničevanju prenovljene socialne agende (IP/08/1070).

Ozadje:

Javno posvetovanje poteka v širšem okviru pobude Evropske komisije za spodbujanje rasti in delovnih mest v informacijski družbi (IP/05/643). Leta 2005 je Evropska komisija sprejela sporočilo o e-vključenosti (IP/05/1144) in poudarila potrebo po poenostavitvi uporabe mnogih proizvodov, ki temeljijo na tehnologiji integriranih vezij. Leta 2006 so se države članice EU zavezale, da bodo do leta 2010 za polovico zmanjšale razkorak pri uporabi interneta pri skupinah, ki jim grozi izključenost, kot so starejše osebe, invalidi in brezposelne osebe (IP/06/769). Komisija je leta 2007 sprejela sporočilo, v katerem je poudarila nujnost ponovnih prizadevanj za povečanje „e-vključenosti“ in „e-dostopnosti“ (IP/07/1804).

Dokument o javnem posvetovanju Komisije je na voljo na: http://ec.europa.eu/einclusion

Prispevke lahko pošljete na: einclusion@ec.europa.eu

Raziskava o merjenju napredka e-dostopnosti v Evropi (MeAC) ocenjuje stopnjo skladnosti s smernicami za dostopnost spletnih vsebin Konzorcija za svetovni splet. Na voljo je na:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/library/studies/meac_study/index_en.htm

Konzorcij za svetovni splet je bil ustanovljen leta 1994 s podporo Evropske komisije in danes vključuje preko 400 podjetij in organov oblasti. Smernice za dostopnost spletnih vsebin Konzorcija so na voljo:

http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Nova spletna stran Evropske komisije za socialne zadeve:

http://ec.europa.eu/social


Side Bar